Het leven is lichter als niet alles om jou draait. De ondertitel van dit boek bevat zowel een belofte als een beschuldiging. Mijn hart steigert en tegelijk voel ik dat het klopt. Dit boekje voert strijd tegen het egocentrisme dat onze maatschappij beheerst. En ja, helaas ben ik daar net zo goed slachtoffer van. Of ben ik dader?


De schrijfster somt een aantal gebieden op, waarin het egocentrisme aan de orde kan zijn. Zij noemt deze de zeven spiegels. Wat laat je om jouw persoon draaien? Je uiterlijk, je gezin, je bezittingen, God, je gemeente, je roeping, je vriendschappen? Stuk voor stuk valkuilen voor goedwillende vrouwen. Want dit boek is echt geschreven voor vrouwen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een gebed en gespreksvragen. Samen erover praten is goed.
De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de oplossing, samen te vatten als: ‘Heb God lief bovenal en je naaste als jezelf.’ Deze bekende tekst, die Gods leefregels samenvat, staat centraal. Lofprijzing, kijken naar God en niet naar jezelf. Dat klinkt heel eenvoudig, maar de praktijk zal altijd weerbarstig zijn. Maar het is de moeite zeker waard, want wie wil nu niet vrij zijn?

N.a.v. Sharon Hodde Miller, Vrij van mijzelf. Het leven is lichter als niet alles om jou draait. Heerenveen: Sestra 2021, 240 blz., € 12,99 ISBN
978 94 92831 79 8.


Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...