Zo’n jaar of tien geleden zijn de eerste kringen gevormd in de CGK van Zwolle. Kringen zijn kleine gemeenschappen van maximaal 15 volwassenen, die op verschillende momenten en op verschillende manieren samen komen. Een blauwdruk van de ideale kring bestaat niet. Ik geloof dat iedere kring uniek is in samenstelling en leeftijdsopbouw. Ook de buurt in Zwolle waar kringleden samenkomen verschilt enorm. Dat brengt ook wel een soort spanning met zich mee. Want welke activiteiten passen heel goed of juist helemaal niet bij jouw kring?

Regelmatig krijg ik de vraag: “Elly, heb je nog een leuk idee voor onze kringbijeenkomst?” Vaak volgt er dan een omschrijving van een situatie of een thema waar iets passends bij gezocht wordt. Hoewel de vlag niet de hele lading zal dekken heb ik 100 verschillende ideeën voor de kleine kring gebundeld in een reader: ´100 ideeën voor je kring´.  Vooral bedoelt ter inspiratie voor de ruim 140 kringmedewerkers: de kringcoördinatoren en pastoraal medewerkers.


Kleine gemeenschappen
Mag iedereen dan echt zelf weten hoe ze vorm geven aan de kring? Ja en nee. Vanuit de kerkenraad zijn kaders geformuleerd, omdat we met onze kringen wel een bepaald doel voor ogen hebben. In deze kleine gemeenschappen ligt de nadruk op onderlinge zorg en elkaar stimuleren in geestelijke groei. Daarvoor is een bepaalde frequentie van samenkomen onvermijdelijk. En de groepsgrootte is ook bepalend of die zorg echt onderling opgepakt kan worden. ´100 ideeën voor je kring´ is dan ook geschreven met deze achtergrond. Welke activiteiten of ideeën bevorderen het gemeenschapsgevoel, ook richting niet kringleden, en hoe delen we het leven met de Heer met elkaar?

Lage drempel, hoog doel
De reader waarin de 100 ideeën staan, is opgedeeld in een aantal hoofdstukken. Zo beginnen we met de binnenkomers: 15 prikkelende vragen waar je een kringavond mee kunt beginnen om het ijs te breken, maar waar je gerust ook een hele avond over kunt spreken. Binnenkomers zijn niet alleen leuk om eens een heel andere kant van iemand te ontdekken, ze lenen zich erg goed voor momenten dat er weer nieuwe kringleden bij een kring komen. Dan is het tegelijk een voorstellingsronde. Een binnenkomer heeft een lage drempel. Maar de ervaring leert dat bijzondere, persoonlijke verhalen worden gedeeld. En kringleden voor ze het weten delen over hoe ze het leven leven met de Here. Twee voorbeelden van binnenkomers zijn:
•    Iedereen brengt zijn/haar favoriete aanbiddings-cd’s, psalm of lied mee naar de kring. Zing ze samen mee of luister naar de woorden. Wees nooit bang om met je kring te zingen!
•    Neem een foto mee van een bijzondere plek waar je ooit bent geweest. Iedereen vertelt hier kort iets over. Waarom heeft deze plek zo’n indruk op je gemaakt?

KringGesprek en KringGebed
Vervolgens volgt er een omschrijving van de gespreksregels die je in de kring hanteert. Want een open gesprek en het delen van aspecten van je persoonlijk leven en je leven met God zijn kwetsbaar en er dient vertrouwelijk mee omgegaan te worden. Bijvoorbeeld het principe van brengen en halen. Iedereen heeft iets in te brengen, maar mag tegelijk iets ontvangen. Wat in het gesprek wordt gedeeld vraagt soms om een actie of reactie na de bijeenkomst. Betrokkenheid houdt niet op als iedereen weer de deur uitgaat.
Voor het KringGebed zijn 20 manieren opgenomen om te bidden met je kring. Het is niet verrassend dat een kringgebed daar één van is! In het begin is het nodig dat je een vaste volgorde aanhoudt en afspreekt wie er begint en afsluit. Als kringen frequenter met elkaar op deze manier bidden, is er ook ruimte om dit wat los te laten. Nog twee manieren:
•    Bid met elkaar hardop het 'onze vader'. Het is mooi om dat staande en hand in hand te doen of zingend
•    Deel briefjes uit waar drie gebedsvragen op staan die je kringleden voor het bidden kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld: Ik wil God danken voor... Ik wil bidden voor... Ik wil in mijn gebed denken aan... . Als ze dat gedaan hebben dan kunnen ze daar in kleine groepjes voor bidden, aan de hand van hun eigen briefje.

50 praktische kringideeën
Na een suggestie hoe je in de kringbijeenkomsten met de seizoenen mee kunt bewegen, volgen 50 praktische kringideeën. Ik geef er graag een tiental en moedig de lezers van harte uit om ze eens in hun eigen kleine gemeenschappen in de praktijk te brengen!

1. Samen meeleven met singles en studenten
In sommige wijken wonen veel singles en studenten. Nodig ze eens uit voor een ‘prak-met-praat’-avond! Laat hen een vriend of vriendin meenemen.
2. Samen eten
Mannen koken voor vrouwen. Wat begon als spraakverwarring liep uit op een diner in stijl, bereid door de mannen van één van onze kringen. Tijdsinvestering mannen: 1 avond om het menu samen te stellen, 1 dagdeel voor de inkopen, 1 dagdeel voor het bereiden van de maaltijd. Tijdsinvestering vrouwen: 1 dagdeel om een danklied voor de heren te schrijven.
3. Senioren
Zijn er in de kring veel oudere kringleden, betrek hen bij een activiteit die je speciaal voor ouderen organiseert. Overleg of dat in een zorgcentrum of verpleeghuis in je buurt gehouden mag worden en informeer bij hen waar je de bewoners een plezier meedoet. Bedenk een activiteit die anders niet georganiseerd zou worden.
4. Marta of Maria
Neem de tijd om tijdens een kringbijeenkomst Lukas 10:38-42 te lezen. Dit korte, maar krachtige verhaal gaat over twee van Jezus’ beste vrienden, Marta en Maria. In welk van de twee vrouwen herken je jezelf het meest en waarom? Wat betekent het in de praktijk om aan de voeten van Jezus te zitten?
5. Verhaal kringlid centraal
In elke kring bevinden zich kringleden die iets bijzonders hebben gedaan of gaan doen. Nodig ze uit een avond te vertellen over: hun reis naar Zuid-Amerika, hun werkvakantie naar Afrika, hun ervaringen tijdens het EH-basisjaar, hun belevenissen tijdens de Sonrise week in de zomervakantie, etc...
6. Maaltijd
Spreek 1 keer per maand af op een doordeweekse dag om met elkaar te eten. De dag, plaats en samenstelling van de groep kan per maaltijd wisselen en na de maaltijd kan ieder zijn/haar weg weer gaan. Nodig dan ook eens iemand buiten je kring uit die vaak alleen eet.
7. Christenen die lijden
Besteed een kringbijeenkomst aan vervolgde christenen. Vraag informatie op via Open Doors of andere organisaties die christenen in de verdrukking ondersteunen. Neem vooral tijd met elkaar om voor onze broeders en zusters ver weg te bidden.
8. Kringuitwisseling
Maak eens een afspraak met een andere kring uit een heel ander deel van de stad. Deel in de overeenkomsten en verschillen en geniet van deze bijzondere kringontmoeting.
9. Wandeling/fietstocht
Ga er eens lekker op uit met je kring! Verwonder je over de machtige scheppping.
10. Tiener date
Nodig een tiener uit je kring uit voor een snack of wat te drinken in de stad. Laat de vrouwen uit de kring de meisjes uitnodigen en de mannen de jongens. Neem ze mee naar een plek waar het rustig genoeg is om een goed gesprek te voeren. Verdiep je in hun leefwereld en maak van de gelegenheid gebruik ze Gods zegen mee te geven.

Nog 5…
Inmiddels zitten we in de reader op 95 ideeën. De laatste 5 suggesties zijn voorzien van materiaal om te kopiëren en direct te gebruiken: Een kringleden-ontmoeten-elkaar-bingo, een studie over de kringen en de Bijbel, kinderen in de kring, koken voor de kring (inclusief twee recepten voor pasta) en tot slot het geheim van een succesvolle kring. Bij deze laatste kijken we naar drie elementen: wat is ons gezamenlijk fundament, welke activiteiten passen daarbij en op welke manier gaan we met elkaar om (gedrag). Elk element bestaat uit een aantal bouwstenen en zo wordt een kringmuur gebouwd. De meeste activiteiten hebben een lage drempel, maar tegelijk leiden zo op verschillende manieren toe naar ons hoge doel: dat we zussen en broers zijn van elkaar en van Jezus. Dat we in onderlinge verbondenheid samen mogen groeien. Tot eer van God!

Zwolle                
Elly Volkerink – de Vries


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....