Project ‘Meer’ wilde Nederland in gesprek brengen over de vraag “Is er Meer?”. Hoe is dat gegaan in Dronten? Waarom doet iemand mee? Hoe werd het georganiseerd? En was het naar inhoud en effect wel iets om aan mee te doen?

In Dronten hebben we met meerdere kerken enthousiast de schouders gezet onder de evangelisatiecampagne MEER. De campagne paste uitstekend bij de missionaire missie van de CGK Dronten. Onze gemeente geeft de komende jaren prioriteit aan het toegroeien naar meer missionaire gemeente zijn. Dat willen we doen via o.a. prediking, laagdrempelige Ontmoetingsdiensten en het toerusten van de gemeente. In de gemeentekringen zijn we bezig met het boekje ‘Van harte gegund’. Daarin gaat het over discipelschap en getuige-zijn. In het voorjaar staat de cursus ‘Getuigende Gemeente’ op stapel met consulent Michael Mulder. De deelnemende kerken hebben er voor gekozen om de glossy MEER niet zomaar door de deur te schuiven, maar deze persoonlijk aan mensen te overhandigen. Het is belangrijk om met mensen in gesprek te raken over het evangelie. Onze leus is: Evangelisatie door relatie!

Aan de glossy hebben we een A4-tje toegevoegd, waarin we mensen op de hoogte hebben gebracht van de mogelijkheden die de kerken bieden – activiteiten, diensten, Alpha-cursussen etc. Hierbij hebben we ook mensen die MEER wilden weten, uitgenodigd voor twee inloopavonden. Op deze avonden lieten we korte filmpjes laten zien met een relatie tot het thema van de glossy. Iemand, die nog maar kort geleden tot geloof is gekomen gaf zijn getuigenis. Eén van de organisatoren van de Alpha-cursus gaf uitleg over de opzet en werkwijze van de Alpha-cursus. Op de eerste avond kwamen er geen mensen uit de doelgroep, maar bij de tweede avond wel en dat leidde tot bijzondere en indringende gesprekken. Mooi om mee te maken en we hopen en bidden dat het mag leiden tot MEER.

Er is veel gezaaid door deze campagne en het is ons gebed dat het vruchten mag voortbrengen. Een grote meerwaarde is verder geweest dat we deze campagne met gelovigen uit diverse kerken konden organiseren.

Namens de MEER-organisatie Dronten,

Evert Morren


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...