We zitten coronagewijs online tegenover elkaar. Dat is uiteraard het gemakkelijkst als de een nog in Gorinchem woont en de ander in Leeuwarden. Helemaal onbekend is ds. Jelle Nutma niet. Een kleine vijftien jaar geleden was hij de predikant van Surhuisterveen. Regelmatig was hij te beluisteren op de verschillende kansels in het Noorden. Zondag 14 maart is de dag waarop de gemeente van Drachten in hem een nieuwe predikant ontvangt. Een (hernieuwde) kennismaking.

 

 

Ds. Nutma (1967) vertelt dat hij is opgegroeid in Friesland.

'Na de middelbare school in Dokkum ging ik in 1985 theologie studeren aan de Theologische Hogeschool (nu: Universiteit) in Apeldoorn. In 1993 ben ik als predikant bevestigd in de gemeente IJmuiden, en in 1998 in Surhuisterveen. Vanuit Surhuisterveen ben ik beroepen naar een van de drie gemeentes in Apeldoorn. Daar was ik betrokken bij de ontwikkeling van een ICF Apeldoorn, een internationale kerk voor alle culturen. Een prachtig initiatief dat door heel veel enthousiaste mensen in Apeldoorn wordt gedragen. Sinds 2014 ben ik predikant in Gorinchem.'

 

Speciale taak
'Sinds 2019 ben ik voor acht uur per week missionair consulent in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Tot 2019 was ik lid van deputaten evangelisatie, waarvan de laatste jaren voorzitter. In totaal heb ik bijna twintig jaar van dit deputaatschap deel uitgemaakt.'


'In de afgelopen twee jaar kreeg ik de gelegenheid om de opleiding Missionaire specialisatie voor predikanten te volgen, die ik in 2020 heb afgerond. Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken was ik de eerste die die opleiding volgde. Als missionair consulent ben ik de afgelopen tijd betrokken op de kleine gemeentes binnen onze kerken. Vaak worstelen de kleine kerken met organisatorische problemen, waardoor veel kostbare energie wordt gestopt in het oplossen van problemen. Waar ik graag de nadruk op leg, is dat de kerk is geplaatst in een omgeving, waar zij tot zegen mag zijn. Zowel in de grote steden als in de kleine dorpen mag de kerk levend zijn, hoe klein ook.'

 

Coronatijdperk
'Door alle maatregelen die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht, ben ik vanuit het Landelijk Kerkelijk Bureau betrokken geraakt bij het verspreiden van relevante informatie met betrekking tot de pandemie voor het kerkelijke leven. Dit heeft meermalen geleid tot het uitbrengen van andere aangepaste adviezen voor de plaatselijke kerken. Hoe de kerkdiensten zouden kunnen worden ingericht, hoe de vergaderingen vorm kunnen worden gegeven, en uiteraard wat maar beter niet zou moeten worden gedaan. De coronavraagbaak staat op de website van het CGK.
Het niet-kunnen-zingen was een van de pijnlijkste maatregelen. Begrijpelijk dat hierop met boosheid en verdriet werd gereageerd. Uiteindelijk heeft elke kerkenraad zelf de verantwoordelijkheid om deze adviezen op te volgen of anders te beslissen. En dat is ook goed.'

 

Waarom Drachten?
'Eigenlijk weet ik dat niet. Ik had naast het beroep van mijn eigen gemeente twee beroepen. Het beroep uit Delft sloot aan bij de ontwikkelingen die ik persoonlijk had doorgemaakt wat betreft missionair bezig zijn, omdat deze gemeente zich uitstrekt naar de wijk waar het kerkgebouw staat. Toch werd het beroep naar Drachten door de Here God op mijn hart gelegd. Zonder dat ik er precies woorden aan kan geven hoe dat dan zit. Maar dat beroep moest ik aannemen en dat heb ik in geloof en vertrouwen dan ook met volle overtuiging gedaan. 

Elke gemeente heeft zijn eigen dynamiek. Het is altijd boeiend om die te proeven en daar deel van uit te gaan maken. Ik ben heel benieuwd wat er in Friesland allemaal gebeurt en zie ernaar uit daar bezig te gaan. Samen met mijn vrouw Tina zal ik eind april 2021 naar Drachten verhuizen. We hebben dichtbij het centrum en dus ook bij de kerk een mooi huis gevonden waar we hopelijk een fijne woonplek zullen hebben. In de tussentijd zal ik even moeten pendelen tussen Gorinchem en Drachten om de zondagse diensten te verzorgen en de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen.'

 

Ten slotte

De bevestiging van ds. Nutma tot nieuwe predikant van Drachten zal worden geleid door ds. C.A. den Hertog. In de kerkdienst, die om 10.00 uur begint, zal ook de intrede plaatsvinden.

De dienst is te volgen via de livestream op de website: https://www.cgkdrachten.nl/
Iedereen die dat wil, kan daar dus bij zijn, ondanks de beperking.

 

Als redactie zijn we met de gemeente Drachten heel blij dat zij in ds. Jelle Nutma een predikant heeft gevonden, na drie jaar vacant te zijn geweest.
We willen zowel de gemeente, als ds. Nutma en zijn vrouw Tina hartelijk feliciteren en zegen toewensen.

 

Nel Noppe, Leeuwarden
Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...