ImageOm een groot gebouw te kunnen bouwen zijn bestek en tekeningen nodig. Zorgvuldig en uiterst nauwkeurig moeten de voorschriften en berekeningen die daarin staan door de bouwers worden opgevolgd. In de nabije geschiedenis zijn genoeg voorbeelden te geven van wat er kan gebeuren als van deze voorschriften wordt afgeweken. Een op het eerste gezicht kleine afwijking door onkunde of gemakzucht kan fatale gevolgen hebben.

Zo is het ook met het Woord van God. Hierbij gaat het om een nog veel belangrijker gebouw. Om ons levenshuis te bouwen is het door God gemaakt bestek, de bijbel, onmisbaar. Het is noodzakelijk om dit bestek nauwkeurig na te speuren en na te volgen. Je kunt daar niet zonder gevolgen van afwijken. Bij deze bouw gaat het ook niet zonder gebed. Biddend lezen en bouwen.

Gods Woord is Waarheid en het is nuttig om Dat te doorwandelen en te doorzoeken. Dat is ook onmisbaar voor het geloofsleven. Komend seizoen willen we daarom weer enkele thema-avonden organiseren met de jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij het LCJ Jeugd Contact Noord.
Oude paden
Op de eerste thema-avond van het komend seizoen willen we de zogenaamde "oude paden" eens nagaan. Een belangrijke en onmisbare bouwsteen die we dan onder andere tegenkomen is de ?vreze des Heeren?. Dat klinkt allemaal natuurlijk heel ouderwets. Daarom willen we met elkaar onderzoeken wat dat nou eigenlijk inhoud; hoe kom je aan deze bouwsteen, waarom is die onmisbaar. Is het angst voor een strenge God of heeft het juist meer te maken met liefhebben. Welke uitwerking heeft de ?vreze des Heeren? in je leven?.

De loopbaan
Die ?oude paden? worden door Paulus ook wel de loopbaan van het geloof genoemd. Hij geeft onder andere in Hebree?n 12 enkele belangrijke bouwvoorschriften die we willen bespreken. Hoe wordt deze loopbaan die naar het Eeuwige leven leidt nu ook jou levensweg. Met andere woorden hoe kom je op die loopbaan, wie zijn die toeschouwers en hoe weet je zeker dat je de finish haalt. Daar willen we ons op de tweede thema-avond samen in verdiepen.

Niet bezorgt maar wel waakzaam
De Heere Jezus zelf geeft in Zijn Bergrede veel belangrijke informatie over het fundament en de goede voortgang van de bouw aan ons levenshuis. Op de derde thema-avond willen wij onderzoeken hoe de Heere er zelf voor zorgt dat de bouw niet stagneert. Bouwstenen die we daarbij tegenkomen zijn onder andere de beloften. Immers is de bouw niet zonder gevaren. We behoeven niet bezorgd te zijn maar wel waakzaam en oplettend! Maar, is dat eigenlijk geen tegenstelling?...

Samen op weg
Bouwen doe je niet alleen; dat kun je niet alleen; dat doe je samen, oud en jong. Op de laatste thema-avond van het seizoen willen we daarom ook de ouders uitnodigen om met de jeugd in gesprek te gaan. De invulling van deze avond moet nog verder vorm krijgen. Wel willen we de uitkomst van het landelijk onderzoek van het LCJ dat onder de jongeren gehouden is hierbij betrekken. Hoe kunnen we samen verantwoord bouwen??

Daarom even noteren..
Start-avond/ontmoetingsavond met vrije bijdrage    1 oktober 2010     Siegerswoude
1e Thema-avond; inleider ds. H.K. Sok         26 november 2010     Damwoude
2e Thema-avond; inleider ds. H. Polinder         28 januari 2011    Drogeham
3e Thema-avond; inleider ds. W.N. Middelkoop     11 maart 2011        Westereen
4e Thema-avond; inleider NNB            8 april 2011        Drachten
Landelijk jeugdapp?l                    30 oktober 2010    Schiphol-Rijk

Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

Gerben Wiersma
(voorzitter bestuur LCJ Jeugd Contact Noord)


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....