Een boekje gericht op jongeren over Augustinus. Dat klinkt goed! Het is goed om jonge mensen kennis te laten maken met deze kerkvader. Toen Augustinus in 391 bisschop werd in Hippo stichtte hij een paar jaar later een kloostergemeenschap waar ze zich hielden aan deze ‘regel’.

Deze regel is niet een beschrijving van alles wat niet mag, maar het doel van deze regel is om goed met elkaar om te gaan en samen te leven. Het boekje Regels om van te houden beschrijft telkens een stukje uit die leefregel die door Augustinus is opgesteld in zijn kloosterorde. De opzet van het boekje is goed. Er zijn zestien hoofdstukken over uiteenlopende onderwerpen, zoals gebed, conflicten, eigendom, tafelgewoonten en werk. Ik neem het hoofdstuk over het gebed als voorbeeld. Na een kort stukje van de regel van Augustinus wordt uitleg gegeven aan de lezer wat er bedoeld wordt. Daarbij worden mooie toepassingen gemaakt naar het leven van vandaag. Zo schrijft Augustinus over het belang van vaste gebedstijden. Kijk bijvoorbeeld naar Daniël: hij had de gewoonte om drie keer per dag te bidden. Lukt het ons ook om op vaste momenten te bidden, en misschien op een vaste plek? Er staan bijpassende Bijbelteksten bij (in dit geval Mattheüs 6:5-8) en enkele vragen om over na te denken. De Bijbelteksten zijn genoteerd in de Statenvertaling. Het is een prima leesbaar boekje, die voor de leergierige jongeren een mooie inkijk geeft in de regel van Augustinus, het omgaan met andere mensen en het navolgen van de Here Jezus.

Kloosterman, J. en Middelkoop, A.S., Regels om van te houden. Lessen van Augustinus. De Banier: Apeldoorn, 2022, 127 p. ISBN: 9789087183516

 

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...