Op de website van de uitgever staat dat er inmiddels een tweede druk is verschenen van dit meer dan informatieve boekje. Dr. Jaco van der Knijff, die naast zijn baan bij het Reformatorisch Dagblad, werkzaam is als docent liturgiek aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn, neemt ons mee op een heldere verkenningstocht door het aloude psalmboek, dat in veel van onze kerken nog steeds een duidelijke functie heeft.

Hij laat zien dat 1773 (zoals de berijming veelal wordt aangeduid) niet de enige berijming is die in de loop der jaren is verschenen. Hij wijst op een regen aan berijmingen die het licht hebben gezien, de ene voor een wat langere en de andere voor een heel wat kortere periode. Maar er werd in ieder geval gezongen. En er wordt nog altijd gezongen, al ontvangt 1773 lang niet overal meer de meeste ruimte. Heel eerlijk laat Van der Knijff zien dat er ook best vragen te stellen zijn, en dat er heus ook iets van een taalkloof is tussen nu en het eind van de 18e eeuw. Maar het is en blijft, stelt Van der Knijff, een schatboek. En dat gooi je niet weg. Ook al niet om alle ‘extra’s’ die eraan toegevoegd zijn, zoals de drie formulieren van eenheid, de oude geloofsbelijdenissen, de christelijke gebeden, de formulieren, het kort begrip en de ziekentroost. En dan zeg ik maar eerlijk: al is het taalgebruik van al deze extra’s duidelijk anders dan de manier waarop vandaag de dingen worden uitgedrukt, de diepere waarde is er wel degelijk. Er spreekt vroomheid uit, die vandaag wellicht anders verwoord wordt, maar die uiteindelijk teruggaat op en gebouwd is op hetzelfde fundament, namelijk dat we met heel ons leven, zowel in de kerk als daarbuiten, mogen weten van de trouwe hand van de Here God, die nog altijd naar mensen toekomt, en hen zijn liefde en genade schenkt. Om van te leven. Om van te zingen.

 

Jan van ’t Spijker, Hoogeveen

 

 

Jaco van der Knijff, Ons psalmboek. Achtergronden en gebruik van het kerkboek van 1773, Uitgeverij De Banier: Apeldoorn, 2021, 112 blz., € 11,95, ISBN 9789087 184629

 


Commentaar

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...

 • Jubileum predikant 2022-05-06 09:12:18

  Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25...