In ons vorige artikel hebben Evelien en ik in het kort iets over onze roeping en ons werk in Duitsland verteld. We hebben daarin ook aangestipt dat we ons buiten het zomerseizoen bezig houden met zendings- en evangelisatiewerk in onze woonomgeving. In dit kader hebben we afgelopen zomer voor de tweede keer een zogenaamde Lutherweek gehad. In dit artikel wil ik hier wat dieper op ingaan.

Landgut Engelsbach ligt in het Duitse Thüringen. In dit gebied in het midden van Duitsland liggen plaatsen als Eisenach, Erfurt, Schmalkalden, Tambach-Dietharz en Gotha. Het is intrigerend, om te bedenken dat Luther vroeger in deze omgeving rondtrok en daarbij enorme afstanden aflegde. Nu stap je in de auto en rijd je al slingerend door het Thüringerwoud naar deze plaatsen toe. Het is nu mogelijk om even naar Mora te gaan, om daar het pleintje te bezoeken waar Luther op zijn terugreis van Worms nog preekte. Ook behoort een bezoek aan de Wartburg in Eisenach tot de mogelijkheden. In de tijd van Luther echter betekende een afstand van 60 km minstens een dagreis, temeer omdat dit met paard en wagen, te paard of zelfs te voet afgelegd moest worden. Als je daarbij ook nog bedenkt dat Luther zelfs een tocht naar Rome ondernam, kom je echt onder de indruk van hem.

Het jaar 2017 is in Duitsland uitgeroepen tot het Luthergedenkjaar. Het is dan 500 jaar geleden dat Luther op 31 oktober zijn 95 stellingen aan de Slotkerk te Wittenberg timmerde. Deze gebeurtenis is het symbool van de Reformatie geworden. Vanaf 2010 tot en met 2017 heeft elk cultuurjaar een verbinding met Luther. Doordat Landgut Engelsbach precies in het gebied ligt waar Luther rondwandelde, heeft zijn leven en werk ook bij ons bijzondere aandacht gekregen. De gedachte aan een speciale Lutherweek werd geboren. Dit jaar vond deze week voor de tweede keer plaats.

Gedachtegoed Luther

Solo Scriptura, Solo Fide en Solo Gratia oftewel alleen door het Woord, alleen door geloof en alleen door genade zijn uitdrukkingen, die door Luther een eigen gezicht gekregen hebben. Als ik hieraan denk, vraag ik me weleens af wat genade voor mij betekent. Letterlijk kun je zeggen: je krijgt niet wat je verdient, maar je krijgt ook wat je niet verdient. Luther wandelde letterlijk, maar ook geestelijk heel wat af en ook wij mogen in zijn voetsporen treden door deze dingen te overdenken. Genade heeft een verlossende werking op je denken. Je gaat nadenken over wie jezelf bent in Gods ogen. Je wilt niet langer meer ik-gericht, maar tot eer van God gaan leven. Door je te verdiepen in Gods Woord komt er een nieuwe richting in je leven, namelijk de richting die God wil dat je gaat.

Luther vertaalde op de Wartburg het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in de Duitse taal. Hierdoor werd een enorme brug geslagen in de Reformatie, omdat het nu voor het gewone volk mogelijk was, om zelf de Bijbel te gaan lezen en zo tot een persoonlijke relatie met God te komen. Naast Luther speelden ook Zwingli en Calvijn een belangrijke rol in deze periode.

Lutherweek

In augustus hebben we met een groep van 11 personen in de voetsporen van Luther gewandeld. We hebben genoten van de natuur en we hebben nagedacht wat Gods Woord voor een ieder van ons betekende. Met elkaar zijn we op zoek gegaan naar de kern van ons geloof. Door de grootte van de groep was er alle ruimte voor persoonlijke contacten. Aan het begin van de week hebben we een film over Luther bekeken, om een beetje een idee te krijgen over de tijd, waarin hij leefde. De week hebben we afgesloten met een Bijbelstudie over Solo Gratia. Het thema van deze zomer was: ‘Wandelen’. De Lutherweek was hier een goede aansluiting op. Ook nu kwamen onderwerpen als wandelen in geloof, de manier van wandelen, met wie wandel je en wat doe je met de dingen die je leert, aan de orde.

 

Verslag

Om jullie een indruk te geven van deze Lutherweek hebben we aan Pieter en Geke Sijtsma uit Dokkum gevraagd of zij een verslag wilden schrijven. Hieronder vinden jullie hun verhaal.

“Onze Lutherweek

Allereerst moeten we zeggen dat we een prachtige week hebben gehad. Het begon op zondagmorgen met het bijwonen van de kerkdienst in de Evangelisch Lutherse Kerk. Met een klein beetje kennis van de Duitse taal was het vrij goed te volgen. ’s Avonds hebben we een film over het leven van Luther gezien. Dat gaf direct al een algemeen beeld van hoe en waarom Luther uit de Rooms Katholieke Kerk stapte en wat hij en vooral ook zijn omgeving zoal moest meemaken. Ook was de film een mooi opstapje naar de diverse excursies en de drie Bijbelstudies over de drie Sola’s: Gratia, Fide, Scriptura.

Met de groepsbus zijn in de loop van de week onder leiding van Evelien Jansen en anderen de volgende plaatsen bezocht:

Bad Liebenstein: hier werd Luther ‘zogenaamd’ gevangen genomen en ‘ontvoerd’ naar de Wartburg;

Möhra: het dorp, waar de voorouders van Luther hebben gewoond (diverse namen herinneren hier nog aan);

De Wartburg: waar Luther het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in gangbaar Duits vertaalde;

Erfurt: hier heeft Luther gestudeerd en gewerkt;

 

Schmalkalden: bekend vanwege het feit dat hier een verbond werd gesloten, waarbij de protestanten beloofden elkaar bij te staan, wanneer Rome in actie zou komen;

De Lutherbron te Tambach: het verhaal gaat dat de doodzieke Luther hier verlost werd van zijn nierstenen en weer beter werd.


En verder? Op doorreis langs al die plaatsen zijn leuke plekjes bezocht, is een deel van het Lutherpad te voet afgelegd, zijn andere bezienswaardigheden bekeken, zijn goede gesprekken met elkaar gevoerd onderweg, maar ook ’s avonds bij het kampvuur. Kortom, een week om niet snel te vergeten en dat allemaal in een prachtige omgeving, die uitnodigt om er terug te komen.

 

Tot slot

Het zendings- en evangelisatiewerk zijn ondergebracht in Stichting ‘De Bergrede RET’ (Recreatie, Evangelisatie en Toerusting). De Stichting heeft het ANBI-keurmerk, wat betekent dat giften aan de Stichting voor het zendingswerk van de belasting aftrekbaar zijn. Vanuit de Stichting vindt ondersteuning van de geestelijke programma’s plaats.

Wij organiseren ieder jaar een Lutherweek in de zomerperiode, maar het is ook mogelijk om buiten het seizoen een dergelijke week te plannen voor bijvoorbeeld uw vereniging of als familievakantie, om zodoende met elkaar in Luthers voetsporen te lopen en samen het lied van Luther: “Een vaste burcht is onze God” aan te heffen!

Meer info: www.landgutengelsbach.nl

 

Engelsbach
Cor Jansen

 


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...