In dit laatste artikel over de Heilige Geest wil ik met u en jou kijken naar de praktijk van alledag en welke rol de Heilige Geest daarin speelt. Hij leeft in Gods kinderen en doet ontzettend veel. Geleerde professoren kunnen er boeken over vol schrijven, hoe ga je dat in een paar honderd woorden uitwerken? 

 

In artikel 22 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt over de Geest gezegd: Wij geloven dat de Heilige Geest, om ons ware kennis van deze grote verborgenheid (dat we alleen door het bloed van Christus gered worden) te doen verwerven, in ons hart waar geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toe-eigent en niets meer buiten Hem zoekt.

 

Ik wil die vier kernwoorden pakken om (heel beknopt) te beschrijven wat de Heilige Geest doet in het leven van de gelovige.

 

Ontsteken

De Heilige Geest ontsteekt in jou het geloof. Het eerste dat ik wil aanstippen is dus dat het werk van de Heilige Geest nooit los verkrijgbaar is. Als de Geest werk, werkt Hij samen de Vader en de Zoon. Maar hoe doet Hij dat? Daar is veel over te zeggen, maar ik beperk mij tot de kern. Elke stap die je zet in de richting van de Heere Jezus wordt gezet omdat de Heilige Geest je daarin meehelpt en aanvuurt. Hij is het die het vuur van het geloof ontsteekt en steeds van nieuwe brandstof voorziet. Want als het vuur eenmaal brandt, moet het wel aan de gang gehouden worden, ook dat is het werk van de Heilige Geest. Hij buigt weerstand tegen het evangelie om, Hij smelt verzet om tot verlangen, hoogmoed tot schuldbesef. Dat doet Hij door de preken die je hoort te gebruiken en de stukjes uit de Bijbel die je leest. Door de liederen die je hoort of zingt en de persoonlijke gesprekken die je hebt. In de drukte en in de stilte wil Hij het vuur van geloof versterken, zoals een luchtstroom een vuur aanjaagt. Dat Hij zo bezig gaat dat je gaat vluchten, verlangen, vertrouwen, je overgeven aan God. Dat doet de Heilige Geest! De Geest gebruikt daarbij het (gelezen en gepredikte) Woord (zie Rom. 10:17). 

 

Omhelzen

Als de Heilige Geest dat vuur van het geloof heeft aangestoken in jouw leven dan komt er, wat je zou kunnen noemen, een warm geloof. Het omhelst Christus. Omhelzen doe je iemand die je liefhebt. Dat doe je bij iemand die je vertrouwt en vast wilt houden. De Heilige Geest leert ons (steeds weer!) om zo met de Heere Jezus om te gaan. Dat we hangen aan Zijn lippen, rusten aan Zijn hart, kijken in Zijn ogen. Dat je de dingen die je hoort en leest over de Heere Jezus als het ware wilt vastpakken. Dat wanneer het gaat over de verloren zoon, je beseft dat God als die Vader voor jou op de uitkijk staat. Als het gaat over het verloren schaap, dat je stil wordt van die Goede Herder die zoveel voor jou overheeft. De Heere Jezus omhelzen, daar zit ook in: steeds weer. Want je zegt niet tegen je vriendinnetje, als ze je vraagt om een knuffel: ‘Joh, dat deed ik vier maanden geleden al toen je dat vroeg.’ Nee, omhelzen keert steeds terug. Dagelijks Jezus nodig hebben, Jezus liefhebben met al Zijn verdiensten. Steeds weer Hem vastpakken omdat je niet zonder Hem kunt. 

 

Toe-eigenen 

Dat omhelzen valt samen met een ander woord: toe-eigenen. Hiermee wordt bedoeld dat je de Heere Jezus ‘de mijne’ durft en kunt noemen. Dat Jezus niet een Verlosser is, maar juist ook mijn Verlosser. Niet een middelaar, maar mijn Middelaar. Hij is van mij en ik ben van Hem. De Heilige Geest wil ons dat (steeds verder) leren en laten zien. Dat je merkt: de Heere Jezus wordt aan mij gegeven, geschonken door de God die mij gemaakt heeft. Dat toe-eigenen is iets waar je jouw leven lang mee bezig mag zijn. In elke situatie van je leven daarop mag terugvallen. Als ik ergens mee zit, wil Hij mijn Trooster zijn. Als ik mij schuldig voel wil Hij mij vrijspreken. Als ik mij zelf tegenval is Hij het die mij laat zien dat ik in Gods ogen zo waardevol ben dat Hij Zijn eigen Zoon voor mij heeft overgegeven. 

 

Zoeken 

Niets buiten Hem zoeken. Dat is ook een eigenschap van dat wat de Heilige Geest in de gelovige doet. Hij leert ons dat we aan de Heere Jezus genoeg hebben. En net als de andere punten is dit ook iets dat je leven langt een leerschool blijft. Steeds opnieuw moeten we dat leren: Als wij Christus hebben, dan hebben genoeg. Genoeg voor dit leven en genoeg voor de eeuwigheid. De Heilige Geest leert ons tevreden zijn met dat wat God ons geeft. 

 

Tot slot

Hoewel ik nog veel meer zou willen schrijven over het onderwerp wil ik hier afsluiten met een voorbeeld dat mij helpt om te zien dat wat de Heilige Geest doet. Hij is als een schijnwerper die het licht laat vallen op de Heere Jezus. Als je op zoek bent naar het werk van de Geest in jouw leven zou je daar kunnen beginnen: Wie is de Heere Jezus voor mij? De ene zegt een weldoener, de ander zegt een wijs man. Maar jij, wie zeg jij dat Hij is? 

 

Ds. Dennis van der Wal, Aalten

 

 

 


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...