Tijdens deze adventsperiode zullen een aantal lezers van het kerkblad, aan de hand van een lied of gedicht, vertellen hoe zij toeleven naar kerst.

Toen mij gevraagd werd iets te schrijven naar aanleiding van een adventsgedicht, kwam dit gedicht van Koos van Doorne mij in gedachten. Ik denk dat ik het vroeger uit mijn hoofd heb moeten leren want sommige regels staan mij heel helder voor de geest. Deze regel: "en onze woning zingende versieren, omdat wij menen zonder kwaad te zijn". En een andere: "Doe ons verschrikt begrijpen dat Golgotha begint bij Bethlehem.”

Het uitbundige feest dat het kerstfeest is geworden stuit mij altijd wat tegen de borst. Ik heb het gevoel daarbij dat de wereld het van ons heeft overgenomen. Het is vooral een commercieel gebeuren en een familie aangelegenheid. Op die dagen trek je je het lot aan van een eenzame, om die voor de rest van het jaar weer te vergeten. Ik weet dat ik generaliseer, maar zo voel ik het wel vaak. Er is niets mis mee om het kerstfeest ook werkelijk een feest te doen zijn. "Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen", zei de engel tegen de herders in de kerstnacht. God heeft Zijn belofte waar gemaakt! In het Oude Testament al beloofd en nu is het een feit. Een heilsfeit! Maar in mijn achterhoofd zit dan altijd die andere zin: "Dat Golgotha begint bij Bethlehem". De Here Jezus kwam op aarde om voor onze zonden te lijden en te sterven. En dat lijden begon al in de kribbe. "Omdat er voor Hem geen plaats was in de herberg”. Vanmorgen las ik in de krant dat 80% van de bevolking niet weet dat kerstfeest de geboorte van Jezus Christus betekent. Ik vind dit percentage wel erg hoog en betwijfel of dit wel zo is. Maar toch…….  Aan ons de taak om deze mensen "wijzer" te maken. U komt ze ongetwijfeld tegen, op uw werk, in de straat. "Weet je eigenlijk wel wat kerstfeest betekent?" Het kan zomaar een begin van een gesprek worden waarin wij onze Heiland kunnen belijden. Zo makkelijk kan het zijn, maar de praktijk is weerbarstiger. Valse schaamte? Gemakzucht? Als wij onze zonden (en tekorten) belijden, Hij is getrouw en is voor onze zonden naar deze aarde gekomen opdat wij niet tevergeefs een nieuw Jeruzalem zoeken.

Ik wens alle lezers een zinvol kerstfeest.

Jannie de Gier,

gemeentelid van de CGK te Assen

 


Gebed in de Advent

Er is niet veel veranderd, Heer, sinds Bethlehem:

Gij zijt voor ons een kind gebleven;

om Dien wij kruisten te Jeruzalem

behoeft geen Kerstvreugd prijs gegeven

nu wij Uw dag weer zullen vieren

bij kaarslicht en bij rode wijn,

en onze woning zingende versieren

omdat wij menen zonder kwaad te zijn,

doe Heer, ons toch verschrikt begrijpen

dat Golgotha begint bij Bethlehem:

waar rond Uw stal slechts dromen rijpen,

hij zoekt vergeefs een nieuw Jeruzalem.

 

Koos van DoorneCommentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...