Ik zet mijn hoed af voor de schrijver van dit boek, dr. Henk van der Meulen. Hij was universitair docent Praktische Theologie. Op dat gebied heeft hij verschillende publicaties op zijn naam staan. Na zijn pensionering verdiepte hij zich in de brief aan de Hebreeën. Met als resultaat: een prachtstudie over dit schitterende, maar niet eenvoudige Bijbelboek.

 

Aanvankelijk dacht ik: dit is echt een boek voor elke lezer die geïnteresseerd is in de boodschap van het Bijbelboek Hebreeën. Dat zeg ik nog wel, maar met enige aarzeling. Het is namelijk een stevige studie, waarin - terecht - veel aandacht gegeven wordt aan de structuur van de brief. De auteur begint trouwens met een goed en uitvoerig hoofdstuk over de inleidingsvragen. Daarin gaat het o.a. over de vraag wie de schrijver is en wie de geadresseerden zijn. Waar woonden zij en wat was er aan de hand om hun een brief te schrijven? Of is het geen brief maar meer een uitvoerige preek? Het wordt duidelijk dat er op deze vragen geen eenduidige antwoorden zijn.

Vervolgens bespreekt de auteur de hele brief in 21 hoofdstukken. Daarbij slaagt hij er in de rijkdom van dit Bijbelboek te etaleren. God is in Hebreeën zelf aan het woord. Hij spreekt door Christus, zijn Zoon, de hemelse Hogepriester. Het geloof in Hem geeft onbelemmerde toegang tot God, maar vraagt ook gehoorzaamheid en blijvende betrokkenheid. Juist omdat het laatste der dagen met de komst van Christus is aangebroken, staat meer dan ooit alles op het spel. Daarom waarschuwt de auteur de gemeente tegen verslapping, en vuurt de lezers aan tot volharding. Dat alles ‘met het oog op Christus’.

Aan de uitlegkundige hoofdstukken voegt Van der Meulen telkens een schets toe om predikanten gedachten aan te reiken bij het maken van een preek. Deze schetsen zijn heel uitvoerig; ze reiken veel aan vanuit de actualiteit en trekken lijnen vanuit het besproken gedeelte. Mij spreken ze niet bijzonder aan. Ze brachten me tot nu toe in elk geval niet op vruchtbare gedachten voor een preek. Maar dat is een subjectief oordeel. Waarschijnlijk zijn er veel collega’s die er wel door (op weg) geholpen worden. Deze toegevoegde schetsen maken overigens duidelijk dat de eerste doelgroep die de auteur beoogt blijkbaar dominees zijn. Dat blijkt ook uit de vele verwijzingen naar en citaten van gerenommeerde verklaarders van Hebreeën. Maar ook andere lezers kunnen bij de bestudering van dit Bijbelboek veel profijt van deze studie hebben, zeker zij die in teksten kunnen overslaan wat voor hen niet ter zake is.

Alles bij elkaar is dit nieuwe commentaar op het Bijbelboek Hebreeën een geweldige aanwinst.

 

D, Visser, Amersfoort

 

Dr. H.C. van der Meulen, Met het oog op Jezus, De prediking van de brief aan de Hebreeën, Uitgeverij Boekencentrum en uitgeverij Boekscout, 2018, 436 pagina’s, ISBN 978 94 022 4288 1, € 24,99.

  

 


Commentaar