De eerste voltallige vergadering van de Generale Synode zit er al enige weken op. Het stof van vier dagen vergaderen kon wat neerdalen zodat ik ? nu op enige tijdsafstand - enige indrukken aan u kan doorgeven.

De realiteit van de synodevergaderingen wordt overigens telkens doorsneden door de werkzaamheden van alledag. Op dinsdag 28 september was ik goed en wel in Nunspeet of mij werd bekend (door wie anders dan mijn vrouw) dat een zuster uit de gemeente Groningen plotseling overleden was. Vandaar dat ik de avondvergadering niet bijwoonde. Collega Kees den Hertog verving mij op 30 september. Ik kon toch moeilijk een streep halen door een geplande trouwdienst.

Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)
Een belangrijk onderwerp op de eerste vergaderdag was onze ?eigen? universiteit. Op zich geweldig dat we als kerken een universiteit hebben. Nog geen 75.000 leden en dan toch maar een eigen theologische opleiding! Dat mag een zegen van God genoemd worden. Tegelijk bleek dat de synode de aangeleverde rapporten met betrekking tot het reilen en zeilen van de TUA niet als hamerstukken kon behandelen. De TUA is een relatief kleine universiteit. Wat al enige tijd gezien wordt is dat de druk op hoogleraren en ondersteunend personeel groot is. En je kunt niet zomaar besluiten om dan maar ?wat minder? te gaan doen. De overheid zit aan de subsidiekraan en die zal die kraan meer of minder gaan dichtdraaien indien niet aan bepaalde eisen voldaan wordt (o.a. een bepaald niveau van en hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek). Het is daarom dat de ?deputaten toezicht? de opdracht hebben gekregen zich te bezinnen op de toekomst van de TUA. Waar die bezinning toe leidt? Daar werd op de vergadering door deze of gene wel wat over gezegd. Verdergaande samenwerking met de universiteit van de GKv (Kampen) en/of met andere instellingen? De wetenschappelijke status loslaten en er een seminarie van maken? We laten het aan de wijsheid van de deputaten over met heldere voorstellen te komen.

Eenheid
Zoeken naar eenheid. En dan gaat het hier om ?de eenheid van gereformeerde belijders in Nederland?. De synode besloot gehoor te geven aan de uitnodiging tot deelname aan de later dit jaar te houden ?Nationale Synode (vrijdag 10 en zaterdag 11 december te Dordrecht). Het woord ?synode? is wellicht wat overtrokken maar het is wel een bijeenkomst waar christenen uit diverse kerken elkaar spreken over het evangelie dat hen bindt, en de boodschap die daar voor onze samenleving van uitgaat.

Emeritikas
De kas is vandaag op het eerste gezicht nog mooi gevuld. Dat wel. Maar voor hoelang? Het blijkt dat over een paar tientallen jaren de kas wel eens leeg zou kunnen zijn. En dan zit een aantal predikanten zonder pensioen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Aan de vergadering werd voorgesteld om de actieve predikanten tot een nader te bepalen leeftijd en de parttime predikanten voor hun oudedagsvoorziening onder te brengen bij een verzekerings- of pensioenfonds. De technische details zal ik u besparen maar het komt erop neer dat van de huidige emeritikas een bedrag zal worden gebruikt om te storten in een pensioenfonds. Uit het restant van de kas zullen de oudere predikanten worden betaald. Die kas loopt dan langzaam maar zeker leeg. Dit voorstel zal in de komende tijd worden uitgewerkt tot een definitief voorstel. Het blijft een uitdaging om het pensioen van de predikanten betaalbaar te houden.

Sfeer
Het is fijn om te merken dat de vergaderingen van de synode in goede sfeer verlopen. E?n van de afgevaardigden merkte op dat er goed naar elkaar werd geluisterd. En deze afgevaardigde maakte niet voor de eerste keer een synode mee; hij sprak dus uit ervaring. Er zijn dus broeders met elkaar aan het vergaderen waarbij het ook broederlijk toegaat. Dat is reden om de Here God te danken. We mogen in dat spoor ? onder Gods zegen - verder gaan!

Groningen     
N. Vennik


Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...