Thuis. Een plek waar je jezelf mag zijn. Zonder opsmuk. Zonder bedreiging. Je hoort er helemaal bij. Dat is niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er overal mensen die anderen die erbuiten vallen welkom willen heten. Welkom thuis! We staan in drie artikelen stil bij de hulpverleningzondag en bij twee ‘thuis’projecten, die we dan met collectes steunen. Hierbij een artikel over ‘Thuis in West’.

 

Iedereen mag Thuiskomen

50 jaar geleden was de Christelijke Gereformeerde Kerk in Rotterdam West een bloeiende gemeente met meer dan 1000 (doop)leden. Helaas liep de gemeente hard terug. In 2009 besloot de kerkenraad om de gemeente op te heffen. Dat was een moeilijk besluit. Maar één van de kerkenraadsleden zei er wel iets bij: “Het Woord moet blijven in deze wijk”. Daarom werd met het kapitaal van de gemeente de Stichting Thuis in West opgericht. 

De wijk Middelland kent veel problematiek. Zomaar een greep…

• De helft van de mensen voelt zich eenzaam. In 2013 werd een vrouw in haar woning aangetroffen die al 10 jaar geleden was overleden. 

• 6 van de 10 kinderen leven in een eenoudergezin. Moeder werkt vaak buitenshuis en de kinderen zijn op elkaar aangewezen.

• Bijna 4 van de 10 kinderen haalt geen diploma in het Voortgezet Onderwijs. 

• Middelland heeft de grootste dichtheid aan coffeeshops van Rotterdam. Er is veel verslaving en prostitutie.

 

Om in deze nood te voorzien, zijn er wekelijks zo’n 20 activiteiten. Eenzame ouderen worden opgezocht en uitgenodigd voor de koffiemorgen en de buurtmaaltijd. We hebben zes clubs waar veel kinderen en jongeren zich thuis voelen. Taalcursus, huiswerkbegeleiding en computercursus zorgen voor de nodige ontwikkeling. Met een klein team en ruim 70 vrijwilligers geven we de bewoners van onze wijk echt aandacht en nodigen we hen uit om mee te doen. “Iedereen mag thuiskomen” is ons motto.

Een jaar geleden gaf de Here ons op een bijzondere manier een nieuw gebouw waarin we onze vleugels konden uitslaan. In het gebouw is ruimte voor vieringen. Verder wonen er mensen met een hart voor de stad. Samen vormen we de missionaire leefgemeenschap Hart voor West. Deze gemeenschap vormt een dragende kracht onder het werk. Hart voor West organiseert Alpha-cursussen, vieringen op zondag en een Kinder-Bijbel-Club. Verder is er veel pastoraat. De diaconale activiteiten zorgen er voor dat mensen nieuwsgierig worden naar ons geloof. Zo kan het gebeuren dat moslims deelnemen aan een viering. Ook mensen die niet met het geloof zijn opgegroeid, hebben zich inmiddels bij de gemeenschap aangesloten. Want iedereen mag Thuiskomen!

 

Cees van Breugel

buurtpastor


Commentaar

 • Kleine kerken 2020-02-21 10:41:37

  Op zondag 9 februari werd de laatste dienst gehouden in de GKv van Dokkum. De gemeente gaat...

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...