Het is met iets van trots, maar vooral met dankbaarheid dat de gemeente van Hoogeveen in dit kerkblad iets vertelt en laat zien van de vernieuwing van de Centrumkerk in Hoogeveen. Die trots heeft te maken met het resultaat van het vele werk dat verricht werd. Het leverde een up-to-date kerkgebouw op.

 

De dankbaarheid is er, omdat zovelen uit de gemeente meegeholpen hebben bij de renovatie. Eerst bij het afbreken van wat vernieuwd moest worden, en vervolgens bij het weer opbouwen. Wat was het goed om de dingen samen te doen. Het bond samen: gemeenteleden die heel wat uren en soms dagen met elkaar optrokken onder het timmeren, schilderen, en noem maar op. Daar zat iets van gemeente-opbouw in!

De dankbaarheid is er in een nog diepere zin, omdat dit alles beleefd werd als een geschenk van de Here God. Het betekent dat we nog altijd kerk mogen zijn in Hoogeveen. Hij gaf de mogelijkheden. Hij gaf de inzet. Hij gaf het geloof óm het te doen.

 

Ik legde een paar vragen voor aan Henk en Marie Lunenborg. Als kostersechtpaar hebben ze alle ins en outs meegemaakt van de aanloop tot, en de daadwerkelijke vernieuwing. Ze zijn er vol van.

 

Waarom is het zo belangrijk dat de Centrumkerk vernieuwd werd?

Een kerkgebouw sluiten is soms noodzakelijk omdat het ledental drastisch terugloopt of omdat de financiële middelen niet meer toereikend zijn. Bij ons is dat – gelukkig – absoluut niet het geval. Wij zijn een stabiele gemeente met veel verscheidenheid in liturgie en pastoraat, en we zijn financieel gezond. Wij kunnen met de beide kerkgebouwen die we hebben doorgaan als één gemeente, en hoeven daarom niet bij te bouwen of diensten op de onmogelijkste tijden te doen plaatsvinden in hetzelfde gebouw. Financieel is het in dit geval ook gunstiger, en we behouden op deze manier ook een stuk erfgoed – ons oudste kerkgebouw.

Na een lange periode van onduidelijkheid en onrust over de vraag of het wel mogelijk zou zijn de Centrumkerk te behouden, werd na een gemeenteavond in mei 2018 het besluit genomen om het gebouw onder bepaalde voorwaarden te updaten. De voorwaarden die werden gesteld waren onder andere dat er voldoende vrijwilligers moesten zijn om het kosterswerk na 1 januari 2020 vrijwillig voort te zetten. En ook werd een dringende oproep gedaan aan gemeenteleden om met de renovatie te komen helpen. De reacties waren geweldig: maar liefst vijfenveertig mensen meldden zich voor het kosterwerk, en meer dan tachtig vrijwilligers boden aan mee te helpen bij de update van de kerk. We zijn begin september begonnen en na vier maanden is het nu gereed. Het is heel goed geweest voor onze gemeente dat het zo op deze manier is gebeurd.

Wat was het mooiste wat jullie zagen gebeuren toen de verbouwing aan de gang was?

Op de gemeenteavond in mei 2018 hebben wij ons jaarthema gepresenteerd: Schouder aan schouder verdergaan in Gods kracht.
Tijdens de update van het kerkgebouw hebben we ervaren, hoe goed het is als gemeente samen aan de slag te zijn: leden van Centrum en van Zuid (de Ichthuskerk), samen met mensen uit het AZC. Er was een enorme gedrevenheid en er was vertrouwen om het met elkaar mooi en goed te maken. We hebben nu een prachtige multifunctionele ruimte voor de jeugd, waarvan we hopen dat het een ontmoetingsplek zal worden in het Centrum van Hoogeveen. De jongeren hebben hierin ook zelf meegedacht bij de inrichting en invulling. Het was in één woord fantastisch. Er waren gemeenteleden die spontaan taart, koeken, soep en vis kwamen brengen voor de vrijwilligers. Er waren mensen die sponsorden tijdens de update, met bedragen van € 7.50 tot € 50.000.
Wij merken dat de rust is weergekeerd na jaren van onzekerheid hoe de toekomst zou zijn. We zijn daar geweldig blij mee. Vooral omdat we hebben ervaren dat dit hele gebeuren gezegend is. Het is om stil van te worden.

 

Wat is jullie gebed als het gaat om de Centrumkerk, naar de toekomst toe, voor het bestaan van de gemeente?

Ons gebed is dat wij als gemeente vertrouwen mogen hebben in de toekomst. En daarbij bidden we dat er niet alleen in onze gemeente, maar dat er in heel de wereld een opwekking komt, dat Gods woord weer centraal mag staan in heel ons leven. En we bidden om verdraagzaamheid, ook als het in de gemeente soms wat anders gaat, en als dingen anders worden ingevuld dan wat wij zelf graag zouden willen.
We geloven daarbij echt, dat als wij schouder aan schouder verdergaan in Gods kracht, dat dit vertrouwen nooit beschaamd zal worden.

 

Henk en Marie, dankjewel voor wat jullie met ons gedeeld hebben. Graag wensen we de gemeente van Hoogeveen veel zegenrijke jaren, in hun beide kerkgebouwen!

 

J. van ’t Spijker, Hoogeveen


Commentaar

 • Zijn kerk 2020-09-25 15:23:09

  Soms denk je na over wat je eigenlijk zegt. En vraag je je af of je de dingen wel goed zegt. Dat...

 • OUDERS WAAR ZIJN JULLIE? 2020-09-18 17:51:34

  Deze kop, inclusief hoofdletters, komt uit een tweet van de burgervader van Zoetermeer, Charlie...

 • Waar was jij? 2020-09-11 17:09:52

  Vorige week was het vijf jaar geleden dat Angela Merkel haar overbekende woorden sprak in verband...

 • Deepfake 2020-09-04 17:01:11

  Wat fake news of, in goed Nederlands, nepnieuws is, weten de meeste mensen zo langzamerhand wel....