ImageHet is nu weer een paar weken geleden dat we Pinksteren hebben gevierd, dat de Heilige Geest kwam en de discipelen de opdracht kregen om de wereld in te trekken om het Evangelie te verkondigen. Ze moesten het nieuws van de redding door de Here Jezus en Zijn opstanding aan iedereen gaan vertellen en de mensen die geloofden dan dopen.
In het begin gingen de discipelen nog niet echt de wereld in. Ze bleven een beetje in en rond Jeruzalem, ze deden daar wonderen en ze vertelden daar wel over Jezus. Maar het was juist de bedoeling dat ze de wereld in zouden gaan. Toen er vervolging kwam en ze werden weggejaagd, gingen ze ook echt de wereld in. Alle apostelen gingen ergens anders heen. Sommigen samen, anderen hadden een andere helper gevonden. Ze gingen alle kanten op vanuit het land Israel.
Een bekende apostel is Paulus. Hij kwam pas later tot geloof. Paulus heeft veel in Turkije en Griekenland rond gereisd om daar over Jezus te vertellen. Hij stichtte daar allemaal gemeenten en hij reisde tussen die gemeenten heen en weer. Hij onderwees de mensen in die nieuwe gemeenten en vertelden hen hoe ze bepaalde dingen moesten doen. Hij schreef ook heel veel brieven naar de gemeenten om ze te bemoedigen of soms ook terecht te wijzen. Deze brieven zijn ook nu nog belangrijk voor ons omdat hij daar heel veel dingen over het geloof uitlegt. Een aantal van die mensen die tot geloof komen gingen ook weer het evangelie verkondigen, ze trekken met Paulus mee of gaan in hun eigen gemeente aan het werk.
Paulus kwam uiteindelijk in Rome en daarna ging het evangelie verder West-Europa in. Het Evangelie werd ook niet altijd op vreedzame wijze gebracht. Er zijn eigenlijk altijd zendelingen geweest die de wereld in trokken. In de 17e en 18e eeuw had je ook veel zendelingen. Die mensen trokken dan naar een ver land, zoals naar India, Zuid-Amerika of naar een stam in Afrika. Ze zaten daar dan ergens in het oerwoud en gingen die mensen vertellen over Jezus en zijn verlossing voor ons. Het was voor die mensen vaak heel moeilijk om evangelist te zijn. Ze kenden de taal van die mensen niet, ze zaten daar zonder hun familie en die mensen moesten hun ook nog accepteren. Eerst moesten ze dan het vertrouwen van die mensen zien te winnen en dan met handen en voeten de taal zien te leren. Veel van de zendelingen zijn daar ook gedood of omgekomen door onbekende ziektes en toch waren er altijd weer mensen die gingen omdat ze door de boodschap van het Evangelie werden gedrongen dit te doen.
Iemand die ook veel ge?vangeliseerd heeft is Corrie ten Boom. Dat is een vrouw die in de Tweede Wereldoorlog Joden opving waarna ze in de gevangenis terecht kwam. Na een tijdje werd ze ineens vrij gelaten. Ze ging terug naar haar huis en na de oorlog kwam ze erachter dat de rest van haar familie overleden was. Ze ging toen eerst de mensen helpen die uit de kampen terug kwamen en later is ze de hele wereld over getrokken om het evangelie te verkondigen. Ze is zelfs terug gegaan naar Duitsland om de mensen daar van God te vertellen.
Die zendelingen gaan natuurlijk niet zomaar over Jezus vertellen. Ze doen dat met een doel, ze willen dat iedereen te weten komt wie Jezus is en waarom je in Hem moet geloven. Ze vertellen dat Jezus de enige mogelijkheid tot het eeuwige leven is en dus de enige manier om behouden te worden. Ze gaan ze dan natuurlijk ook vertellen hoe dat komt, namelijk doordat Jezus voor ons gestorven is en als ze dat geloven zullen ze in de hemel komen.
Er zijn tegenwoordig ook nog zendelingen, maar het gaat wel anders dan vroeger. Je hebt nu natuurlijk mobiele telefoons en computers en daardoor is het contact houden wel gemakkelijker geworden. Maar het is nog wel altijd zo dat die mensen je moeten accepteren en dat je hun taal moet leren voordat je ze iets over God kunt vertellen. Er zijn ook veel mensen die voor een paar weekjes of maanden naar een plek gaan om daar mensen te helpen. Ze willen op die manier laten zien dat Jezus van ons vraagt ook in daden Zijn liefde aan anderen te laten zien en krijgen dan zo ook de mogelijkheid te vertellen over God.

Laura van Putten


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...