Verslag van de najaarsvergadering 2023 van classis Groningen 3 oktober 2023

Op 3 oktober 2023 kwam de classis Groningen bijeen in Onstwedde. Tijdens deze vergadering stond met name de verlening van het preekconsent voor broeder Jetse Woltjer centraal. Hij onderging het classicaal examen en hierna ging de vergadering unaniem akkoord met het verlenen van preekconsent voor de gemeenten van Groningen, Nieuwe Pekela en Thesinge.

Ook werd meegedeeld dat br. Rudolf Setz preekconsent heeft gekregen voor het gehele ressort van het Noorden.

 

Voortgezette najaarsvergadering 2023 van classis Groningen op 13 december 2023

Deze voortgezette vergadering is op verzoek van CGK Groningen. De samenwerkingsgemeente CGK-NGK Groningen/Haren wil als zelfstandige CGK-NGK gemeente verder gaan, los van CGK Groningen. Hiervoor is nodig dat CGK Haren opgericht wordt en daarna samengaat met NGK Haren, er is hiervoor advies ingewonnen bij deputaten Kerkorde en Kerkrecht. De classis spreekt over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en er worden vragen gesteld. Hierna besluit de classis als volgt: de classis neemt het advies van deputaten KO-KR en het verzoek van de te stichten gemeente over om in Haren een CGK-gemeente te institueren en vervolgens over te gaan tot oprichten van CGK-NGK Haren die een samenwerkingsgemeente zal zijn. De kerkenraad wordt gefeliciteerd en hen wordt Gods zegen gewenst bij het volgen van het ingeslagen pad.

Tijdens een nog in te plannen eredienst zal de nieuwe gemeente geïnstitueerd worden, en dan zal ook de kerkenraad bevestigd worden.

Vervolgens wordt gesproken over het voorstel dat is binnengekomen over de nieuwe classisindeling. Over het algemeen klinkt de wens vanuit de gemeenten om de situatie zoals die nu in de classis Groningen is niet te wijzigen, en de bevindingen zullen aan de taakgroep meegegeven worden. Ds. Veuger besluit de vergadering met dankzegging en gebed.

 

Ds. Sjors Bulten en zr. Gea Draijer

 


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...