De inleiding van deze serie werd besloten met een vraag: ‘Hoe zou het nu met die grot van Abraham gaan?’

Wat is begonnen als een stuk grond met een paar grotten, is nu uitgegroeid tot een rechthoekig gebouw uit de periode van 
Herodes de Grote. Het domineert Hebron.

Voor zowel de Joden als de Arabieren in Israël is Abraham een belangrijke figuur. De vader immers van Ismaël en Izaäk. Volgens de islamitische traditie is Ismaël de voorvader van de Arabieren. De verhalen zijn in de Koran beschreven. Volgens de Joodse traditie zijn Abraham, Izaäk en Jakob de aartsvaderen van de Joden. In de Joodse geschriften, die in het Oude Testament van onze Bijbel zijn opgenomen, kunnen we de verhalen lezen.

Abraham heeft in Hebron een stuk grond gekocht en daar in een grot zijn overleden vrouw Sara begraven. Later zijn ook Abraham zelf, Izaäk, zijn vrouw Rebekka, Jakob en zijn vrouw Lea hier bijgezet. Met name Jakob stond erop dat hij op die plek zou worden begraven. Na zeventien jaar in Egypte te hebben gewoond, stierf Jakob op 147-jarige leeftijd, omringd door zijn kinderen en kleinkinderen. Hij had Jozef al laten zweren dat zijn lichaam zou worden begraven in ditzelfde graf. Dat gebeurde ook daadwerkelijk. De hele familie reisde af naar het land Kanaän om Jakob te begraven.

Jakob beriep zich terecht op de beloften van God aan Abraham. En ook Jozef herhaalt het tegenover zijn broers: ‘Ik weet zeker dat God voor jullie zal zorgen. Hij zal jullie uit dit land halen. Dan zal Hij jullie naar het land brengen dat Hij aan Abraham, Izaäk en Jakob heeft beloofd.’ (Gen. 50:24)


Vreemdelingen en bijwoners
Hebron is een stad op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en valt grotendeels onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Hebron wordt bevolkt door ruim 200.000 Palestijnen.
Joden die in Hebron gaan wonen beroepen zich weliswaar op Gods belofte aan hen, maar voor de overige bewoners zijn zij vreemdelingen en bijwoners. Net als Abraham en Sara destijds. Er is echter een opmerkelijk verschil. Terwijl Abraham met de grootst mogelijke vriendelijkheid en fijnzinnigheid met zijn buren omgaat, als hij het stuk land voor het graf van zijn vrouw Sara gaat kopen en daarin welwillend tegemoet wordt getreden door de eigenlijke bewoners, is de huidige situatie toch wel heel anders.
Het land Kanaän wordt bewoond en gedeeld door vele nakomelingen van Abraham, de vader van velen.
God zelf zegt in Genesis 17: ”U zult niet de vader van één, maar van vele volken worden. Ik zal ook uw naam veranderen. U zult niet langer Abram heten, maar voortaan is uw naam Abraham (Vader van velen), want dat zult u zijn. Zo heb Ik het bepaald. ….. Het land Kanaän zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En Ik zal uw God zijn”.


Een lastige erfenis. We zien dagelijks hoe moeilijk dat is. Voor alle partijen.

 

Vraag:
Wie is er niet in het graf van Abraham begraven?

Nel Noppe, Leeuwarden

 


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...