In reactie op het artikel van Jan van Amerongen betreffende Beamer in de kerk.

Graag wil ik reageren op het artikel, Beamer in de kerk, van broeder van Amerongen in het Kerkblad van 7 september. Het zou te ver voeren en teveel woorden kosten (maximaal 250) om geheel het artikel te ontleden en te weerleggen. U begrijpt dan ook meteen dat ik er niet van overtuigd ben dat deze ontwikkelingen een zegen voor de kerk zijn. Ik denk dat de nadelen, even aannemend dat ze alle benoemd zijn in het stuk, ruimer dan ruimschoots opwegen tegen de “voordelen” mits eerlijk beoordeelt. Maar vooral wil ik hier inzoomen op de laatste zin van de conclusie. Ik stel de vraag: Is het van enorme toegevoegde waarde onze blijkbaar visueel ingestelde jeugd, te dienen met visuele middelen? Daarbij in acht nemend een ander genoemd nadeel, namelijk het ontwikkelen van een passieve gemeente die de bijbel thuis laat. Het is bekend dat onze jeugd een ernstig tekort heeft aan parate kennis. Het is bekend dat het gebruik van de bijbel als persoonlijk handboek van de Christenstrijder(es) drastisch afneemt. Het is bewezen dat de moderne middelen als internet, etc. etc. de parate kennis sterk doen afnemen. Het is bekend dat ouderen, soms dementerend, altijd maar weer opleven bij liederen die in hun geheugen gegrift staan. Het is bekend dat vervolgde Christenen in de gevangenis niet beschikken over een PC maar aangewezen zijn op parate kennis om troost te ontvangen uit Gods Woord. Opnieuw een vraag: Dienen we onze jongeren (dat is men tegenwoordig ongeveer tot aan het 60e levensjaar als we de media geloven) het meest door mee te gaan in deze tijdsgeest of door hun langer te leren luisteren, te leren onderzoeken en te onthouden? By the way, weet u wat echt goed is voor de gemeentezang? Ik kan het uit ervaring zeggen: uit het hoofd zingen!

Corn Sok

 


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...