Christen-studenten komen in aanraking met allerlei grote vragen. Veel vragen hebben betrekking op de relatie tussen God, wetenschap en cultuur. Velen ervaren een spanning tussen het geloof dat zij van huis uit hebben meegekregen en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek wijst onder meer uit dat de kosmos in een proces van evolutie tot stand is gekomen. Kun je dat dan plaatsen binnen het kader van het geloof in God de Schepper van hemel en aarde? Als dat kan, op welke manier dan? Ook ervaren velen een spanning tussen de hedendaagse cultuur en het christelijk geloof. Is God nog aanwezig in de cultuur van de westerse wereld? Hoe moet je de ontwikkelingen daarin dan taxeren? Bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw en het ontstaan van alternatieve primaire verbintenissen tussen mensen. Staan die ontwikkelingen haaks op wat de Bijbel leert? Of kun je daarin motieven herkennen die ook in de Bijbel aanwezig zijn?

Roel Kuiper, Robert van Putten en Maarten Vogelaar willen christelijke studenten helpen bij hun nadenken over dergelijke vragen met betrekking tot de verhouding tussen God, wetenschap en cultuur. Ze hebben daarvoor Durf te denken geschreven.

Dit boek onderstreept dat het geloof het eigen nadenken niet uitschakelt. Het geloof geeft een kader voor dat nadenken, uiteindelijk het enig juiste kader. Alleen dan vallen alle dingen op hun plek. Niet dat er dan geen vragen meer overblijven. Die blijven er zeker. Maar ze brengen niet tot wanhoop. Dit boek wil uitdagen om te blijven nadenken.

De bundel bestaat uit vier delen. Deel 1 is een plaatsbepaling, waarin onder meer aandacht is voor onze moderne samenleving en het eigene van een christelijke levensoriëntatie. Achter elk hoofdstuk staat een schets van een persoon die iets eigens heeft bijgedragen aan het besproken thema. In deel 1 zijn portretten opgenomen van Wolterstorff, Chesterton en Stanley Jones. Deel 2 behandelt enkele fundamentele vragen over God, de mens en de schepping. Er worden portretten geschilderd van Augustinus, Anna Maria van Schurman en Francis Collins. Deel 3 stelt enkele belangrijke domeinen aan de orde: het domein van wetenschap, kennis en geloof, het domein van de ethiek en het domein van de samenleving. Namen die daarbij genoemd worden zijn: Pascal, Schaeffer en Abraham Kuyper. Deel 4 schetst een toekomstperspectief. Daaraan is een portret van Tom Wright verbonden. Al met al een mooie bundel waarmee christen-studenten hun winst kunnen doen en allen die zich willen oriënteren in geloof, wetenschap en cultuur en hun onderlinge verbondenheid.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 

 

Roel Kuiper, Robert van Putten en Maarten Vogelaar, Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Buijten & Schipperheijn Motief: Amsterdam 2013, 229 p., € 19,50, ISBN 978 90 5881 779 2.


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...