Integral mission is het spreken én uitleven van het geloof in Jezus Christus in elk aspect van het leven als eenheid. Als je in een Spaanssprekend Zuid-Amerikaans land in een winkel een pan integral  vraagt, krijg je een volkorenbrood. Een brood vol met het hele koren. Dit illustreert wat we bedoelen met Integral mission .

 

Een synoniem dat ook gebruikt wordt, is holistic mission  – compleet, het geheel. Het zijn voor ons nieuwe woorden die wij overgenomen hebben. Men heeft nog geen goede Nederlandse vertaling hiervan bedacht. In veel werelddelen is de uitdrukking gewoon en als het ware deel van de DNA van gelovigen. Zo staat men in het leven en ook in het geloof. In Nederland lijken gemeenten steeds meer te beseffen dat Integral mission voor ons als kerken onmisbaar is.

 

Gereedschap

Mission is meer dan zending zoals wij het traditioneel misschien begrepen hebben. Een christen is altijd op missie, want God betrekt hem als instrument in zijn missie met de wereld. Waar hij zich ook bevindt, God gebruikt hem altijd als gereedschap voor zijn missie in de wereld. De aard van onze missie is integraal, het geheel, gericht dus op de hele mens en het hele leven. Alles is met elkaar verbonden. Elk onderdeel van het leven. Psalm 24 geeft de reden hiervoor: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen… (vs.1).

Alles is vol van... In de Bijbel zijn Woord en daad een geheel en gaan ze niet zonder elkaar. Zoals man en vrouw in hun huwelijk een eenheid zijn. De een bevestigt en versterkt de ander. Ze lopen niet parallel naast elkaar als twee treinsporen, maar zijn een geheel. De daden laten bijvoorbeeld zien dat het Woord van God waar is. Bijvoorbeeld: God is liefde, verkondigt liefde en geeft liefde. Daarom hebben wij lief met ons hart, met ons verstand (hoofd), met onze woorden (mond). En we maken het praktisch met onze daden (handen). Het een verweeft zich met het ander. Onze woorden en daden bevestigen dat het Evangelie waar is. Zij zijn verweven met het leven van een en dezelfde persoon.

 

Integrale Missionair

Hoe wij doen wat wij doen, leren we van God zelf. Van Hem leren we hoe hoofd, hart, mond en handen verweven zijn in wie God is en wat Hij doet. Je zou misschien kunnen zeggen dat God de grote Integrale Missionair is. De Bijbel spreekt in mensentaal over God als het hoofd, over zijn hart, zijn woorden en zijn daden. Wie God is en wat Hij doet, is consequent integraal met elkaar verweven. Het is een geheel. Het een is verlengstuk van het ander. Zoals een lichaam en een hoofd bij elkaar horen en elkaar aanvullen. Dit is belangrijk voor de motivatie en benadering van onze kerkelijk functioneren en activiteiten. Het moet een eenheid zijn, want het komt uit God voort. Hij heeft een duidelijk doel met zijn missie met deze wereld, en verbindt alles met Hem en aan elkaar. Zo is het leven, inclusief en een geheel. God is niet alleen ons leven, onze bron, maar ook onze inspirator. Wij kunnen van Hem leren en afkijken wat Hij wil dat wij in onze missie zeggen en doen. God werkt ook door je hoofd, hart, mond en handen. Zij zijn de stukjes gereedschap die God in zijn missie gebruikt om de levens van mensen te bouwen.

 Integral mission is daarom geen project. Het is niet iets wat we erbij gaan doen. Het is een Bijbelse manier van geloven, leven, werken en kerkzijn. Dichtbij mensen binnen en buiten de kerk om woorden, handen en voeten aan Gods Woord te geven. Dat vraagt ook dat we weten wie de mensen dichtbij zijn en wat er bij hen speelt.

 

Missiebril

Leef integraal vanuit en met God en zijn missie. Doe dit met je hart, verstand, woorden en daden. Richt je op de mensen dichtbij. Het is een manier van leven en kerkzijn. Het zit hem aan de ene kant in de alledaagse kleine dingen die in het gewone leven plaats vinden. Tegelijkertijd is er ruimte en noodzaak voor grotere en meer structurele plannen. Het heerlijke van de missio Dei is dat God de leiding heeft. Hij maakt zijn Woord waar. We zijn integrale instrumenten. Het is geweldig wanneer je jezelf en elkaar gaat trainen om naar de mensen dichtbij door Gods missiebril te kijken. Het schept vertrouwen in God en verwachting van Hem: waar is Hij in jouw omgeving mee bezig? Wat laat God jou zien? Welke kansen biedt Hij jou? Welke bouwstenen wil Hij hier inzetten?
Het is diep, spannend en toch eenvoudig. De serveerster-docent en de vergaderende dominees zijn hier een eenvoudig en inspirerend voorbeeld van (zie ook de kaders). Het is dichtbij je. Volledig verbonden met de mensen dichtbij, leven vanuit Gods missie.

 

André Jansen, Woerden

 

Dr. A. Jansen is predikant van de CGKv in Woerden, en auteur van «cursief» Heart, hands & voices: God’s mission - integrating Word and deed «einde cursief» (Buijten & Schipperheijn, 2017). In «cursief» De praktijk voor de ambten. Handboek voor ambtsdragers «einde cursief» (Vuurbaak, 2018) is een hoofdstuk aan de praktische uitwerking van «cursief» integral mission «einde cursief» in kerken gewijd. Op https://www.hearthandsandvoices.com is informatie hierover te vinden, ook in het Nederlands.

 

 


- Karel heeft een goedlopend garagebedrijf. Hij gelooft in Jezus Christus als zijn Here en Verlosser. Hij praat graag met klanten, ook over Jezus. In zijn garage maakt hij een ruimte beschikbaar voor klanten om even tot rust te komen en een praatje te maken. Hij vraagt vooral: Hoe gaat het (echt) met je? De klanten waarderen dit en praten steeds vaker met Karel over hun levens, zorgen en relaties.

 

-Integral mission inspireerde de Kalebgemeente. Ze startten een pop-up winkel met een missie: De Paraplu. Het doel is niet winst, maar contact. Daarom kun je in De Paraplu naast kwalitatief goede tweedehands kinder- en dameskleding en unieke producten terecht voor een gratis kop koffie en een goed gesprek, terwijl de kinderen zich vermaken in de speelhoek.

 

- Diverse kringen van de Kandelaar gemeente passen de principes van integral mission  toe door naast bijbelstudie en onderling zorg maandelijks iets voor niet-kerkelijke behoeftigen te betekenen, zoals een spelletjesavond voor senioren, een Presentactie, en maaltijden samen met mensen in de buurt inclusief statushouders.

 

- De principes van integral mission brachten Stichting Masibambisane Nederland ertoe haar noodhulp aan Dagzorgcentra voor Aids-weeskinderen in Zuid-Afrika te veranderen naar begeleiding om zelfvoorzienend te worden. De kinderen krijgen ook Bijbelles en huiswerkbegeleiding, personeel krijgt theoretische- en praktische opleiding in de ontwikkeling van kinderen, administratie, het genereren van inkomsten door fondsenwerving, kippenfokkerij en groentetuinen en ook het opzetten van spaargroepen. Woord en daad. De lokale bevolking juicht deze benadering toe. 

 

- De kerk aan de rand het dorp staat tegenover een wooncentrum voor mensen met psychische problemen. Door bezuinigingen hebben ze geen ruimte beschikbaar voor gesprekken met het personeel. De kerk stelt het kerkgebouw door de week gratis beschikbaar. Leden uit de gemeente komen langs voor een praatje. Stelselmatig groeit er in de kerk een soort inloophuis. Mensen krijgen hulp met financiële vragen en hun belastingen. Een gratis kledingwinkel en een voedselbank ontstaan. Een multimedia bibliotheekje groeit op. Pastorale werkers van de kerk zijn regelmatig aanwezig. Bij de gezamenlijke maaltijden leest iemand een stukje uit de Bijbel en doet een gebed.


Commentaar

 • Graceland 2019-09-13 17:32:12

  Afgelopen zomervakantie heb ik iets nieuws gedaan. Voor het eerst van mijn leven ben ik naar een...

 • Student in 2019 2019-09-06 18:00:08

  Het is weer september, de vakantie is voorbij, ook voor het hoger onderwijs. Jongeren gaan voor...

 • Engelandvaarders 2019-08-30 18:36:12

  ‘Als we eerst Antwerpen maar voorbij zijn.’ We zijn op weg naar Engeland. Twee kleinkinderen van 9...

 • Maak me niet rijk. 2019-08-23 09:38:59

  Het is ongelofelijk en ook beangstigend wat geld met mensen kan doen. De voorbeelden liggen voor...