ImageDe actiedag voor de noodhulp aan Ha?ti, gehouden op zaterdag 23 januari 2010 in en bij de gebouwen van de Chr. Geref. Kerk te Drogeham, is in alle opzichten zeer succesvol verlopen. De opbrengst van deze dag was maar liefst ? 16.375,00.

Sinds april 2008 is vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Drogeham een diaconaal werker, de 26-jarige Margot de Greef uit Twijzel, voor een periode van drie jaar uitgezonden naar Ha?ti. Zij heeft inmiddels al veel goed werk kunnen verrichten in dit straatarme land met behulp van giften uit Nederland. Het land werd op 12 januari 2010 getroffen door een enorme aardbeving. Hierbij zijn 230.000 doden gevallen en vele duizenden gewonden, de materi?le schade is niet te overzien. Het gebied in en rond de hoofdstad Port-au-Prince is het zwaarst getroffen. Margot woont midden in dit rampgebied en is zelf momenteel dakloos, nadat haar woning onbewoonbaar is geworden. Vele woningen en gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt. In deze zeer ernstige en chaotische omstandigheden doet Margot dagelijks haar werk en probeert ze met de middelen die ze heeft zo goed mogelijk hulp te verlenen aan de slachtoffers van de ramp.

Actiedag
Om Margot vanuit het thuisfront beter financieel te kunnen ondersteunen, werd er een actiedag georganiseerd, met als doel zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers werden er vele activiteiten georganiseerd, zoals een dienstenmarkt, het wassen van auto?s, verkoop van vele eetbare en andere goederen. Voor de kinderen was er een ranjakoe aanwezig, evenals een springkussen. Lege statiegeldflessen werden spontaan aangeboden door de honderden bezoekers van de actiedag. Voor koffie met gebak werd gezorgd, evenals een maaltijd met soep en broodjes. Als afsluiting werd ?s avonds in de kerk een samenkomst gehouden met gebed, samenzang en muziek. Medewerking werd verleend door de jeugdclub ?Connection?, de Chr. Brassband ?Da Capo? uit Drogeham en organist Johan Renes. Deze bijzondere en indrukwekkende samenkomst stond onder leiding van ds. H.K. Sok. De organisatie denkt met dankbaarheid terug aan deze dag, waarbij de goede sfeer en de grote opbrengst nog lang in herinnering zullen blijven!
Dank
Het thuisfrontcomit? wil hierbij de dank uitspreken aan de vele vrijwilligers op alle gebieden voor hun inzet tijdens de actiedag en de voorbereiding daarvan. Ook een speciaal woord van dank aan alle individuele gevers en (winkel)bedrijven in Drogeham en wijde omgeving, welke spontaan goederen en/of geld hebben gegeven. Enkele kerken in de regio hebben hun collecteopbrengst beschikbaar gesteld. Ook hebben enkele stichtingen, verenigingen en zorginstellingen financieel bijgedragen. Kortom, allen die deze actie hebben ondersteund door middel van geld of goederen, onze hartelijke dank!

Besteding
Tenslotte wil het thuisfrontcomit? u graag enige informatie verstrekken over de besteding van alle giften die vanuit Drogeham en wijde omgeving zijn binnengekomen op de bankrekening van de CGK te Drogeham voor de noodhulp aan Ha?ti. In de eerste plaats zullen de daklozen in een aantal tentenkampen in diverse wijken in Port-au-Prince en Petion-Ville worden voorzien van voedsel en drinkwater. Daarnaast zal hulp worden geboden in Duvier, een dorp in de bergen, een eindje buiten Port-au-Prince. Tot voor de aardbeving werden hier woningen herbouwd die verloren waren gegaan tijdens een aantal orkanen in 2008. Al deze nog in aanbouw zijnde woningen zijn echter door de aardbeving opnieuw verwoest en zullen herbouwd moeten worden. Ook hier is er een groot gebrek aan voedsel en drinkwater. Met de opbrengst zullen ook deze mensen van voedsel en drinkwater worden voorzien. De inkomstenbron in Duvier bestaat uit de opbrengsten van kleinschalige moestuinen. Daarom zullen de inwoners ook op dat gebied financieel worden bijgestaan, zodat zij weer economisch onafhankelijk kunnen worden. Intussen zijn er vele giften binnengekomen die samen met de opbrengst van de actiedag ruim boven de ? 68.000,00 uitkomen. En er komt nog dagelijks geld binnen. Geld waarmee veel goeds gedaan kan worden op het gebied van directe noodhulp. Margot verwoordde het als volgt: ?Eigenlijk zijn we vanaf de eerste dag na de ramp meteen begonnen met voedselhulp, gebruik makend van wat geld dat hier nog op onze rekening stond. Dat geld is inmiddels opgebruikt, maar dankzij een onvoorstelbaar actief Drogeham kunnen we verder gaan!?

U kunt Margot en haar activiteiten volgen op haar website: www.margotdegreef.waarbenjij.nu
Het bankrekeningnr. is 3042.00.182 t.n.v. Chr. Geref. Kerk te Drogeham onder vermelding van Margot Ha?ti.

Namens het thuisfrontcomit? van Margot de Greef,
Jan Hamstra, voorzitter.
Tel. 0511-541349


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...