Sinds een aantal jaren wonen en werken Cor en Evelien Jansen in Duitsland. Zij beheren daar Landgut Engelsbach, een christelijk vakantiecentrum in Thüringen. Wat hun motivatie was om juist daar naar toe te gaan willen ze graag vertellen.

Wat doe je met Bijbelteksten, die je raken? Kom je tot actie en volg je die na? Dat was de vraag, die op ons afkwam, toen we de volgende teksten onder ogen kregen:

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel” (Mt. 5:14-16)

“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” (Hd. 1:8)

Deze teksten sloegen in als een bom. Wij hebben dit als een roeping van God ervaren en zijn vervolgens met Hem in 2005 een avontuurlijke reis aangegaan. Het begin was een dooltocht, waarbij we veel onrust ervaren hebben. Die onrust stopte pas, toen we de daad bij het woord voegden en ons huis te koop gingen zetten. Het was in één dag verkocht!

Een stukje geschiedenis

Evelien en ik hebben verschillende trajecten doorlopen, om zover te komen. “Ik, Cor (46), ben introvert, berekenend en een nuchtere bouwer bij een groot aannemersbedrijf in het noorden van het land. In 2004 begon ik tijdens de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) ‘De Fontein’ in Buitenpost te ontdooien. De preken en de liederen raakten me aan. Ik zat met een vraag: wat wil ik met mijn leven? Aan het begin van ons huwelijk stonden we nog zo in vuur en vlam en wilden we de zending in. Maar ja, die vreemde talen die daarvoor nodig zijn, het Engels, Frans en laat staan het Spaans of Portugees waren struikelblokken. We kwamen er toen in 2005 niet uit. Nu is het zeven jaar later en ben ik veranderd.”

Evelien (43): “God stond voor mij altijd al centraal in mijn leven. Ik vind het heerlijk om met geloofszaken bezig te zijn. Tijdens een kamp van Youth for Christ heb ik Cor leren kennen, dat was een groot geschenk. We zijn getrouwd en samen hebben wij zes kinderen gekregen. Toen de jongste vier jaar werd, kreeg ik wat meer tijd en kwam het verlangen van de zending weer boven drijven. Ook Cor veranderde in die tijd en maakte een geloofsgroei door. De tijd was gekomen dat we samen voor God mochten gaan werken.”

Inmiddels was ons gezin gegroeid en onze oudste zoon wilde weleens naar het buitenland op vakantie. In Nederland gingen we altijd naar campings van de VCR, om zo met andere gelovigen ‘samen’ vertrouwd op vakantie te zijn. Omdat we van de vreemde talen Duits het beste konden spreken, zochten we op internet naar een adres en kwamen uit bij een camping van Beter-Uit, helemaal in het zuiden van Duitsland. Andere christelijke vakantieparken vonden we niet in Duitsland. Toen we daar waren dachten we bij ons zelf: ‘het werk van een beheerder op een camping past precies bij ons. We zouden voor medechristenen een fijne vakantie kunnen verzorgen en ze tegelijkertijd kunnen dienen met het Woord’. Dat vormde ons nieuwe gezamenlijke doel.

Wat doen we nu?

We kunnen inmiddels terugkijken en zien hoe God ons, net als Abraham, terzijde stond, voor ons uitging of ons van achteren behoedde. Zoals een schip alleen gestuurd kan worden als het in beweging is, zo kwamen wij in actie. Dit leidde ons naar Landgut Engelsbach in het Duitse Thüringen. Een landgoed met een hoofdgebouw, een groepshuis en veertien vakantiebungalows. Er moest gigantisch veel aan worden gedaan (en daar zijn we nog steeds niet mee klaar), maar we zagen ook dat het een geweldige locatie voor ons doel was. Bovendien lag het in één van de mooiste gebieden van Duitsland. We hebben heel wat hindernissen moeten overwinnen, maar die hebben allemaal bijgedragen tot wat we nu beleven met onze gasten. Het uitgangspunt van ons vakantiepark is: ‘Relatie met God… en met mensen’. Wij streven ernaar om iedere zomer een mooi programma in elkaar te zetten, waarmee we de gasten mogen dienen. Afgelopen zomer hadden we als thema ‘Wandelen’ en hebben we met elkaar nagedacht over onder andere wandelen in geloof, met wie wandelen we (kinderen, buren, vrienden, familie, collega’s)? Hoe wandelen we en wat doe je met de dingen, die je leert? Vakantie vieren in het mooie Thüringen krijgt zo een extra dimensie. We hebben inmiddels vier zomerseizoenen achter de rug. Ook al valt er nog steeds wat te verbeteren, we zijn heel dankbaar voor wat er tot nu toe is.

Evangelisatie

Buiten het zomerseizoen doen wij evangelisatiewerk onder de jeugd hier. Thüringen ligt in voormalig Oost-Duitsland. De meeste mensen hier kennen God niet, ze hebben geen relatie met Hem en hebben ook geen voorbeelden. Geloof wordt als iets individueels gezien. Tijdens het communistische regime had een keuze voor het geloof directe consequenties voor de levensomstandigheden. Je kon geen studie oppakken of geld lenen voor allerlei materiële zaken, zoals een auto. Mensen keerden zich van het geloof af. Er groeit nu een generatie op, die eigenlijk niets van het geloof weet. We werken samen met plaatselijke dominees, aan wie we ook een stukje toerusting geven. Kernwoorden daarbij zijn: relatie bouwen, vertrouwen winnen, bemoedigen en begeleiden. We hopen zo geloofsgroei te bewerken.

Doel

We zijn blij met de steun, die we krijgen vanuit Nederland. Soms voelen we ons wat eenzaam, omdat we het werk onafhankelijk doen van andere organisaties of kerken, maar af en toe worden we verrast door oude contacten, die herleven of nieuwe contacten, die ons bemoedigen. Het is ons verlangen dat er levend water gaat stromen uit de harten van de mensen, zowel van ons, als van onze gasten en van de lokale bevolking. Dat iedereen na een vakantieperiode weer vol van de Heilige Geest gemotiveerd zijn dagelijkse werkzaamheden op zal pakken en een getuige in zijn of haar omgeving zal zijn. Daarbij hopen we ook dat het aantal gelovigen in onze directe omgeving zal gaan groeien, zodat Jezus gezien gaat worden onder de bevolking van Thüringen.

Luther kwam tot de conclusie dat we alleen uit genade kunnen leven. Deze boodschap is vandaag nog steeds de kern van ons geloof. Ook wij moeten, net als Luther, keuzes maken. Het gaat niet om ons Landgoed, maar het gaat om het tot wasdom laten komen van het geloof en van talenten. Wij zijn creatief, pioniers, planners en bouwers, maar we kunnen het niet alleen. Ook wij hebben andere mensen nodig, die met ons willen samenwerken. Misschien iets voor u, voor jou? Gezocht: medewerkers in Gods wijngaard.

Meer info: www.landgutengelsbach.nl

Engelsbach                                                               
Cor en Evelien Jansen

 


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...