Dit boek gaat over de wijze waarop er aangekeken werd tegen muziek binnen de GKV en hoe zich dat heeft ontwikkeld. Waar er vroeger vooral plaats was voor klassieke (kerk)muziek, laat de auteur zien hoe de blik op muziek op allerlei manieren veranderde. Dit is terug te zien in de manier waarop er in de krant, op jeugdbijeenkomsten, in kerken en kerkbladen werd gesproken over muziek. Steeds nadrukkelijker kwam er ruimte voor allerlei andere muziekstijlen en muziekinstrumenten.

De auteur zoomt in op het leven van Cees van Moolenbroek. Hij was de bandleider van de muziekgroep Wingerd en kan gezien worden als een pionier binnen de GKv op het gebied van popmuziek.

Naast muziek is er nog een ander thema dat terugkeert. Dat is het thema van homoseksualiteit. Ook op dat thema laat de auteur zien hoe het denken daarover binnen de GKv in de afgelopen decennia is veranderd.

De auteur geeft over al deze ontwikkelingen geen waardeoordeel, hoewel mijn indruk is dat de auteur de ontwikkelingen en de samenvoeging van de GKv en de NGK wel positief waardeert. Maar de nadruk ligt niet op de visie van de auteur, maar hij laat zien hoe verschillend deze veranderingen werden beleefd en aan het einde van het boek lees je welke plek het geloof heeft voor de verschillende personen die in het boek voorkomen. Het geeft bij mij als lezer verdriet als ik lees dat sommigen van hen in de loop van de tijd afhaken. Soms door mensen of gebeurtenissen in de kerk en soms om andere redenen.

Zelf vond ik het een mooie invalshoek die in dit boek is gekozen. Dit boek is geschreven vanuit de praktijk van het maken en luisteren van muziek. Je merkt dat de auteur kennis van zaken heeft op dit gebied.

Dat het boek mij aansprak komt ook door mijn persoonlijke betrokkenheid bij het kerkverband van onze broers en zussen van de GKv (nu NGK) als predikant van een samenwerkingsgemeente. Daarnaast komt in het boek de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad een aantal keren ter sprake. Op die school heb ik zo’n vijf jaar gewerkt. Bepaalde personen die in het boek voorkomen en ook de auteur waren destijds collega’s.

 

Johan Bakker, Gebonden aan een bandeloos bestaan. De GKV tussen kerkorgel en popmuziek. Leeuwarden: Ark Media, 2023, 240 blz., €22,99, ISBN 9789033801662

 

 

ds. Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...