Sinds kort wordt in de gemeente Leeuwarden Cambodja onder de aandacht gebracht. Een land dat letterlijk ver van ons bed ligt, op het uiterste punt van het vasteland van het grootste werelddeel Azië. De omringende landen zijn Vietnam, Laos en Thailand. Cambodja heeft een tropisch moessonklimaat. De temperatuur varieert tussen de 21 en 35 graden en Cambodja heeft daarnaast een droog en nat seizoen (moesson). Zowel de inwoners als de taal worden ‘Khmer’ genoemd en dan gaat het belletje rinkelen: namen als ‘de Rode Khmer’ en ‘Pol Pot’ komen boven. De Rode Khmer was onder leiding van Pol Pot de militaire tak van de Communistische Partij van Kampuchea (nu Cambodja). De Rode Khmer is verantwoordelijk voor de dood van naar schatting 1,7 tot 2 miljoen mensen op een bevolking van 7 miljoen, tussen 1975 en 1979, toen de Rode Khmer aan de macht was.
De recente geschiedenis van Cambodja is weliswaar minder gewelddadig maar toch redelijk turbulent. Hiervoor wordt u als lezer maar naar Wikipedia verwezen.


Slechts 1,09% van alle Cambodjanen is christen. Dat betekent dat heel veel mensen in Cambodja nog niet bereikt zijn met het evangelie en dat heel veel mensen nog nooit de kans hebben gehad om te horen over Jezus. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland waar in (bijna) ieder dorp of stad wel één of meerdere kerken zijn en iedereen de kans heeft om in aanraking te komen met christenen of het evangelie. Maar een gemiddelde Cambodjaan heeft nog nooit van de naam Jezus gehoord. Dat is waarom de noodzaak om Gods boodschap te brengen in landen zoals Cambodja zo groot is.

GertJan en Thessa
Als je zingt ‘Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer’, realiseer je je dan wat dat voor je loopbaan betekenen kan? We laten u kennismaken met twee jonge mensen: ‘Wij zijn GertJan en Thessa Engberts. GertJan is geboren en getogen in het Overijsselse Den Ham en Thessa komt uit Leeuwarden. In 2019 kregen wij een relatie en we bespraken waar we wellicht zouden gaan wonen? Den Ham en Leeuwarden liggen best een eindje uit elkaar. In diezelfde periode vroegen we ons af hoe we ons leven in dienst van God mochten stellen. Eerder hadden we zelf al wel eens gefantaseerd in welk werelddeel we onszelf zagen wonen en werken. Thessa is met een groep jongeren naar Zuid-Afrika geweest en was daar enthousiast over, GertJan had wel interesse in de Arabische wereld. En zo kwamen we gezamenlijk op Noord-Afrika uit. Of we ook werelddelen uitsloten? We stonden oprecht voor alles wel open, maar niet voor Azië. Waarom wisten we zelf ook niet, maar dat leek ons niets.’

Xplore Mission
Vier Nederlandse zendingsorganisaties, namelijk Interserve, OMF, WEC en Wycliffe Bijbelvertalers organiseren jaarlijks evenementen voor mensen die willen ontdekken of zending iets voor hen is. Xplore Mission is er om mee te denken en je verder te helpen in je zoektocht. GertJan en Thessa kwamen in 2020 hiermee in contact en hebben met elk van de vier organisaties oriënterende gesprekken gehad. ´De eerste drie gesprekken met de verschillende zendingsorganisaties waren prima. Voor de online kennismaking met OMF kwamen we tot de ontdekking dat OMF alleen werkzaam is in Zuidoost-Azië. We vroegen ons af of het wel zin had om met OMF in gesprek te gaan. We wisten toch dat we niet naar Azië wilden? We vonden het niet zo netjes om de meeting af te zeggen en hebben die dus gewoon door laten gaan. Dat was maar beter ook, want tijdens het gesprek kwamen we echt 180 graden andersom te staan. Na afloop wisten wij het zeker: we moeten naar Azië met OMF! Daar was geen twijfel over! Zo gaaf hoe de Heilige Geest toen in ons beiden gewerkt heeft.’

Gods missie
Zending is Gods idee. God is een zendende God. Zendingsorganisatie OMF werkt samen met kerken, lokale organisaties en andere zendingsorganisaties om mensen te brengen op de plek waar God hen zendt. OMF verlangt ernaar dat de volken van Oost-Azië en christenen in Nederland met elkaar verbonden worden en samen in beweging komen om God te aanbidden, te kennen en Hem in gehoorzaamheid te volgen en te dienen. Met veel passie laat OMF zien en verkondigen zendingswerkers van OMF het evangelie van Jezus Christus aan de miljoenen Aziaten. Velen van hen hebben het goede nieuws nog nooit gehoord. OMF koestert diversiteit, en gelooft dat God het wereldwijde lichaam van Christus heeft ontworpen om samen te werken. Momenteel bestaat het team in Cambodja uit 65 zendingswerkers en 20 verschillende nationaliteiten. Iedereen brengt zijn of haar unieke ervaringen, passies en vaardigheden mee, en ze kunnen niet wachten om te zien wie God de volgende keer aan hun team toevoegt!

Gavengericht werkzaam zijn
Naar aanleiding van het gesprek met OMF zijn GertJan en Thessa stapje voor stapje gestart met de voorbereiding op uitzending. OMF heeft een soort vacaturesite. De plek waar het stel gezamenlijk aan de slag kon gaan - Thessa met haar vaardigheden in sociaal werk en GertJan met zijn managementvaardigheden - bleek een teamcentrum te zijn.
In een teamcentrum zit een gastenverblijf voor zendingswerkers of bezoekers aan het veld. Er wordt ook taalles gegeven, er werkt ondersteunend personeel, er is een bibliotheek en er zijn vergaderruimten. Het teamcentrum dient ook als een veilige haven voor zendingswerkers die uitgeblust zijn of een luisterend oor nodig hebben. Daarmee was de eerste van twee grote vragen beantwoord. Nu nog de vraag ‘wáár’!
Op dat moment stonden er twee vacatures open, in Singapore en in Cambodja. Thessa en GertJan besloten beide landen en teamcentra te gaan bezoeken. Dit gebeurde in 2022.

Visiereis
‘Eerst vlogen we naar Singapore. En Singapore was geweldig! Het is een westerse stad in Azië, oftewel ‘Asia light’. Singapore is van alle gemakken voorzien en het teamcentrum was ook ontzettend mooi. Wij zagen ons hier zelf wel aan de slag gaan. Maar helaas zochten ze hier een stel voor maximaal een half jaar, omdat er voor de periode daarna al een ander stel was gevonden. Dit paste niet bij wat wij voor ogen hadden. We wilden ons namelijk beschikbaar stellen voor een periode van drie jaar en in die drie jaar willen we gaan ontdekken of God ons voor een langere termijn roept.
Tijdens ons verblijf in Singapore hadden we met iemand uit Cambodja een briefing over onze reis naar Cambodja. Er kwam van alles aan bod: de geschiedenis met de Rode Khmer, de boeddhistische religie, onze planning, namelijk wie we zouden gaan ontmoeten en wat we zouden gaan doen. Tijdens dit gesprek werden wij al heel erg enthousiast. We hadden de verwachting dat als we straks in de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh, uit het vliegtuig stapten, alles op z’n plek zou vallen. Maar verre van dat!
De overgang van een westerse stad naar een ontwikkelingsland kon bijna niet groter. Denk aan de chaos in het verkeer, de rotzooi op straat en de geur. We hadden een kleine cultuurshock. We probeerden Gods stem te verstaan en ervaarden geestelijke strijd, doordat de geestelijke wereld zo tastbaar aanwezig was in het straatbeeld, in bijvoorbeeld huistempels of altaren in winkels. We waren onverklaarbaar onrustig en binnen 24 uur na aankomst vroegen we onszelf af ‘wat doen we hier?!’
In het hele traject van onze voorbereiding hebben we een gebedsgroep om ons heen verzameld met vrienden, familie en gemeenteleden die mee willen bidden voor onze voorbereiding. Deze gebedsgroep hebben we op dat moment ingeschakeld om te bidden voor onze situatie. En vanaf dat moment begonnen we te aarden.

Uitdagingen
Eén van onze ontmoetingen was met Alex, die in het teamcentrum de rol van manager waarnam, omdat de vorige managers al met pensioen waren en er nog geen vervangers gevonden waren. Aan het begin van het gesprek sprak hij zijn verwondering erover uit dat men wilde dat híj ons uit moest gaan leggen wat de functie inhoudt. Hij was nogal kritisch op de gang van zaken. Dat beloofde niet veel goeds… Maar juist het gesprek met Alex gaf ons een eerlijk beeld van het teamcentrum en de uitdagingen waar het voor staat. Er is een sterke behoefte aan vaste managers. Daarnaast zijn door het coronavirus veel zendingswerkers meer op zichzelf gaan leven en hebben ze het idee van ‘fellowship’, gemeenschap, onbewust losgelaten. Dit kan klinken als een zinkend schip, maar voor ons klonk het als een uitdaging waar we heel erg enthousiast van werden. Er popten bij ons beiden al allemaal ideeën op hoe we nieuw leven in het teamcentrum zouden kunnen blazen.

Strijd en gebed
Het gesprek met Alex en ons persoonlijke proces dat hierop volgde, zijn de basis geweest voor onze roeping naar Cambodja. Achteraf realiseerden we ons pas dat de duivel zich eigenlijk wel heel makkelijk in zijn kaarten heeft laten kijken, door ons onrustig te maken toen we aankwamen in Cambodja. Hij wil(de) ons niet in Cambodja hebben. Onze gebedsgroep die in gebed strijdend mee heeft gebeden, is van essentieel belang geweest hierin!

Nu, ruim een anderhalf jaar later, zijn we ouders geworden van zoon Thomas, hebben we twee thuisfrontteams opgezet in de zendende gemeenten in Den Ham (PKN) en Leeuwarden (CGK) en zijn we begonnen met fondsenwerving. We hopen eind juni 2024 met z’n drieën voor een periode van drie jaar te vertrekken naar de hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh.’

Voorbereidingen
Voordat de familie Engberts echt zijn eigen vertrouwde omgeving verlaat en naar Cambodja vertrekt en daar daadwerkelijk aan de slag gaat, zijn er enkele belangrijke zaken te regelen. Hier volgt een opsomming van wat Thessa en GertJan hebben gedaan en nog gaan doen:

·         Een visiereis gemaakt naar Singapore en Cambodja

·         Candidate Course (kandidaten zendingswerker cursus) in Engeland als voorbereiding op de weg naar uitzending.

·         Oprichting van de thuisfrontteams ter ondersteuning van de uitzending.

·         Medische keuring & Veerkracht assessment

·         Sponsorwerving voor levensonderhoud

·         Oriëntatie cursus in Singapore ter voorbereiding op de transitie van het land, klimaat, de taalstudie en de cultuur(shock).

·         Taalstudie. Zij zullen straks Khmer gaan leren spreken, schrijven en lezen. Omdat het letterschrift totaal anders is zal dat nog een hele uitdaging zijn.

 

Gods missie voor Cambodja
Bij de uitzending zijn veel verschillende partijen betrokken. Zo worden GertJan en Thessa uitgezonden door de gemeenten waartoe zij behoren in Den Ham en Leeuwarden. Ook het landelijke deputaatschap zending van de CGK en zendingsorganisatie OMF spelen een rol. Een andere belangrijke partij is het Thuis Front Team (TFT). Het TFT heeft een ondersteunende, bemiddelende en mobiliserende rol naar alle partijen toe. Er zijn veel betrokken gemeenteleden die financieel of door middel van gebed ondersteunen. Al deze partijen dragen bij aan het bereiken van mensen die God nog niet kennen. Vandaar dat de naam van de uitzending van de familie Engberts ook is ‘Gods missie voor Cambodja’.

Ondersteunen
Financiële voorzieningen zijn belangrijk om werkers te ondersteunen in hun bediening. Voor OMF zijn geloof en financiën onafscheidelijk: ‘Wij geloven dat God zal voorzien in alle benodigdheden die nodig zijn om zijn doelen te bewerkstelligen door zijn mensen heen. Wij bidden dagelijks voor deze voorziening en wij hebben Gods trouw hierin gezien voor meer dan 150 jaar.’
Elke werker heeft een budget dat de essentiële kosten van het leven en de bediening dekt:

·         Kosten van de bediening – taallessen, reizen, hulpmiddelen voor de bediening

·         Kosten van het persoonlijke levensonderhoud - verblijfplaats, eten, kleding, onderwijs voor de kinderen, medische kosten.

·         Kosten ter ondersteuning – bijdragen aan de administratie en de algemene bediening van OMF.

GertJan en Thessa voelen zich geroepen om in eerste instantie voor een periode van drie jaar in Cambodja aan de slag te gaan. In deze periode hopen ze er dan ook achter te komen of God hen voor langere termijn roept. Wilt u meer informatie over de familie Engberts? Of wilt u hen in gebed of financieel ondersteunen? Ga dan naar hun website www.godsmissievoorcambodja.nl.

Nel Noppe, Tzummarum


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...