ImageBij de redactie kwam het verzoek binnen om een aantal mensen met een eigen bedrijf, iets te laten vertellen over hoe zij het christen-zijn vanuit hun bedrijf in praktijk brengen. Diverse aspecten mogen daarbij aan bod komen. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met je personeel, is christelijk zaken doen mogelijk, hoe milieuvriendelijk worden producten gefabriceerd, draait alles om geld, is er ruimte voor persoonlijk geestelijk leven, enz. Dit is het laatste artikel in deze serie.
Aan het woord is de makelaar.


Mijn naam is Arend Otten, geboren op 2 maart 1949, al vele jaren getrouwd met mijn Betsy en woonachtig in Hoogeveen. Samen hebben we drie zonen, twee schoondochters en inmiddels ook twee kleinkinderen. Ons gezin is lid van de CGK Hoogeveen en in die kerk mag ik ook dienen als ouderling. Ik ben christen.

Omdat mijn ouders een melkveebedrijf hadden, ben ik opgegroeid op de boerderij. Dus je kunt wel stellen, dat ik een agrarische vooropleiding heb gehad. Na het vervullen van de militaire dienst kwam ik te werken in de makelaardij. Veel van mijn familieleden, inclusief mijn ouders, zijn ge?migreerd naar Canada. Van het een komt het ander en zodoende is onze agrarische makelaardij later uitgebreid met een afdeling emigratie en dan speciaal naar Canada. Ons bedrijf helpt de klant dan ook met het hele proces van voorbereiding, aanvraag van visums, de verkoop van het bedrijf in Nederland en de aankoop van een bedrijf in Canada. Met daarbij dan nog de fiscale en financi?le afwikkeling in Nederland. Makelaardij A. Otten Agrarisch Onroerend Goed bestaat uit zes personen.
Christen zijn in je beroep of bedrijf hoe werkt dat?
Het antwoordt is: het werkt gewoon goed.
Medio 1973 kwam ik in contact met een grootgrondbezitter en internationaal ondernemer, lid van een van de invloedrijkste families uit Nederland. Van deze man zijn bij mij de volgende woorden blijven hangen, nadat ik hem aanvullende garanties vroeg aangaande verkoopcourtage: ?Jonge heer Otten?, was zijn aanhef, ?wij doen onze zaken altijd op een dusdanige manier, dat de Grote Baas er zijn zegen op kan laten rusten.?
De conclusie van mij is dan ook, dat als zulke rijke mensen die zegen al nodig hebben, dan heb ik de zegen van mijn Schepper zeker nodig.
Een christen, dus ook een christenondernemer, dient in principe als mens te functioneren, zoals de Schepper de mens heeft bedoeld in de schepping waarin hij is geplaatst. Ieder met zijn eigen unieke eigenschappen en kwaliteiten. Met als doel er in deze wereld iets moois van te maken.

Schepper - schepping
Als christen is het telkens weer de vraag: stel ik gaven boven de Gever of stel ik de Gever boven de gaven. Stel ik de schepping boven de Schepper of stel ik de Schepper boven de schepping.
Deze stellingen brengen mij iedere dag weer tot bezinning, waarbij ik de Bijbel als leidraad en kompas mag gebruiken. Maar ook de aanwijzingen welke je mag opmerken in de persoonlijke beleving in de maatschappelijke ontwikkelingen c.q. maatstaven.
Wanneer er in het jaar 2001 bij de mond- en klauwzeercrisis honderdduizend dieren geruimd en vernietigd zijn, om de export veilig te stellen, kan dat in mijn optiek geen zegenrijk gevolg hebben.
De krediet- en de financi?lecrisis zijn mijns inziens een direct gevolg van ongebreidelde hebzucht in een verworden consumptiemaatschappij, met als resultaat: een soort Babylonische financi?le spraakverwarring. Betekent dit dan het einde van de wereld, als de financi?le markten instorten? Nee, als christen mag je dit als een aanwijzing van de Schepper zien dat het anders moet. Met nieuwe kansen en mogelijkheden, om er wat moois van te maken.
Iedereen krijgt daar de kans voor, in haar of zijn kleine of grotere omgeving.

Verantwoord genieten
Genieten is ook een opdracht en gave. Aandacht voor het gezin, je partner, kinderen en nu ook kleinkinderen.
Genieten van de tijd die God mij geeft. Dat is een van de rijkste gaven waarvoor ik de Schepper ieder dag weer mag danken. Ik ben mij er van bewust dat ik daarin ook veel tekort schiet. Echter, morgen probeer ik het opnieuw en hoop het beter te doen. Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Mijn devies is: oplossingsgericht werken en denken in de mogelijkheden die zich aandienen. Maar daarvoor probeer ik wel verantwoord om te gaan met de gaven en mogelijkheden die ik heb. Dat is waar ik iedere dag God de kracht en wijsheid voor vraag, om zo tot zegen te zijn voor iedereen die op mijn weg geplaatst wordt. En dan maakt dat niet uit of dat nu in de kerk of in de maatschappij is. We zijn allemaal geplaatst in deze tijd, in deze wereld. Ook ik!

Weet wat je zegt
Zegenrijk bezig zijn mag nooit zo zijn, dat men zich er op voorstaat dat men zich zo rijk gezegend voelt of dat men er mee te koop loopt. Of dat gezegd wordt: het is me zo goed gegaan. Ook voor mij geldt, dat ik weet wat ik zeg en niet alles zeg wat ik meen te weten.
We vergeten zo vaak dat we wel twee oren en twee ogen hebben doch maar ??n mond.
Ik hoor het een oude collega nog zeggen tegen een vriend van mij, nadat deze hem in geuren en kleuren verteld had, dat hij zich zo rijk gezegend voelde, hij een gezond gezin en meerdere bloeiende zaken had en dat hij zich zich zo goed en dankbaar voelde. Mijn oud-collega zei toen: ?Vriend, je wordt bedankt voor je vrome praat. Mijn vrouw is zo ziek dat ze niet weer thuis komt. Ik zit in WAO en toch voel ik mij gezegend.?

De praktijk  
In mijn werk treed ik op als bemiddelaar. De partij die iets aanbiedt en de partij die iets vraagt breng ik bij elkaar. Maar soms ga ik voor iemand wel eens op zoek naar een tegenpartij. Het is altijd weer de kunst om partijen op dezelfde golflengte te krijgen. Altijd ben ik weer op zoek naar een goede mix. Een enkele keer heb ik wel eens spijt gehad van mijn bemiddelen. ?Heb ik teveel gezegd?? Maar ik denk, dat ieder mens daar wel mee te maken krijgt.
Wanneer de gesprekken wat langer duren, blijven ze vaak ook niet oppervlakkig en kan ik wel iets over mijn geloof in God kwijt. Dat vind ik mooi. Ik herinner mij nog een geval, waarbij een boer tegen mij zei: ?Ik geloof absoluut niet!? Toen heb ik maar tegen hem gezegd: ?Zo'n sterk geloof ben ik nog nooit tegen gekomen.? Ieder mens heeft namelijk een ingeschapen Godsbeeld, dus ontkennen kan volgens mij niet.
Wanneer ik opnieuw voor de keus zou staan, welk beroep ik moest kiezen, dan werd het weer makelaar: een pracht beroep!

Christen zijn in je beroep, christen zijn in de kerk, christen zijn in de wereld, is een fulltime functie. Dit betekent geen religie, maar een echte relatie met je Schepper.
Dan alleen kun je positief bezig zijn.
Maak er iets moois van zolang je de tijd en mogelijkheid wordt gegeven.
Dat is de opdracht, zoals ik die ervaar.

Hoogeveen                           
Arend Otten


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....