De periode van Advent, dat is de periode voordat de Here Jezus wordt geboren in Bethlehem. Advent betekent: Hij komt. Maar als we denken aan Advent, staan we er óók bij stil dat de Here Jezus nogmaals komt! ‘Ik kom spoedig’, is verschillende keren te lezen in Openbaring 22.

 

Eén van de dingen die de Heilige Geest doet is dit: Hij maakt de gemeente en iedere gelovige verlangend naar de wederkomst van de Here Jezus! De Geest roept: Kom! Prachtig, hoe dat beschreven is door Johannes. Hij schetst het beeld van een bruiloft. Want niet alleen de Geest zegt Kom, ook de bruid zegt Kom.

 

Bruiloft

Misschien maakte u kortgeleden een bruiloft mee. Bruid en bruidegom kijken al tijden uit naar die ene dag. Ze hebben alles tot in de puntjes voorbereid. En dan is het zover: hun dag breekt aan! Bruidegom en bruid maken zich klaar. De bruid trekt haar trouwjurk aan. De bruidegom hijst zich in zijn mooie trouwpak. En dan dat moment, voordat ze elkaar zien. Afwachten. Laat het maar komen!

 

Zo’n soort beeld van een bruid en bruidegom vind je in Openbaring 21 en 22. De Bruidegom, dat is de Here Jezus. Hij wordt omschreven als ‘het Lam’ (Op. 21: 9). En de bruid is het Nieuw Jeruzalem, oftewel de christelijke gemeente.

 

En bruidegom en bruid roepen tot elkaar. Het is een ontroerend moment. Zoals een bruidegom tegen zijn bruid zegt: ‘Ik hou van jou!’ En de bruid antwoord: ‘Ik ook van jou!’ Zo zien we hier bruidegom en bruid in gesprek met elkaar. Jezus, de Bruidegom, heeft in vers 12 gesproken: Zie, Ik kom spoedig! En de bruid geeft een heerlijk antwoord op Zijn belofte. Geen lang verhaal. Slechts één woord: Kom!

 

Het verlangen van de bruid naar de Bruidegom is hoorbaar in haar stem! En dat verlangen, die ‘verliefdheid’ zou je haast kunnen zeggen, wordt ingegeven door de Heilige Geest!

 

Andere beelden in Openbaring

Die bruiloft is één van de vele beelden die in dit Bijbelboek naar voren komen.

Je hebt vast wel eens een mooi nummer gehoord, een mooi liedje of muziekstuk dat in je hoofd bleef hangen. Een paar regels die steeds terugkwamen in je hoofd. Voor sommige mensen kan dat heel vervelend zijn, omdat het maar niet verdwijnt… Iemand vergeleek Openbaring eens met een muziekstuk, met allerlei verschillende stukken door elkaar heen. Prachtige stukken, maar ook ingewikkelde stukken.

 

Maar zei hij: Als je na de uitvoering naar huis gaat, dan blijven er als het goed is in ieder geval een paar korte stukken hangen. En dat is het steeds herhaalde: ‘Ik kom spoedig’, ‘Ik kom spoedig’, ‘Ik kom spoedig’.

 

Zo is het ook met het Bijbelboek Openbaring. Allerlei beelden, visioenen, woorden. Maar telkens, op de achtergrond, de woorden van de Here Jezus: Ik kom spoedig – Ik kom spoedig – Ik kom spoedig!

 

Rode draad

Er werd eens door iemand de vraag gesteld: Als de Bijbel een titel zou moeten krijgen, welke titel zal de Bijbel dan krijgen? De theoloog en dominee Oepke Noordmans stelde voor: Hij Komt.

 

Waarom? Omdat dat de rode draad is in de Bijbel: de komende God. In Genesis 1 komt de Here God en Hij schept de wereld. In Genesis 3, na de zondeval, komt God Adam en Eva opzoeken. In het verbond en in de wet en de profeten komt God naar Zijn volk Israël toe. Met Kerst komt de Here Jezus, Gods Zoon, naar deze wereld. Met Pinksteren komt de Heilige Geest op aarde. En waar gaat het naar toe met onze wereld: het loopt uit op de wederkomst van de Here Jezus!

De Here God wordt niet voor niks genoemd: Hij Die is en Die was en Die komt. Hij is de Alfa en Omega. Vanaf het begin tot aan het einde is God de Komende God.

 

Vandaag

Bidden en zeggen wij het eigenlijk wel (vaak genoeg): Kom, Here Jezus? Of zijn we er terughoudend in? Gelovigen worden opgeroepen om mee te zingen in het koor, met de Geest, en met de gemeente: Kom, Here Jezus!

 

Wanneer wij dit uitspreken, dan is het de Heilige Geest die dat met ons mee zegt. De Geest leert het ons zeggen, want Hij zegt het ons vóór! Dat is heel praktisch wat de Geest vandaag wil doen. Hij wil aan mannen en vrouwen, aan ouderen en jongeren vandaag leren om uit te zien naar Jezus’ komst. Hij laat iets groeien van die hoopvolle woorden: Ja, kom Here Jezus!

 

Romeinen 8

Dat is wat Romeinen 8 leert. Het is de Heilige Geest die de gelovigen helpt in hun zwakheid.

Het is de Heilige Geest die helpt vol te houden, te volharden. Hij bidt met ons mee, bidt voor ons en in ons.

En als de bruidsgemeente soms niet weet wat te zeggen of bidden, dan is er de Heilige Geest. Die gaat ons voor. Die zegt het voor. De Geest leert roepen om het einde: Kom! En dat zal Hij blijven doen tot aan de dag dat Jezus terugkomt.

 

De Geest maakt het Advent

De hemelse bruiloft voor de deur, het duurt niet lang meer. Jezus zegt: Ik kom spoedig! De christelijke band Sela heeft het zo verwoord in een lied: Wij zien met groot verlangen uit, naar het eeuwig Koninkrijk van God. Waar de kerk zal stralen als de bruid, met haar Bruidegom verenigd wordt

 

De Heilige Geest wil deze Pinksterdagen de gelovigen een adventslied op de lippen leggen: ‘O kom, o kom, Immanuël’. En als dat gebeurt, dan zou je dus kunnen zeggen: dat Advent en Pinksteren samenvallen.

 

Ds. Sjors Bulten, Nieuwe Pekela


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...