{mosimage}Een poosje geleden getuigde Yaneth van Jaarsveld van haar geloof. Ze deed dit tijdens een dienst in de CGK van Groningen. Ze heeft een bewogen leven achter zich. En ondanks het onrecht dat haar overkwam mocht ze ontdekken dat God haar recht deed en dat er maar Eén is die echt hoop geeft. De hoop van Pasen. Hieronder een weergave van haar getuigenis. In haar eigen woorden.

Is de hoop van opstanding tegelijkertijd een onderdeel van God Zijn gerechtigheid voor onze wereld? Want ik de Here, je God, grijp je rechterhand vast, Die tot je zegt: ‘Vrees niet, Ik help je’.

Leven met geweld
Sommige levens van mensen verlopen erg gewelddadig en vol angst en verdriet en niet te vergeten met voortdurende pijn. Bij sommige van deze mensen is dit al aanwezig in hun vroegste jeugd, zo ook bij mij. Ik ben geboren in Colombia (Zuid-Amerika) en afgestaan door mijn biologische tienermoedertje. Opgegroeid in een pleeggezin waar elke dag zich kenmerkte door bruut geweld op elke denkbare en ondenkbare wijze. Mijn dagen bestonden uit pijn en nog meer pijn en het vasthouden aan de gedachte dat elk moment ook een einde had en zien dat te overleven. Niks meer en minder. Elke reactie had een sanctie tot gevolg dus ik was gedegradeerd tot enkel een geconditioneerd “iets “.
Hoop
Niettemin was er “iets” wat mij overeind heeft gehouden onder deze gruwelijke en erbarmelijke omstandigheden en dat iets had alles te maken met hoop! Zo klein als ik was, hield ik hele gesprekken in mijn hoofd (ik mocht niet praten) en hield ik mij vast aan dat het anders zou worden, er zou een keer een dag komen waarop alles anders zou zijn…..
Elke dag, lange hele dagen, vertelde ik mezelf dat ik moest volhouden. Totdat er een dag kwam waar het geweld tegen mij onbeschrijfelijk wreed was en ik brak… Niet meer verder wou en kon en de hoop letterlijk op gaf!

Liefde
Dat is het moment geweest waarop ik God in mijn leven heb mogen ervaren! Ik heb mogen horen en voelen dat ik door Zijn liefde omringd werd en opgetild ben uit die zwarte duisternis. Ik kan dan ook rustig stellen dat er echt een andere wereld is die tegen God is en mensen wil vernietigen en die zich daar over verheugd.
Mijn opstanding uit gebrokenheid en Gods gerechtigheid heeft daar op dat moment zijn begin gehad. Ik heb door alle jaren heen mogen ervaren dat er Eén is die alles goed kan maken en kan helen en herstellen en die Ene is onze God. In mijn verdriet en pijn mag ik elk moment van de dag naar Hem!

Jezus deed het vrijwillig
Hij alleen weet en kan ten diepste voelen wat gebrokenheid en vertrapt zijn met een mens doet, omdat Hij die weg vrijwillig voor ons heeft afgelegd.
Weloverwogen en vanuit een onmetelijke liefde voor een ieder op deze wereld om onze schuld vrij te kopen, is Hij deze weg gegaan… Verlaten te zijn door Zijn God in het meest moeilijkste moment, en waar ik toen - vele jaren geleden - heb mogen ervaren dat Hij toen mij heeft omringd met Zijn liefde en ontferming... Wat een gerechtigheid en wat een hoop en liefde en opstanding! Van gebrokenheid naar sterk zijn geworden in Zijn kracht!
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh.3:16)

Groningen       
Yaneth Palacio van Jaarsveld


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...