Begin februari hopen 40 studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn, waaronder ikzelf, een studiereis te maken naar Israël. Daar zullen wij als studenten met eigen ogen zien, wat we al die tijd in de boeken aan het bestuderen zijn.

Van 6 tot en met 16 februari zullen wij met 40 man afreizen naar Het Beloofde Land. Een schitterende mogelijkheid om te zien waar de Bijbelverhalen zich afspelen, te zien waar Gods Woord de wereld is ingegaan. Wij als studenten bestuderen de Bijbel veelvuldig en intensief. Je leest over Abraham in de woestijn, het volk Israël dat de Jordaan doortrekt, over de pracht van de stad Jeruzalem, over de dieren in het veld. Allerlei gevoelens die daarbij horen. Wij lezen dat, maar woorden zijn alleen maar een omschrijving van een gevoel. Ze benaderen het gevoel, maar zijn het niet. Om meer te begrijpen van wat men destijds ervoer, moet je er naar toe. Daarom is het bijzonder dat de universiteit ons deze mogelijkheid biedt!

Nu duurt het nog enkele maanden voor we gaan, toch is de planning al gereed. Als eerste gaan we uiteraard vliegen. De meesten van ons hebben nog niet eerder zo’n lange vlucht gemaakt, dus dat wordt nog een belevenis. De dagen daarop, van de dinsdag tot en met de vrijdag zullen we plaatsen bezoeken als Nazareth en Galilea. Bijzonder om over het meer van Galilea te gaan varen. Helemaal omdat je weet dat tweeduizend jaar geleden Jezus zelf daar heeft rondgelopen, gevaren, en bijvoorbeeld, op de naastgelegen berg, de welbekende zaligsprekingen heeft gepredikt. Ook zullen we naar Tel Dan gaan en daar de opgravingen bekijken. Ook zullen we daar zelf meerwerken aan een stukje van de opgraving. Van professor Peels hebben we gehoord dat dit best lucratief kan zijn. Zo schijnt een student eens een heel mooi beschreven potscherf te hebben gevonden. Die heeft hij stiekem het land uit gesmokkeld (met medeweten van de hoogleraren). Wie weet met wat voor mooie dingen we dus weer terug komen. Zaterdag wordt een rustdag, waarop we een dienst zullen bijwonen van de Messiasbelijdende joden. Daar zullen we met hen spreken en ervaringen uitwisselen. Interessant om te weten te komen hoe zij, in hun context, uitdrukking geven aan het geloof in Christus. Dan gaan we vanaf zondag weer op pad. Van een Bar Mitswa-viering bij de Klaagmuur, Bethlehem, City of David, Qumran, tot het bezoeken van Jericho. Vrijdag zullen we dan helaas weer terug moeten.

Een van de bijzondere activiteiten die wij zullen ondernemen is dat we de schriften gaan lezen met rabbijnen en studenten van het Schechterinstituut, een conservatieve rabbijnenopleiding in Jeruzalem. Deze studenten worden, voor de joden, ongeveer voor dezelfde functie opgeleid als wij. Bijzonder om juist met hen samen te kijken naar wat we kunnen leren uit het Woord van onze God. Er valt namelijk heel wat van elkaar te leren. En ook leuk voor ons studenten om te kunnen spreken met mensen die voor ongeveer hetzelfde beroep studeren.

Voor mij persoonlijk is vooral Jeruzalem het meest bijzonder. Van veel plekken in Israël kunnen we zeggen dat Jezus daar heeft gelopen, maar exact waar, dat is moeilijk te zeggen. Tenminste, als je de plaatselijke legendes niet allemaal klakkeloos overneemt. Toch is er in Jeruzalem een stukje, waarvan we met enige zekerheid kunnen zeggen dat Jezus daar heeft gelopen. Het gaat dan om de trappen naar de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane. Trappen die er al meer dan tweeduizend jaar liggen, en waarvan je in de Bijbel kunt lezen dat Jezus deze heeft gebruikt: ‘En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem.’ (Lukas 22:39) Van deze plek, en nog vele andere in Jeruzalem, kunnen we zeggen: hier heeft de God van hemel en aarde gelopen. Wie ter wereld kan nu zeggen dat zijn of haar god hier heeft rondgelopen? Alleen onze God is naar ons toegekomen. En het is juist zo bijzonder dat je in Zijn voetspoor kunt treden, letterlijk. De voetsporen van je Schepper, onvergetelijk!

Echter, aan zulk een mooie reis is een financiële kant. Ook voor ons als studenten zijn het financieel gezien barre tijden. Daarom proberen wij, in onze eigen gemeentes, aan fondsenwerving te doen. Totaal kost de reis om en nabij de 40.000 euro. Daarom aan u en aan jou de vraag, een gift te doen aan ons studenten. Het bedrag dat u geeft maakt niet uit, maar het is mooi als wij ons gesteund mogen weten door de eigen gemeentes. Iedere gift helpt! Er is een centraal rekeningnummer waarop giften ten behoeve van de reis op gestort kunnen worden: 73 67 458 t.n.v. Schoolkas TU, Apeldoorn, o.v.v. 'Israëlreis'. Alvast, namens alle deelnemende studenten, hartelijk dank!

Apeldoorn                                                                
Bram Hofland


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....