In de afgelopen zomervakantie ben ik mee geweest op een YOY tienerkamp als leiding en kampouder. Mijn belevenissen van een kampdag heb ik kort opgeschreven en wil ik afsluiten met een terugblik. Het thema van deze kampweek was: Met andere ogen.

Om 07.00 uur gaat de wekker, terwijl de andere kampouder langs de leiding gaat om ze te wekken, spring ik onder de douche. Met mijn duffe hoofd loop ik naar buiten richting het gebouw, voor de ochtendopening. Kijkend naar het weer denk ik dat het een hele mooie dag gaat worden. Bij de ochtendopening wordt de dag even vluchtig bekeken: wat gaan we doen en heeft er nog iemand hulp nodig? Ik begin een stukje uit de bijbel te lezen, Filippenzen 4:4-9, en daarna een stukje uit een dagboek. Het gaat over bidden en hoe God altijd voor ons klaar staat, bij ons is en ons wilt helpen. Gods weg is wellicht niet de weg die we zelf in ons hoofd hadden, maar we mogen weten dat God ons altijd leidt. Dat wij als team ons hier bewust van mogen zijn en dit ook mee kunnen geven aan de tieners. Dan is het 08.00 uur, we gaan de tieners wakker maken!! Stamgroepje
Na het aankleden, ontbijten en corvee is er Bijbeltijd. Met je eigen stamgroepje, deze bestaat uit een leiding en vier of vijf kinderen, gaan we uit de bijbel lezen, erover praten en wat verwerking zoeken in het Bijbelboekje dat YOY gemaakt heeft. We sluiten de Bijbeltijd af met een gezamenlijk gebed. Het is leuk voor de tieners om eens met andere ogen te gaan kijken naar zichzelf en de omgeving. En ohw wat is het lastig om je eigen talenten aan te wijzen, om trots te zijn op jezelf en op wie je bent. We weten vaak wel wat onze minder goede punten zijn, maar we mogen echt weten dat we allemaal talenten hebben gekregen van God en daar mogen we trots op zijn!

Bijbeltijd
Dan gaat de toeter en beginnen we met de samenkomst. In de samenkomst gaat het onderwerp van de Bijbeltijd verder. Elke dag zingen we met elkaar, we leren het kamplied (Kinderopwekking 229) en we leren een Bijbeltekst aan. Op de eerste dag hebben de kinderen geleerd: “Laten wij onze ogen gericht houden op Jezus, de grondlegger van ons geloof”, Hebr. 12:2.Na het zingen vertelt één van onze leiding het verhaal ‘Niemand zo als jij’ van Max Lucado. In dit verhaal gaat het over een dorp waar elke bewoner van hout is. Iedereen mag zwarte stippen en gouden sterren uitdelen en op iemand plakken. Je krijgt een ster van een medebewoner van het dorp als je iets goeds of unieks doet, je krijgt een stip als je eigenlijk niets voorstelt in de ogen van de medebewoners. Eén van de bewoners zit alleen maar onder stippen en voelt zich eenzaam en alleen zo zonder vrienden. Hij gaat terug naar de houtmaker en vertelt dat hij een fout heeft gemaakt toen de houtmaker hem gemaakt had. De houtmaker legt uit dat hij geen fout heeft gemaakt, maar dat iedereen uniek is en dat hij van iedereen houdt zoals hij is. Elke dag komt de bewoner weer terug naar de houtmaker en gelooft dat de houtmaker echt van hem houdt. Omdat de bewoner in hem gelooft, vallen alle stippen van hem af en is hij vrij. Na dit verhaal zingen we o.a.: ‘Je bent bijzonder, je bent een wonder, je bent een hele grote schat’, kinderopwekking 135. Na de muziek sluiten we de samenkomst af.

Pret
Het is lunchtijd en onze koks verwennen ons echt! Voor het middagprogramma hebben we waterspellen georganiseerd, een buikschuifbaan, watervoetbal, waterballonvolleybal en watertreftbal met blauw scherm er tussen. Na de warme maaltijd is er douchetijd voor iedereen. Vanuit YOY is er een spaarproject opgezet voor Rwanda. Er komt iemand langs die het project gaat uitleggen, het gaat over een mini credit project waarmee mensen in Rwanda kippen kunnen kopen en deze over een langere tijd kunnen afbetalen. Met deze kippen kunnen ze een eigen bestaan opbouwen. Als de presentatie van het project is afgesloten, gaan de tieners en wat leiding ‘levend stratego’ spelen terwijl ik het kampvuur aanmaak. Wat is nou een kamp zonder een mooi kampvuur! Met spannende verhalen, leuke kampvuurliedjes en het roosteren van marshmallows, kost het de leiding aan het eind veel moeite om de tieners naar bed te brengen.

Zegen
Als je in het voorjaar je intekent om een kamp te gaan leiden weet je nooit in wat voor team je komt en hoe het kamp er uit komt te zien. Meestal ken je elkaar niet en toch ga je samen een kamp opzetten en zorgdragen voor +/- 35 kinderen / tieners. Het is wonderlijk hoe je samen een team vormt in zo’n korte tijd. Niet alleen voor kinderen en tieners is een kamp bijzonder. Als leiding mag je Gods zegen ervaren, zijn liefde doorgeven en zingen over zijn goedheid. In de kerk wordt er voor ons gebeden en wordt Gods zegen aan ons gegeven. Als leiding bid je voor en met de kinderen en op de zegenavond mag je Gods zegen doorgeven. Aan woorden heb ik niet genoeg om uit te leggen hoe bijzonder het is om je geloof te mogen doorgeven. Als kampouders mag je bidden voor je team, voor eenheid en samenhorigheid. Super gewoon.

Toen ik thuis kwam en mijn e-mail opende zag ik twee mailtje van ouders die het team wilden bedanken voor de week die wij aan hun kinderen hebben gegeven. Ze zagen dat de tieners genoten hadden en de ouders waren geraakt door de Bijbelteksten die ze opzegden. Het is fijn te weten dat de ouders ook horen wat wij de tieners hebben meegegeven.

Aan het begin van mijn stuk zei ik dat ik twee Bijbelteksten wilde benoemen die we de tieners geleerd hebben. De tweede tekst hebben we aangeleerd door middel van Opwekking 691. Alleen het refrein en het eerste couplet. De tekst is: ‘Heb de Heer je God lief, met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dit is het grootste en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk: heb je naaste lief als jezelf’, (Mat. 22: 37 – 39).

Assen                       
Petra Karssens

Petra is belijdend lid van de CGK Assen en doet o.a. het KinderBijbelUur


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...