Op 9 en 10 oktober 2023 was er een conferentie over het werk en de prediking van de dit jaar overleden Tim Keller. Hij was jarenlang dominee van de Redeemer Presbyterian Church in New York. Een kort verslag van deze twee dagen.

Na de opening door dr. William den Boer was de eerste spreker auteur Collin Hansen. Hij is de schrijver van de biografie: Tim Keller, zijn geestelijke en intellectuele vorming. Dit boek werd tijdens deze conferentie officieel gepresenteerd en is nu te koop. Interessant om de auteur te horen spreken. Vele jaren trok hij op met Tim Keller. Keller praatte niet graag over zichzelf, maar hij praatte graag over anderen. Vandaar dat de biografie ook vooral veel laat zien over de mensen die Keller hebben beïnvloed. Hij heeft veel – heel veel bronnen. Hij las de boeken die zijn stadsgenoten lazen, zoals de boeken die te vinden zijn in de New York Times bestsellertop 100. Maar ook uit de rijke traditie citeerde Keller veel: reformatoren, puriteinen. Zo is Keller een ‘gids in de goeroes’.

Prediking

De volgende spreker was journalist Aad Kamsteeg. Hij besteedde in de jaren ’90 als schrijver voor het Nederlands Dagblad en later CV Koers aandacht aan Tim Keller in zijn artikelen en bracht Nederlandse christenen zo in aanraking met Keller. De zoon van Tim Keller was ook aanwezig op de conferentie. Pastor Michael Keller sprak verschillende keren en sloot de conferentie ook af met een preek. Hij herhaalde het citaat dat zijn vader regelmatig gebruikte in zijn preken: ‘Het evangelie zegt dat je tegelijkertijd zondiger en slechter bent dan je ooit had durven geloven, maar ook meer geliefd en aanvaard dan je ooit had durven hopen.’

Dit onderwerp kwam aan het einde van de dag ook terug in de lezing van William den Boer. De prediking van Keller had eigenlijk altijd als kern: verzoening door voldoening. De plaatsvervanging van de Here Jezus kwam bijna altijd aan het slot van Kellers preken naar voren. Den Boer had voor zijn lezing zestien preken van Keller geanalyseerd. Al deze preken bevatten drie punten. In zijn prediking weet Keller de Bijbelse geschiedenissen te koppelen aan de leefwereld van zijn hoorders. Dat wat er vandaag de dag speelt, dat is vaak niet nieuw – dat speelde in de tijd van de Bijbel ook al! Daarbij wijst de preek altijd heen naar Jezus Christus. Alles vindt zijn sublieme vervulling in Hem. De bezwaren van de hoorders krijgen ook een eerlijke plaats en worden niet uit de weg gegaan.

Apologie

Op dag twee waren er weer verschillende sprekers, zoals dr. Kees van Ekris, ds. Wim van Vlastuin en dr. James Eglinton. Contextualisatie is een woord dat vaak valt. Eglinton zegt: pas je aan de cultuur aan, om de confrontatie met de cultuur aan te gaan, dat is wat Keller deed. Horen van gemeenteleden wat er speelt, wat hen bezighoudt, hoe zij denken. Om daar vervolgens vanuit de Bijbel naar te kijken, bij aan te sluiten, handvatten te geven, maar ook een spiegel voor te houden. Keller bleek ook een apologeet. Op intellectueel hoog niveau kon hij argumenten geven en argumenten weerleggen. Hij zoekt het sterkst mogelijke argument van de ander op. Toch is de kern van ons geloof niet dat wij alles snappen en kunnen uitleggen. Het gaat om geloof in Christus, Die gekruisigd en opgestaan is. De conferentie werd afgesloten met een preek over Lukas 18:9-14.

Terugkijkend op deze dagen mag ik stellen dat het een inspirerende conferentie was, met ruimte om elkaar te ontmoeten en te spreken. De biografie die gepresenteerd werd is ook mooi om te lezen. Er waren enkele CGK-predikanten aanwezig, maar ik had er nog wel wat meer verwacht. Het werk van The Gospel Coalition (vanuit deze organisatie werd het georganiseerd) is mooi en aan te raden. En voor wie nog nooit een preek van Keller gehoord heeft: ze zijn via internet en op podcasts te beluisteren.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...