Mijn man en ik stonden vanmorgen even samen voor de spiegel. Ik was gefocust op mijn haar, hij schoor zijn baard. Wat hij zag (ik niet) was dat er weinig energie van mij afstraalde. Het was een intensieve week geweest met zieke kinderen en vandaag had ik ook nog een cursus. Dat moest ook nog, zuchtte ik vanbinnen. Ik had meer zin in een dag met een boek op de bank. Mijn buitenkant weerspiegelde mijn binnenkant.

Ook je kinderen zien hoe je het leven ervaart. Mensen die dicht bij je staan, die je vaak zien, hebben vaak haarfijn door hoe de vlag erbij hangt, wat er in je omgaat. Onze kinderen zien ons elke dag (soms zelfs ‘s nachts), ook op momenten dat je even geen ‘mooi weer’ speelt. Als ouder zijn we hun rolmodel tijdens de meest vormende jaren van hun leven. Ze horen onze woorden, maar méér nog zien ze wat we doen, wie we zijn, hoe we leven.

Spiegel voor je kinderen

Kinderen spiegelen zich aan ons. Onbewust kijken ze naar ons als ouders, nemen gedrag en regels over en verinnerlijken het. Je ziet jezelf terug als ze vadertje en moedertje spelen. De pop die voor straf op de gang moet en toegesproken wordt…

Onze rol als ouder is heel belangrijk. Vanuit de psychologie weten we dat spiegelen aan de ander dé manier is waarop jonge kinderen de wereld leren begrijpen en hun plek vinden. Zijn er geen personen in de buurt waaraan een kind zich kan spiegelen, dan staat hun ontwikkeling stil.

Spiegel van God?!

Het is niet makkelijk, maar wel belangrijk om een goede identificatiefiguur voor onze kinderen te zijn. Wie zijn eigen hart een beetje kent, begrijpt dat zijn leven niet perfect is. Tegelijkertijd verlangen we ernaar dat onze kinderen God leren kennen. Dat ze voor Hem leven, dat hun waarden en normen overeenkomen met Gods Woord en dat de keuzes die ze maken naar Zijn wil zijn. Dan is het belangrijk dat onze kinderen het gedrag dat daarbij past bij ons zien.

Gelukkig hoeven we het niet alleen zelf te doen. God doet het in ons. De Heere Jezus zegt Zelf: ‘Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’ (Johannes 15, 5).  Het enige wat we ‘moeten’ doen, is erkennen dat we God nodig hebben. Hij wil ons binnenste vernieuwen, voor het eerst en telkens opnieuw, door de kracht van de Heilige Geest. God in ons – en zo wordt Hij zichtbaar door ons heen, ook naar onze kinderen. Hoe? In Ezechiël 36, 27 staat: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.’

God weerspiegelen: liefde naar boven, naar binnen en naar buiten

In alle onvolmaaktheid kan God Zichzelf door ons heen laten zien. De Heere Jezus vat die verordeningen en bepalingen samen als: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten’ (Mattheüs 22, 37-40). Zoals iemand anders eens zei: liefde naar boven, naar binnen en naar buiten. Als we zo leven, zijn we een spiegel van God Zelf. In de praktijk van ons dagelijks leven weten we hoe onvolmaakt we zijn. Tegelijkertijd is het bemoedigend dat God Zelf onvolmaakte mensen gebruikt om te laten zien Wie Hij is.

God weerspiegelen: liefde naar boven

Liefde naar boven wordt zichtbaar als je God zoekt en Hem dient. Het was Jezus zelf die ons voorleefde hoe het eruit zag om vanuit een relatie met God te leven. Hij zocht Zijn Vader in de stilte op. Zien of weten je kinderen dat ook van jou? Liefde naar boven leef je voor als ze zien dat je bewust tijd neemt om de woorden van God tot je te nemen, te zingen voor Hem, God te dienen met je talenten. Je leeft zo, niet omdat het moet, maar uit liefde. Ongemerkt laat je aan je kinderen zien dat God goed is en dat het echte geluk in het leven met Hem te vinden is.

Liefde naar boven bepaalt ook hoe je omgaat met Zijn schepping en met de waarde die je hecht aan je aardse bezit. Een wandeling in de natuur, samen met je kind, kan helpen om liefde voor wat God heeft gemaakt in een kind op te wekken. En als je als ouder probeert het plasticverbruik te minimaliseren, uit liefde voor Gods schepping, dan zullen kinderen dat van je overnemen. De cupcakes gaan dan in een bakje en niet in een plastic zakje.

Tot slot

Geloofsopvoeding gaat dus om de woorden van God delen, maar meer nog: met Hem leven. Dán worden Zijn woorden zichtbaar in ons leven en zijn we een betrouwbare identificatiefiguur. Onze kinderen zien dat de Bijbelse normen en waarden verinnerlijkt zijn in ons leven en naar buiten komen. Zoals mijn vermoeidheid afstraalde van mijn gezicht omdat het ‘in’ mij zat, zo wordt God zichtbaar voor onze kinderen, als Hij in ons leeft.

In een volgend artikel ontdekken we hoe God door jou heen zichtbaar wordt door liefde tot jezelf, je naaste en je kinderen. En hoe je iets van Hem mag weerspiegelen. In de hoop dat ze jouw voorbeeld volgen omdat ze zien hoe goed God is en verlangen voor Hem te leven.

 

Thera Bravenboer
Gezinswerker IKC en projectleider Geloofwaardig opvoeden

 


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...