In de CGK van Zwolle hebben we een jaar of tien geleden de kleine kringen geïntroduceerd in onze gemeente. Kleine gemeenschappen waar vooral een stuk onderlinge zorg voor en met elkaar wordt geregeld.  Per maand groeit onze gemeente met ongeveer 10 adressen. Zeg maar, de ideale grootte voor een kleine kring. Maar hoe krijg je zicht op het functioneren van een gemeente met bijna 3300 leden? Deze nieuwe leden starten eerst samen in een (tijdelijke) introductiekring, om vervolgens deel te gaan uitmaken van  de kleine kring.

 

In oktober 2010 zijn de eerste twee introductiekringen voor nieuwe leden van start gegaan. Onder leiding van een kringleidersechtpaar komen in 5 bijeenkomsten allerlei aspecten van ons gemeente-zijn aan de orde. Wat is de CGK, en wat is typisch CGK Zwolle, welke erediensten worden er elke zondag georganiseerd, hoe is de pastorale en diaconale zorg geregeld, welke activiteiten zijn er voor mijn kinderen en tieners, op welke manier mag ik mijn gaven en giften gaan inzetten in de gemeente?

 

 

Op deze en nog veel meer vragen wordt ingegaan. Eén van de deelnemers, Anita Jansen, hebben we gevraagd iets te vertellen over de eerste kringavond.

“Sinds een maand volg ik de introductiekring voor nieuwe leden. Ik vind het erg leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en bijzonder om vanuit verschillende achtergronden (kerkelijk of niet kerkelijk) te praten over de CGK Zwolle, wat we kunnen verwachten en hoe we tegen verschillende dingen aankijken. Het is bijzonder om te merken dat iedereen zich fijn voelt in de CGK Zwolle. Ook onze kringleiders, Tjeerd en Harmke, gaan op een prettige manier met een ieder van ons om en laten ons in onze waarde. Ik ben benieuwd naar de volgende vier avonden!”

 

Pastorale zorg

Door de intensieve periode waarin nieuwe leden met elkaar optrekken en de snelle start van de introductie kring na aanmelding, hopen we dat nieuwe leden niet tussen het wal en het schip raken als er pastorale zorg nodig is. Elke maand start er een nieuwe kring, dus je leert kort na dat je lid bent geworden nieuwe mensen kennen. Je komt elkaar op zondag opnieuw tegen en dat zorgt voor een stuk welkom en verbondenheid dat we onze nieuwe gemeenteleden graag gunnen.

 

CGK-Zwolle in 5 bijeenkomsten

Wat is de meerwaarde van een cursus over de CGK? Dat nieuwe leden in een korte tijd een veel completer beeld krijgen van de gemeente. Ze leren waar ze terecht kunnen met hun vragen, ze weten waarom en hoe de zes diensten op zondag tot stand komen, ze gaan ontdekken op welke plek in de gemeente zij zich graag willen inzetten en zien in vogelvlucht welke talloze (kinder- en jongeren) activiteiten er worden georganiseerd. Iedere bijeenkomst heeft een thema: De CGK, ontmoeten, vieren, gaven en geven, kinderen, jongeren en leren. Voor elke intro-kringavond krijgen de kringleden een opdracht mee. De ene keer lezen ze een boekje over kringen een andere keer worden ze uitgedaagd om de verschillende diensten op de verschillende locaties te bezoeken. Voor avond vier maken ze een digitale gaventest en inventariseren we op de avond zelf op welke plek ze zich over een poosje willen gaan inzetten. We kijken even mee hoe zo’n avond verloopt.

 

Intro-kring bijeenkomst 3: Vieren

Tien voor acht, de koffie pruttelt, de thee staat op het lichtje, de geur van versgebakken brownies hangt nog in de lucht. We zijn klaar om de derde avond van de introductiekring te houden.

Om acht uur stappen de eersten binnen. We beginnen de avond, zoals elke avond, met een binnenkomer: Welke (kerk)dienst heeft heel veel indruk op je gemaakt? De vraag maakt de gedachten los en de verhalen laten zien op welke verschillende manieren God mensen aanraakt tijdens of juist door een viering. Tegelijk delen we hier met elkaar al wat de kern is van de wekelijkse samenkomsten.

 

Vanavond staat vieren centraal. Na het zingen van een lied, een korte Bijbeloverdenking en gebed gaan we met elkaar in gesprek. De huiswerkopdracht was om in een periode van 5 weken zoveel mogelijk verschillende diensten die door de CGK in Zwolle worden georganiseerd te bezoeken. Daarmee worden de meeste nieuwe leden voor het eerst geconfronteerd met de enorme diversiteit van de gemeente. Het is opvallend dat de meesten al een tijd ‘te gast’ zijn geweest, maar vooral diensten op één plek hebben bijgewoond.  In ons gesprek hebben we gedeeld met elkaar wat de verschillen en de overeenkomsten zijn en hoe dat wordt ervaren. Wat deze nieuwe leden vooral opvalt, is dat iedereen zich thuis kan voelen in één van de diensten, op één van de locaties. Boeiend ook om door hun verhalen heen te horen wat de impact is van de eredienst op het persoonlijk geloofsleven. Dat is Gods Geest in actie!

 

Inventarisatie

Tot slot maken we een inventarisatie van hoeveel verschillende mensen meewerken om iedere zondag  zes (of zeven tijdens een jeugdzondag) kerkdiensten mogelijk te maken. Op de foto zie je waar wij als groep op uit kwamen. Wat zijn er ontzettend veel taken en wat zijn er veel vrijwilligers nodig om alles voor te bereiden. De muziek, het kinder- en jeugdwerk, praktische medewerkers, de koppels voor gebed en gesprek. We maken nog een ruwe schatting van alle mensen die op de voor- en achtergrond betrokken zijn bij de diensten op één zondag en we komen uit tussen de 175 en 200!!!

De volgende bijeenkomst gaan we het hebben over geven en gaven. Merkt iemand op: `Nou snap ik ook waarom je eerst laat zien hoeveel mensen er nodig zijn op zondag. Gaan we volgende keer zeker kijken wat wij kunnen doen!`

 

Afscheid

Na vijf keer is het moment van afscheid gekomen. Met een rugzak vol informatie en ervaring wacht de kleine kring op deze nieuwe leden. Het is goed om te horen hoe waardevol deze eerste kennismaking met onze gemeente wordt ervaren. In welke vorm je het als gemeente ook giet, ik raad je van harte aan om een manier te vinden waarop je je nieuwe leden welkom heet en thuis laat voelen!

 

Zwolle                                                                                              
Elly Volkerink – De Vries

 

Elly Volkerink is kerkelijk werker CGK Zwolle

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...