De particuliere synode van het Noorden kwam in een voortgezette vergadering in Leeuwarden bijeen op donderdagavond 16 juni 2022.

Deze vergadering was een vervolg op de vergadering van 2 april 2022 waarin een aankondiging van een appel van de kerkenraad van Zwolle tegen het besluit van de classis Zwolle op tafel lag. In dat besluit heeft de classis Zwolle het revisieverzoek van de kerk van Zwolle afgewezen. In het revisieverzoek vroeg de kerkenraad van Zwolle ruimte voor de vrouw in kerkelijke ambten.

Omdat het revisieverzoek door de classis is afgewezen heeft de kerkenraad vervolgens tegen dit besluit bij de P.S. een appel ingediend. Daarin vroeg de kerkenraad van Zwolle de P.S. de kerk van Zwolle ruimte te bieden om zijn besluit om de ambten open te stellen voor vrouwen te handhaven.

In de vergadering van 7 april 2022 had de P.S. een commissie ingesteld om de behandeling van het appel voor te bereiden. De commissie heeft vervolgens een rapport voor de P.S. gemaakt met daarin een voorstel tot besluit over het appel van de kerkenraad van Zwolle. Dat rapport werd nu uitvoerig besproken. In de bespreking werd duidelijk dat de meningen en gevoelens over het vraagstuk van de vrouw in het ambt en het besluit van de G.S. daarover verschillend zijn.

De P.S. besloot, ondanks verschillend gevoelen, zonder tegenstem of onthouding het commissievoorstel met slechts enkele wijzigingen over te nemen. De P.S. besloot om het appel van de kerk van Zwolle  tegen het besluit van de classis Zwolle af te wijzen.

Maar dat was niet het enige besluit. Ook werd besloten om de classis Zwolle en de kerkenraad van Zwolle te verzoeken al het mogelijke te doen om te komen tot  een open en broederlijk gesprek en dat de P.S. bereid is bij dit gesprek te assisteren.

 

Een ander agendapunt was de bespreking van de financiële stukken die waren ingediend door de quaestor broeder H.A. Kats. In de pauze werd door twee afgevaardigden van de P.S. een kascontrole gehouden waarbij alles in orde werd bevonden. Daarom kon de quaestor worden gedechargeerd.

Broeder Kats is twintig jaar de quaestor van de P.S. geweest en wilde nu zijn taak overdragen aan zijn opvolger broeder R. Jacobs. De preses dankte hem voor het werk dat hij voor de P.S. heeft gedaan.

Daarna stelde broeder Jacobs zich als de nieuwe quaestor voor aan de P.S. Hij werd door de P.S. benoemd.

 

Op de agenda stond ook nog de hernieuwde vraag van Steunpunt Kerkenwerk of de P.S. mentoren die beginnende predikanten kunnen begeleiden wil benoemen. Op de vergadering van de P.S. op 7 april 2022 had ds. H. Carlier zich al aangemeld om deze taak op zich te nemen. Tijdens de voortgezette vergadering stelde geen van de aanwezige predikanten zich beschikbaar.

 

K. Jonkman, scriba

 


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...