Deze vergadering werd gehouden op 3 december 2012 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela.

In deze vergadering is door broeder B. Koerts examen afgelegd ter verkrijging van preekconsent naar artikel 3.1 van de kerkorde om zo in de plaatselijke gemeente een stichtelijk woord te kunnen spreken.

Het examen begon met een preekvoorstel over 1 Petrus 1, 1-12 waarbij de nadruk lag op vs. 6: Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Hierna werden de bestudeerde vakken geëxamineerd. Br. Koerts beantwoordde weloverwogen de aan hem gestelde vragen.

Na deliberatie en gehouden stemming kon aan br. Koerts worden meegedeeld dat aan hem preekconsent is verleend in de CGK van Nieuwe Pekela. Hij krijgt begeleiding van de plaatselijke predikant.

Aan het eind van de avond werd terug gekeken op het goede verloop van het examen. In het gebed hebben we onze Hemelse Vader gedankt voor Zijn zegeningen.

 

Gea Draijer, notulist

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...