Op 6 februari vergaderde de classis Zwolle. Voor het eerst fungeerde de scriba van de classis als postadres voor de scriba van de roepende kerk. Deze nieuwe vorm van coöperatie is door zowel de scriba van de classis als de roepende kerk als goed ervaren. De vergadering stemde ermee in dat ook in de toekomst de samenwerking tussen de scriba van de roepende kerk en de scriba van de classis in deze lijn wordt voortgezet.

Het bespreken van de verslagen uit de gemeenten stond hoog op de agenda en kreeg ruime aandacht. Vreugdevolle momenten, maar ook zorgen in de classisgemeenten werden met elkaar gedeeld. Naast bemoedigingen werden ook adviezen gegeven.

Twee instructies werden behandeld, overgenomen en doorgezonden naar de Particuliere Synode van het Noorden. De eerste betrof een instructie van Doornspijk over dans en drama in de erediensten. Nadat Doornspijk enkele wijzigingen had doorgevoerd, stemde de vergadering in met een instructie die ten doel heeft dat uiteindelijk de Generale Synode 2013 zal besluiten tot een studieopdracht naar dit onderwerp.

De tweede instructie kwam van Genemuiden. Het onderwerp daarvan is de hertaling van de belijdenisgeschriften. De PKN heeft een nieuwe hertaling van de belijdenisgeschriften gepubliceerd (Zwanepol 2009). De Stichting HSV is voornemens de editie-Zwanepol te gaan gebruiken voor nieuwere bijbeluitgaven in de HSV. De instructie heeft ten doel dat de Generale Synode 2013 hierover een uitspraak zal doen, opdat de editie-Zwanepol wordt vrijgegeven voor gebruik in de kerken.

Bij de sluiting mocht dankbaar teruggekeken worden op een goede vergadering die in broederlijke sfeer onder de zegen van de Heere mocht verlopen. De preses droeg de gemeenten in gebed aan Hem op.

 

Hattem
R. Jansen


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...