De kerk ligt onder vuur en niet alleen de kerk. Ook andere geloofsstromingen als de Joodse en de Islam. Men protesteert tegen Wilders en zijn grove beledigingen aan het adres van Moslims. Ondertussen doen  andere politici  hetzelfde, zonder dat kennelijk zelf op te merken. Kritiek kan er zijn. Zeker als er misstanden zijn. Terecht dat misstanden in de RK aan de kaak worden gesteld. Opmerkelijk is dan wel dat de indruk wordt gewekt dat heel de RK en alle kerkdienaren zich schuldig gemaakt hebben aan seksueel misbruik of daarvan hebben geweten en het met de mantel der liefde hebben bedekt. Zo wordt de kerk gecriminaliseerd. Alsof alle gelovigen boeven zijn. Met de discussie over onverdoofd slachten komen de Joodse en Islamitische gelovigen in de verdachtenbank te staan als dierenbeulen. Met grote stelligheid wordt beweerd dat wetenschappelijk is bewezen dat onverdoofd slachten meer stress en pijn oplevert dan verdoofd slachten. Daarachter zitten tal van aannames. Onder andere dat een dier gelijk is aan de mens of dat het eten van vlees sowieso onverantwoord is. Het projecteren van menselijke gevoelens op een dier, versterkt een dergelijke mening. ‘Je maakt toch ook geen mens dood, nou dan?’ Onverdoofd slachten is een barbaarsheid die nodig gemoderniseerd moet worden. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. Met dwang der wet! Men verwijt gelovigen intolerantie, maar hun ongeloof of beter hun anders geloof maakt hen net zo intolerant. Geen ruimte voor godsdienstvrijheid of, om nog maar een ander segment te noemen, geen ruimte voor de gewetensvrijheid van een ‘weigerambtenaar’. Let op het etiketje in die benaming. Dezelfde geur gaat hangen om het bijzonder onderwijs. Het is crimineel dat bijzondere scholen homo’s weigeren of leerlingen mogen weigeren, die niet passen bij hun identiteit. De lijst met zogenaamde ‘misstanden’ in het bijzonder onderwijs wordt door Boris van der Ham van D66 nog langer gemaakt. Verdacht vindt hij dat religieuze scholen hun jaarverslag niet openbaar hoeven maken of dat zij, wanneer er iets crimineels gebeurt, dat volgens hem niet hoeven melden bij de politie. Of dat ze, ook wanneer ze er een puinhoop van hebben gemaakt, zo maar elders een nieuwe school op kunnen richten. ‘Misstanden’ noemt hij dat. Wanneer je vervolgens bedenkt dat 70% van alle leerlingen bijzonder onderwijs volgt, dan plaats je dus een geweldige hoeveelheid mensen in het verdachtenbankje van: Gelovigen zijn boeven!
Zijn wij boeven? Nee. We willen erkennen dat we zondige mensen zijn en zelfs dat we geneigd zijn tot alle kwaad, maar boeven in de zin der Nederlandse wet, nee. Ook andere geloofsstromingen als de Joodse en de Islamitische zijn zo niet weg te zetten. Wat er aan de hand is? Twee dingen op zijn minst: 1. Men vergeet dat er onderscheiden leefcirkels zijn met eigen richting en recht. Het private en het publieke om maar wat te noemen. Wie dat onderscheidt niet maakt komt tot het dwingen van allen in het keurslijf van de meerderheid. Het leidt tot een geweldige intolerantie. De bekende theoloog Van Ruler heeft ooit eens geschreven: ‘De toleranten zijn uiterst tolerant voor hen die het met hen eens zijn, maar uiterst intolerant voor hen die het met hen oneens zijn.’ 2. Men onderkent de strekking van zijn eigen liberale dogma niet, met de leuze ‘vrijheid voor ieder mens en zelfs het dier’. Daar is een grens aan. De grens namelijk dat die vrijheid ophoudt, waar de vrijheid van de ander begint. Wie die grens niet onderkent, maakt als vanzelf de anderen tot boeven. In bijzonder de gelovigen.

Assen                       
Stoffer Otten


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...