Een bijzonder mooi en boeiend boekje met 52 meditaties door Paul Visser, pionier-predikant voor de Noorderkerk in Amsterdam. Uitgaande van Bijbelteksten uit de Herziene Statenvertaling wordt de lezer begeleid in het nadenken over de eeuwigheid. Twee eindbestemmingen zijn er. Je zorgt toch ook dat je op het juiste vliegtuig stapt, dat je brengt waar je wilt zijn? Hoe belangrijk is het dan de juiste keuzes te maken in het hier en nu. Wat is jouw eindbestemming?
Paul Visser is helder en scherp. De Bijbel is dat immers ook. Het boekje doet je de ernst beseffen van de consequenties van ons handelen en onze keuzes hier en nu.

Krijgen we daarmee helemaal inzicht in of antwoord op onze vragen over hoe het precies zal zijn in het hiernamaals? Dat is niet wat Visser beoogt. Hij wijst erop dat we toekomstgericht moeten zijn. Dat we ons denken niet beperken tot deze wereld alleen. Dat we onze lampen brandende houden, door je de genade van God niet te laten ontgaan, zoals het in Hebreeën 12, 15 wordt omschreven.

Zijn gebed: ‘Mijn God, bekeer mij tot de hoop op wat wacht. Opdat ik bedenk waar ik in Christus al ben en met verlangen die toekomst tegemoet leef. In Jezus’ naam. Amen.’

Bij de meditaties zijn gespreksvragen beschikbaar. Die zijn te vinden op www.kokboekencentrum.nl. Dat maakt dit boekje ook geschikt om met een kring te bespreken. Elk hoofdstuk leent zich om apart als inleiding voor een vergadering te gebruiken.

Paul Visser, De hemel dichterbij. Stille tijd met het oog op de eeuwigheid. 52 overdenkingen.
Boekencentrum: Zoetermeer 2020, 8e druk, 115 blz., € 13,99, ISBN 978 90 435 3339  3

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • Hoop 2021-01-15 16:11:15

  Half januari. Het is winter. De herfst ligt achter ons, het deprimerende seizoen waarin alles dood...

 • Reden voor ootmoed 2020-12-24 15:22:33

  We hebben dit jaar twee moeilijke kerstcadeautjes gekregen, in de vorm van twee boeken. Het eerste boek...

 • Gelukkige Adventstijd 2020-12-11 17:14:32

  Gelukkig nieuwjaar allemaal. Het lijkt me een goed moment om dat eens te benadrukken. We leven in...

 • Zien we het wel? 2020-11-27 18:49:24

  Dat is de vraag die ik me stel als ik om me heen kijk naar wat er in de samenleving van vandaag...