Het is er weer: het jaarboek 2016. U hebt het al ontvangen? Dan vertel ik u weinig nieuws meer. Maar als u het jaarboek nog niet in uw bezit hebt dan kan ik het bij u aanbevelen. Natuurlijk kunt u ook wel enige informatie over ons kerkverband van internet halen, maar dat haalt het bij lange na niet met het jaarboek dat ieder jaar in het voorjaar verschijnt. Van iedere plaatselijke gemeente vindt u een schat aan informatie.

Maar ook de gebruikelijke rubrieken over deputaatschappen, studenten (wie worden onze toekomstige predikanten?), predikanten, de universiteit en nog veel meer.

Het jaaroverzicht (terugblik over het jaar 2015) is verzorgd door drs. R.W.J. Soeters. In bijna elke classis is het aantal leden afgenomen, met uitzondering van de classes Zwolle, Utrecht, Amsterdam en Dordrecht. Toch is het totaal aantal leden met ‘slechts’ 173 afgenomen. Beduidend minder dan voorgaande jaren. Dat is de ene kant van het verhaal. Veel verdrietiger is het feit dat ruim zevenhonderd leden zich hebben onttrokken aan de gemeenschap der kerken. We hebben ze niet kunnen vasthouden. De meeste CGK-ers wonen op Urk en omgeving: bijna zevenduizend en de kleinste zelfstandige gemeente is Bunde (Limburg) met vijfenveertig leden. Maar met binnenkort de komst van ds. J. Bosch hoopt deze in 2014 gestichte gemeente door middel van diverse evangelisatie-activiteiten daar wat aan te doen.

Verder wordt in een aantal bijdragen stilgestaan bij predikanten die het afgelopen jaar zijn overleden, en bij die predikanten die een mijlpaal hebben bereikt in hun ambtelijke dienst. Ook niet onvermeld mag blijven de lezenswaardige artikelen over de veranderingen in het medialandschap, het dovenpastoraat, het dienstenbureau en de eerste indrukken over het zendingswerk in Thailand.

Dit jaarboek alleen voor scriba’s en preekvoorzieners? Ik zou wensen dat het in elk christelijk-gereformeerd huisgezin een plekje krijgt. U begrijpt het wel. Ik kan het van harte bij u aanbevelen, met daarbij een woord van bijzondere dank aan de redactie die alle gegevens samengebracht heeft.

Pieter Sijtsma, Dokkum

 

D. Quant, R. W. J. Soeters, H. J. Th Velema, Jaarboek 2016 Christelijke Gereformeerde Kerken, Buijten & Schipperheijn Motief: Amsterdam 2016, 319 p., € 11,90, ISBN 978 90 5881 855 3.


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...