Toen het voor mij duidelijk werd, dat ik predikant wilde worden, werd het tijd dat ik Latijn en Grieks zou leren. Ik had wel het diploma HBS-b gehaald, maar dat was meer op de technische vakken afgestemd. Mijn vader kende een hervormd predikant in de buurt, die goed in de oude talen was en jongens uit zijn kerk wel les daarin gaf. Ik mocht ook bij hem lessen in de oude talen komen volgen. Dus ging ik elke week op de fiets naar zijn pastorie voor dit onderwijs.

Zijn broer was leraar oude talen op een gymnasium in Leiden. De leerboeken, die deze gebruikte, begonnen wij ook door te nemen. Dat ging prima, zodat toen ik het jaar daarop in  Apeldoorn aangenomen werd, ik de twee jaren die stonden voor Latijn en Grieks in één jaar kon doen.

Nu stond deze predikant in een vrij kleine gemeente. Hij was toen nog ongehuwd en was van 'zware' ligging en preekte ook zo. Hij had in het begin zo'n twintig leden, die aan het avondmaal kwamen. Na de jaren van zijn werken in dit dorp bleef er nog maar één over. Hij preekte de mensen eerder van het avondmaal af dan er aan! De ene broeder, die toch bleef komen, was gehandicapt en zei: 'Dominee krijgt mij niet van het avondmaal af, want ik kom niet om hem, maar om mijn Heiland Jezus'.

Deze predikant bediende wel het avondmaal, maar gebruikte dat niet. Onbegrijpelijk. Toen ik dit hoorde, vroeg ik eens tijdens een les: 'Dominee, bent u bekeerd?' Hij antwoordde: 'Neen, ik ben nog onbekeerd'. Mijn vervolgvraag was: 'Hoe kunt u dan dominee zijn?' Daarop was dit zijn reactie: 'Kijk, mijn jongen, wanneer er een huis wordt gebouwd, gebruikt de bouwer steigerwerk. Is het huis klaar, dan wordt het steigerwerk afgebroken en weggeworpen. Zo doet God ook; ik ben maar steigerwerk. Straks verwerpt God ook mij'. Mijn reactie was: 'Zo wil ik geen predikant zijn'.

Toen begreep ik, waarom hij wel het avondmaal bediende, maar zelf nooit gebruikte. Hij is later naar een heel grote gemeente gegaan. Ik weet niet, of hij daar wel aan het avondmaal deelnam. Vroeger werd wel gezegd: 'God houdt er  soms rare kostgangers op na!' Nou daar was deze dominee er één van!

 

T. Brienen, Hoogeveen


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...