De titel deed bij mij veel vermoeden. Over welke spectaculaire zonden zou ik worden geïnformeerd? De meest spectaculaire zonde is de val van de heilige engelen die voor hun eigen eer gaan in plaats van de eer van God. Daarna behandelt Piper: de val van Adam, de torenbouw van Babel, het kwaad gericht tegen Jozef, Israël die een eigen koning wil, het verraad van Judas met als gevolg de kruisiging. In al die momenten lijkt het of het God uit de hand loopt. Maar allesbehalve dat. Terugkerend thema in zijn bespreking van deze zonden is dit: God wordt niet overvallen door die zonden maar Hij kiest (voor ons onbegrijpelijk) voor deze met zonden geplaveide weg om zo zijn glorie en de heerlijkheid van Christus’ te tonen. Piper tracht geen ‘theoretische informatie’ te geven ‘maar ondersteuning op je levensweg’ (pag.28). Naar mijn smaak iets te veel vanuit de dogmatiek aangestuurde Bijbelverklaring. Waardoor het toch theoretischer overkomt dan schrijver ongetwijfeld bedoelt. Het boekje is een goede tegenhanger van het beeld van een machteloze God. Mooi is het uitgeschreven gebed aan het slot. Met tekstregister. Ik zou zeggen lees en proef het boek van deze hedendaagse Puritein.

N. Vennik, Groningen

John Piper, Spectaculaire zonden. Hun wereldwijde betekenis voor de verheerlijking van Christus, Uitgeverij van Wijnen, Franeker 2013, € 12,50, ISBN 9789051944419, 104 pagina’s.

 


Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...