In dit boekje staan tien preken van de Nederlandse theoloog Miskotte. De preken zijn uitgegeven op basis van uitgewerkte stenografische verslagen van kerkgangers die onder het gehoor van Miskotte zaten. De preken zijn gehouden in de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw en dat lees je ook terug in de preken. Dat is wat mij betreft positief. De preken zijn actueel en betrokken op de omstandigheden waarin de mensen toen zaten. Tegelijk is het ook nu opbouwend om te lezen. Zelf heb ik ze dankbaar gelezen als meditaties aan het begin van de dag.

Een voorbeeld van de wijze waarop Miskotte de actualiteit betrekt is doordat hij op de zondag na de watersnoodramp preekt uit Psalm 89, 9-12 waarin het gaat over de zee die zich verheft. Miskotte zegt dat deze vreselijke gebeurtenis allerlei vragen oproept over God en Zijn aandeel in deze ramp, maar dat de Bijbel vertelt dat God tegen de storm strijdt. Dát is wie de HERE is. In de preek spoort Miskotte zijn hoorders daarom ook aan om te vertrouwen op de God die alles in Zijn hand houdt. In een andere preek van Miskotte in 1942 zegt hij: ‘Je moet een beetje joods zijn.’ Daarmee bedoelt Miskotte dat het belangrijk is om te leven met de verwachting van Gods beloften. Maar midden in de oorlog is dat natuurlijk een zin die een duidelijk signaal afgeeft. Miskotte heeft zich fel en duidelijk gekeerd tegen het nazisme.

Wie deze tien preken leest, merkt iets van de tijd waarin ze geschreven zijn. Een tijd van groot tumult door oorlog en rampen. Maar de lezer ontdekt vooral het evangelie dat in elke tijd mag klinken en dat God dat gepredikte Woord wil gebruiken.

 

Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

 

K.H. Miskotte, Te midden van het tumult. Tien nieuw ontdekte preken, Skandalon: Middelburg 2022, 137 blz., € 19,95, ISBN 978 94 93220 171

 


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...