In deze rubriek willen we de komende tijd aandacht geven aan activiteiten die kerken organiseren in of voor hun buurt. Laat de buurt weten dat je er bent. Merkt de buurt iets van de jouw kerk? Naar we hopen brengen illustratieve ideeën en activiteiten jou op een idee voor jouw gemeente.


Van 18 okt tot 20 okt werden weer de Doedagen in Winschoten gehouden.
Het was de veertiende keer dat het IKEP (interkerkelijk evangelisatieplatform) dit evenement organiseerde.

Het IKEP wordt vertegenwoordigd door drie kerken, te weten: de Baptistengemeente, de Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
De Doedagen zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar en vinden altijd plaats in de herfstvakantie. Het doel van deze dagen is: kinderen in Winschoten en omstreken bekend te maken met het evangelie op een heel laagdrempelige wijze.
Door liedjes en toneel hopen we dat de kinderen leren wie Jezus is en wat Hij voor hen kan betekenen. Ieder jaar worden er nieuwe liedjes ten gehore gebracht, maar worden bekende liedjes ook steeds herhaald, in de hoop dat de kinderen ze nooit weer zullen vergeten. Het lied dat ieder jaar weer wordt gezongen is:
MACHTIG IS DE NAAM VAN DE HEER !


Locatie
Vroeger werden deze dagen gehouden in het Cultureel Centrum de Klinker, maar sinds het verdwijnen van de Klinker is er een andere locatie gevonden, namelijk de Tramwerkplaats.
In de Tramwerkplaats kunnen de kinderen kijken en luisteren naar toneel, band, dansgroep en de clowns. Naast de Tramwerkplaats staat een grote tent waar het hele doegebeuren plaatsvindt. Ze kunnen daar allerlei knutselwerkjes maken, timmeren, slopen, schminken, spijkerbroekhangen en pannenkoeken bakken. Ook wordt er vaak een workshop Djembee gegeven en op donderdagavond is er dan als afsluiting: de Doedagen-mix. Deze avond is bedoeld voor de kinderen en hun familieleden, vrienden en iedereen die wil weten wat er de afgelopen drie dagen is gebeurd. Dit jaar was het thema : SUPERHERO !!
Het toneel ging over helden uit de Bijbel zoals: Simson en Gideon, maar op dag drie kregen de kinderen te zien wie de echte superhero is! Dat is Jezus en daar paste het lied: Jesus is my superhero prachtig bij. Als kinderen tijdens de Doedagen vragen hebben kunnen ze terecht bij de praatpaal. Hier zit tante Henny die al hun vragen wil beantwoorden.

Feest
Ook dit jaar was het weer een groot feest en mochten we elke dag ruim 400 kinderen verwelkomen. Als IKEP zien we dit als een geweldige zegen van de Heer.
We hopen en bidden dan dat ons werk verder gezegend mag worden en dat de kinderen die op de Doedagen komen ook in hun verdere leven mogen ervaren dat ze altijd bij God terecht kunnen en dat Hij hen wel helpen.

Financiën
Een groots evenement als de Doedagen kost enorm veel geld en ook dat houdt ons erg bezig. Dit jaar werden er vele acties gehouden ten bate van het IKEP. Enkele voorbeelden: tijdens de Run in Winschoten was er een groep lopers uit de drie kerken die zich lieten sponsoren. Ook werden er pannenkoeken gegeten en was er sponsorzwemmen. Er werd door een flink aantal ondernemers in de regio een bijdrage geleverd in de vorm van een advertentie in het streekblad. Een ieder die zijn steentje bijgedragen heeft willen we daarvoor hartelijk bedanken! Zonder (financiële) steun zou het niet mogelijk zijn om dit allemaal te organiseren. Als IKEP hopen en bidden we dat er nog heel vaak Doedagen (maar ook andere activiteiten) georganiseerd kunnen worden.

Fokje Cnossen (kernteam IKEP)  


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...