{mosimage}Hoger dan men ooit bergen zag
rijst Sion op de jongste dag;
hoor wat er gaat gebeuren!
Het huis des Heren, hemelhoog,
verheft zich dan voor ieders oog,
wijd open gaan de deuren.
Dan hoort men wereldwijd een stem:
Komt gaat nu naar Jeruzalem,
beklimt de berg des Heren.
God zelf wijst ons de wegen aan;
de paden die wij moeten gaan
zal Hij ons allen leren.
De volken voor zijn aangezicht
verstommen dan in dat gericht,
God zal zijn stem verheffen.
Dan zal de strijd gestreden zijn,
geen angst, geen honger en geen pijn
zal dan nog mensen treffen.
Gods vrede daalt op aarde neer
om alom zwaard en spies en speer
tot ploegen om te smeden;
de oorlog wordt niet meer geleerd,
de haat die volkeren verteert
behoort tot het verleden.

Vervuld is dan de oude droom,
als ieder onder eigen boom
in vrede zal verkeren.
De vijgeboom zal bloeien gaan,
de wijnstok weer vol vruchten staan –
zo spreekt de Heer der heren.
De volkeren, zij dwalen voort:
hun god, die naar hun stem niet hoort,
bevrijdt en redt hen nimmer.
Laat ons dan wandelen met God,
een lamp, een licht is zijn gebod
voor altoos en voor immer.

Naar Jesaja 2 : 1 – 5

A.F. Troost
Uit: Zingende gezegend, lied 21

Foto: ‘Let's Remember All Soldiers.’ Dit carillon heeft 25 klokken die in vijf staalconstructies hangen. Het is 4 meter hoog. Gedurende daglicht speelt het carillon elke 30 minuten een melodie.

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...