{mosimage}Stel je voor: Je bent geboren als prins. Je bent rijk, je hebt veel onderdanen en (bijna) iedereen luistert naar je. Jij bent de minister-president, jij moet het land besturen. Als jij bijvoorbeeld een feest wil geven, dan kun je dat doen. Als kind kun je al bedenken wat je zou willen doen. Vaak ga je een beetje hetzelfde doen als je vader, die koning is. In de Bijbel zijn veel verhalen te vinden over koningen in Israel, vooral in het Oude Testament. Eigenlijk zijn er twee soorten: koningen die naar de Here God wilden luisteren en koningen die deden wat ze zelf wilden. Lees maar eens mee over koning Asa, koning over Juda, een deel van het huidige Israel.

Asa, luistert

Koning Asa was de zoon van koning Abia. Hij wilde doen wat de Here God wil. Daardoor heerste er de eerste 10 jaar van zijn regeringsjaren vrede in Juda. Maar Asa zat niet stil: er stonden op een aantal heuvels altaren voor afgoden, er waren gewijde stenen voor afgoden en er waren beelden voor de afgod Asjérja. Een aantal dingen verwoeste Asa. Groot gelijk had hij, want de Here God is alleen de echte God. Daarom kunnen er geen beelden of andere dingen in het land zijn van een of andere nepgod. Asa deed daar goed aan. Ook eiste hij van zijn onderdanen dat ze gingen leven zoals de Here God dat wilde. Daarom gaf de Here God vrede in het koninkrijk van Asa. Er was rust, geen vijanden die oorlog wilden voeren. Doordat er rust was, kon Israel dikke muren bouwen, maar ook torens en grendels maken, zodat ze sterk stonden voor als er wel vijanden in Juda binnenvielen. Deze bouwprojecten verliepen voorspoedig, want de Here God zegende ze.
Toch vijanden?

Na enige tijd werd Israel aangevallen door een Ethiopisch leger van een miljoen! man en 300 strijdwagens. Voor die tijd was dat een heel groot leger. Maar koning Asa werd niet bang, hij ging bidden tot de Here God. ‘Here God,’ zei hij, ‘het is voor U zo eenvoudig ons te helpen. Help ons Here onze God. Wij vertrouwen erop dat U ons redt en in Uw naam gaan wij deze enorme troepenmacht te lijf’. Pas toen ging koning Asa vechten tegen de vijanden. Deze koning vertrouwde op de Here God. En Die liet koning Asa winnen. Het leger van Juda kwam terug met een enorme oorlogsbuit en de landen om Juda heen waren bang voor Juda. Ze hadden immers een miljoen man verslagen, dat was niet niks! Nee, met koning Asa moest je geen ruzie krijgen. Toen het leger terug kwam van de overwinning kwam er een man naar de koning. Deze man had een profetie doorgekregen van de Here God: ‘De Here blijft bij u zolang jullie bij Hem blijven. Als u Hem zoekt, zult u Hem vinden. Maar als u de Here God niet zoekt, zal Hij u de rug toekeren. Vereer Hem! Want de Here God zal u een beloning geven voor uw inspanning,’ zei de man, die deze woorden zei namens de Here God. Het was namelijk zo dat er Israëlieten er nog steeds beelden op na hielden en de Here God niet dienden. Toen Asa dit hoorde ging hij door met het verwoesten van de afgodsbeelden en zette ook zijn moeder, Maacha af van haar troon, omdat zij een beeld van Asjéra had gemaakt. Asa sloeg het beeld stuk. Hij probeerde te doen wat de Here God wilde. En de Here God zegende koning Asa. Hij heeft 35 jaar geregeerd in rust en vrede.

Einde van de rust

Maar in het 36ste regeringsjaar van Asa ging het mis. Waarschijnlijk is Asa in de laatste jaren minder gaan vertrouwen op de Here God, die Asa zoveel gegeven had. Een koning zocht oorlog met koning Asa en bouwde een fort, zodat de weg naar Juda versperd werd. Koning Asa werd bang. In plaats van dat Asa de Here God om hulp vroeg, zoals met de Ethiopiërs, vroeg hij hulp van een koning van een ander land: Syrië. Daarvoor Asa gaf het goud weg van de tempel van de Here God. Dezelfde God die Asa veel overwinningen had gegeven! Vreselijk dom! Hoe kon Asa! Het leger van de vijanden ging wel weg, maar hij had niet op God vertrouwt. Dat blijft niet zonder gevolgen.

Omgaan met de gevolgen

In die tijd kwam de profeet Hanani op bezoek bij de koning. Hij bracht de boodschap van de Here God: waarom hebt u niet op de Here God vertrouwd, waarom hebt u Hem niet gediend? Wist de koning niet meer wat de Here God allemaal voor hem had gedaan? Omdat koning Asa niet op de Here God had vertrouwt, kwamen er gevolgen. Vanaf dat moment moest de koning voortdurend oorlog voeren.
 Wat deed koning Asa nu? Vergeving vragen aan de Here God? Nee, koning Asa niet. Hij werd woedend, stopte de profeet in de gevangenis en ging tot overmaat van ramp zijn volk wreed behandelen. Niet slim. Drie jaar later kreeg Asa een ernstige ziekte aan zijn voeten. Ook nu had hij naar de Here God kunnen gaan. Maar dat deed hij niet. Hij vertrouwde op de doktoren. Twee jaar later stierf hij.

Asa: Wat moeten wij daar nu mee?

Betekent dit nu ook dat we niet meer naar de dokter moeten gaan? Nee, dat betekent het niet. Van de geschiedenis van Asa kun je een aantal dingen leren. Bijvoorbeeld dat als je vertrouwt op de Here God, de Here God je zegent. Hij wil je mooie dingen geven. De Here God geeft rust en vrede. Maar ook dat je altijd dichtbij Hem moet blijven, Hem moet dienen. Hij laat Zich vinden. Vertrouw op Hem. Ga als je ziek bent naar de dokter, maar vraag eerst of de Here God bij de dokter wil zijn. Verwacht het alleen van Here God.


Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...