Op 21 juni kwam de classis Hoogeveen in voortgezette vergadering bijeen. De zendingsgemeente Assen Zoekt… had hierom gevraagd omdat zij br. G. P. van den Bos graag willen aanstellen als evangelist, naar art. 4.6 van de KO.

Br. Van den Bos hield een preekvoorstel over Romeinen 15, 7: Aanvaard elkaar zoals Christus u heeft aanvaard. Het thema was a picture of heaven. De oproep in Romeinen is ook in de situatie zendingsgemeente en classis actueel. Aanvaarden is iets anders dan tolereren; erken de verschillen maar herken Gods werk. Door het laten zien van een filmpje over een musicus die tegen verschillende achtergronden muziek van Bach speelt, legde br. Van den Bosch uit dat je misschien soms wel heel goed moet luisteren maar dat het nog steeds Bach is. Zo worden in pionierssituaties misschien andere woorden, liederen en gebruiken gebruikt maar gaat het nog steeds om Jezus. Het gaat erom dat we het werk van de Heilige Geest kunnen herkennen. Als afsluiting liet br. Van den Bos zingen uit de bundel Opwekking: Samen in de naam van Jezus. Hierna volgde het onderzoek naar de kennis van het Oude en Nieuwe Testament, de leer van de kerk, het kerkrecht, en een gesprek in comité over de beweegredenen om evangelist te worden.

Normaal gesproken is het taalgebruik op de classis nogal formeel, het viel op dat tijdens dit examen in de je- en jij-vorm werd gesproken en ook dat br. Van den Bos met zijn voornaam, Gert, werd aangesproken. Bij een examen is er meestal sprake van iemand die de vragen stelt en iemand die die vragen moet beantwoorden. Natuurlijk was dat ook hier het geval, maar het klonk meer als een gesprek zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van het examen.  Na overleg achter gesloten deuren en een eigen overleg van de predikanten die als deputaten naar artikel 49 van de kerkorde aanwezig waren, werd br. Van den Bos en overige belangstellenden meegedeeld dat hij was toegelaten tot de bijzondere dienst des Woords. Het ondertekeningsformulier werd voorgelezen en ondertekend. Hierna kreeg br. Van den Bos een verklaring van bevoegdheid en een bos bloemen.

Namens de afgevaardigden naar artikel 49 sprak ds. G. P. M. van der Linden  hem toe. Hij feliciteerde br. Van den Bos, maar ook zijn gezin, de gemeente van Assen Zoekt… met deze blijde gebeurtenis. Hij heeft genoten van dit examen en roept br. Van den Bos op om het altijd weer van de Heilige Geest te verwachten, dan zal Hij laten zien wat je mag doorgeven. Na het zingen van lied 95 uit het Liedboek voor de Kerken sluit ds. G. P. M. van der Linden deze avond af met dankgebed.

 

J.W. Moolhuizen, Dedemsvaart


Commentaar

 • Gezegend en gezonden 2019-02-15 18:27:32

  Sta er eens bij stil, bij wat er eigenlijk gebeurt aan het eind van de kerkdienst …! Je komt in de...

 • Toetsen 2019-02-08 19:04:55

  Afgelopen weken was het de tijd van de jaarlijkse CITO-toets. Niet alleen in groep 7 en 8, maar...

 • Klop op de deur 2019-02-01 15:00:47

  ‘Ik sta voor de deur en ik klop’. Een bekende bijbeltekst. Wat doe je dan? Doe je open? Bereid je...

 • Gevaarlijk beroep 2019-01-25 15:09:25

  Elke morgen vallen er bij ons een aantal kranten op de mat. Een stroom aan informatie. Daar moet...