Op 9 juni zijn er verkiezingen. De campagne is inmiddels in volle gang.
Het worden spannende verkiezingen. Welke partij wordt het grootst? Hoe groot wordt de PVV van Geert Wilders? Welke partijen gaan samen regeren? Wordt het een coalitie van 3 of zelfs van 4 partijen?
Ze zeggen dat er wat te kiezen valt. Want we leven nog steeds in crisistijd. Er moet flink bezuinigd worden. Nederland moet echt op de schop. Het roer moet echt om. We leven in een spannende tijd. Liever gezegd: we staan in Nederland voor een aantal grote uitdagingen.
Maar de echte verkiezingsvragen liggen wat mij betreft niet op het financi?le vlak: hoeveel moet er bezuinigd worden. Of op het internationale vlak: hoeveel wil Nederland uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking? Of op het kennisvlak: wordt er bezuinigd of wordt er ge?nvesteerd in onderwijs en onderzoek? Nee, de echte en diepere vraag ligt op het relationele vlak. Die vraag gaat over vertrouwen tegenover angst.

Angst voor het onbekende speelt bij veel mensen bewust en onbewust een grote rol. Nederland is onderdeel van Europa, het is onderdeel van de hele wereld. De crisis die in Amerika begon heeft hier ook grote effecten. De vulkaan op IJsland legt het hele vliegverkeer in Europa dagen plat.
Sommige politici zijn meesters in het onder woorden brengen van die vaak onbewuste gevoelens van onbehagen en angst. Pim Fortuijn kon dat goed, Geert Wilders kan dat als geen ander. Vervolgens gebruiken dit soort politici stoere taal met grote woorden. En zo-doende versimpelen ze vaak de werkelijkheid.
Door deze drie dingen: het verwoorden van gevoelens van onbehagen en angst, het gebruiken van stoere taal en het versimpelen van de werkelijkheid, trekken dit soort politici vaak veel stemmen.
De campagne is gaande, de debatten zijn live op TV. Maar het zijn vaak ongelijkvloerse kruisingen. Er wordt fel gedebatteerd, iedereen wil punten scoren. Maar praten ze niet vaak en veel langs elkaar heen? Bovendien wordt er slecht geluisterd.
Angst is een slechte raadgever. Wantrouwen maakt een samenleving kapot. Ik snap echt niet hoe je het aanwakkeren van angst en wantrouwen, weet te combineren met het afschaffen van wet- en regelgeving.

Soms denk ik dit soort gedrag in de kerken ook waar te nemen. Ook in de kerken hebben mensen gevoelens van onbehagen. Er verandert van alles, zijn we nog wel op het goede pad? Ook in de kerken worden soms grote woorden gebruikt. De sticker ?Schriftkritiek? is zomaar geplakt. En de kerkelijke werkelijkheid is toch ook onoverzichtelijk geworden? Zeker internationaal gezien, met opkomende gemeenten in bijvoorbeeld Azi? en Afrika? Hoewel, het christendom is inderdaad van alle plaatsen en alle tijden!

Hoe ga je als christen met dit soort dingen om?
Toen Salomo net koning was, mocht hij van God een wens doen. Salomo vroeg: Leer mij luisteren, zodat ik uw volk leiding kan geven en goed van kwaad weet te onderscheiden. (1 Kon 3:9, Groot Nieuws)
En Paulus schrijft aan Timotheüs (1 Tim. 2:2): Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

Op 9 juni zijn er verkiezingen. De campagne is in volle gang.
Wat ver-kies jij?
Angst voor onzekerheden? En wantrouwen, zodat de on-verbondenheid toeneemt?
Of.
Vertrouwen, vooral in God de Almachtige? God ? Drie?nig, als het ultieme voorbeeld van Verbondenheid!

Bid alstublieft.
Voor leiders die luisteren, die goed van kwaad weten te onderscheiden.
Zodat alle mensen rustig en ongestoord kunnen leven, waardig als Gods schepselen.

God bless our country.
God bless the Netherlands.

Dronten                               
Wiggele Oosterhoff


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...