In dit paasnummer staan we stil bij Petrus in zijn relatie tot Jezus Christus. We zoemen in op diverse momenten rond het lijden, sterven en opstaan van Christus. In dit nummer vindt u daarover zowel meditaties als vertellingen. Maar ook staan we stil bij Petrus’ pastorale vermaningen in zijn brieven. Daarin gaat hij in op het thema lijden.


Petrus de durfal. Die rond Jezus’ gevangenneming echter compleet onderuit gaat en in een identiteits- en geloofscrisis raakt. Gelukkig voor hem blijft het daar niet bij. Gelukkig ook voor ons. Want Petrus’ hoogmoed, zwakheid, verraad en halfslachtigheid zijn immers ook die van ons? Als er hoop is voor Petrus, dan ook voor ons.

 

Zo’n verhaal over Petrus’ hoogmoed en verraad lijkt één groot ‘neergangsverhaal’. Maar dat ‘verhaal’ heeft niet het laatste woord. Want dwars door zijn verhaal speelt zich een ‘tegenverhaal’ af, dat van Jezus Christus. Het ontrouwverhaal van Petrus is vervlochten met Jezus’ levensverhaal van liefde, trouw, dienstbaarheid en onbaatzuchtigheid. Waarmee Hij de macht van de dood, zinloosheid en het kwaad overwon.

Wie zich met Petrus durft en wil vereenzelvigen mag ook ‘profiteren’ van het heilzame (helende) genezingswonder dat Christus heeft bereid. Zodat we mét Petrus een ander mens worden. Petrus die, jaren later, in zijn brieven tot opmerkelijke uitspraken komt. Uitspraken die werkelijk niemand had kunnen bedenken. En Petrus zelf al helemaal niet. Hij noemt Christus’ lijden niet alleen een bron van troost, en een voorbeeld, maar zelfs een bron van geluk als wij aan dat lijden (ongezocht en ongewild) deel krijgen...

 

De redactie van het Kerkblad voor het Noorden wenst u als lezer een heilzaam Pasen toe.


Nynke Sikkema-Holwerda, Hoogeveen

 

 

De opzet van dit nummer is deels ontleend aan de website ‘De Kroontjespen’, van Jan Kronenberg, emeritus-predikant te  Leeuwarden, zie aldaar ‘Passie met Petrus’.


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...