Dat het Kerkblad goed gelezen wordt werd me duidelijk omdat ik op de dag van uitgifte van het Kerkblad van 30 maart gebeld werd door een lid van de kerk te Dedemsvaart, die in Ommen woont. Bij het lijstje van opgeheven kerken heb ik vermeld dat Ommen in 1955/6 is opgeheven. Dit klopt niet volgens br. Van der Bent uit Ommen. Ik had het gegeven van opheffing gehaald uit het nieuwe Jaarboek van 2012 waar verschillende data worden genoemd. Ik had de laatste gekozen.

Hoe het precies in elkaar zit met de kerk te Ommen is me - nog - niet geheel duidelijk. Wel is aan te nemen wat br. Van der Bent vertelde: De leden uit Ommen zijn na de opheffing van de kerk in Ommen lid geworden van Dedemsvaart. In de winter van 1955-1956 werden er, op voorstel van ds. D. van Wilsum, toen predikant in Dedemsvaart, middagdiensten in Ommen gehouden. Ds. Van Wilsum kwam op zijn brommertje uit Dedemsvaart getuft. De diensten werden gehouden in "De Olde Vechte".

Het ligt in mijn bedoeling eens precies uit te zoeken hoe het met de kerk van Ommen is gegaan. Er worden namelijk nog meer jaartallen in het jaarboek van 2012 genoemd: 1903-1919 (1936-1940, 1955-1956). Volgens br. Van der Bent kloppen deze jaartallen niet. Ik kom er zo mogelijk nog eens op terug.

Een predikant die in de eerste jaren van het bestaan van het Kerkblad veel artikelen heeft geschreven is ds. W. van 't Spijker, de latere hoogleraar. Van 1952 (toen hij predikant in Drogeham werd) tot 1962 (toen predikant in Utrecht-Centrum) heeft hij zo'n 30 artikelen geschreven, de meeste zo lang dat ze in 4 of 5 kerkbladen werden opgenomen. Een paar onderwerpen: Geloofsvertrouwen, Reformatie en Psalmberijming, De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper, Calvijn en de kerken van de Afscheiding, Methodisme, Guido de Brès, De oorsprong van het kerstfeest, Wezen en karakter van Gereformeerde vroomheid.

In het jaar 1952 werden 8 predikanten bevestigd, waarvan er nog één in leven is, nl. ds. M. Vlietstra. Een rasechte Drent, hoewel hij geen gemeente in het Noorden heeft gediend. Ds. Vlietstra hoopt dit jaar dus te gedenken dat hij 60 jaar in het ambt heeft gestaan, op 19 november a.s.

Nieuw-Amsterdam
G. van der Laan-de Boer

Zie voor meer deze PDF.


Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...