We hebben deze week Bevrijdingsdag gevierd. En wie bewust daarbij op 4 mei herdacht heeft wie in de diverse oorlogen gesneuveld zijn, soldaten en burgers, weet maar al te goed dat vrijheid duur betaald wordt. Zeker in Nederland is de vrijheid een groot goed.

Wie op het wereldtoneel wat rondkijkt, ziet in deze tijd een grote vrijheidsbeweging in de Arabische landen. Je merkt dat ook deze wat afgesloten landen door allerlei moderne technieken in aanraking komen met vrijheid van denken, vrijheid van spreken en politieke vrijheid.
De basisbeginselen van de rechten van de mens gelden over heel de wereld. Tegelijkertijd zien wij ook hoe sommige machthebbers en absolute vorsten hechten aan macht. Ze deinzen er niet voor terug om op hun eigen burgers te schieten, zoals in Tunesië en Syrië. De beelden op de TV zijn te gruwelijk om getoond te worden.

In de periode dat wij in Zuid-Afrika woonden en werkten, hebben wij de afschaffing van de apartheid meegemaakt, de onderdrukking van de zwarte mensen door de blanken. We hebben gezien hoe groot de angst voor wapens en brute macht kan zijn. Als op zondagmorgen militaire auto’s door de straten reden, dan doken de mensen in de kerken op de grond. We hebben daar ook de bevrijding meegemaakt en de eerste vrije stemming. Drie dagen lang, in lange rijen en met grote vreugde. Ik heb gezien wat onderdrukking doet aan mensen en ik heb gezien wat vrijheid doet aan mensen. Wij hebben deze week Bevrijdingsdag gevierd. In het licht van wat er nu in de Arabische landen gebeurt, wil ik blijvend nadenken over wat vrijheid betekent: een groot goed, een duur betaalde vrijheid. Mensenlevens zijn niet in geld uit te drukken.

Maar tegelijk bekruipt mij in Nederland steeds meer de angst voor een inperken van vrijheid. Dan denk ik aan de vrijheid van meningsuiting voor christenen. Wie bijbels wil denken en spreken over normen en waarden vanuit bijbelse gegevens, wordt door allerlei politieke partijen en meningen van mensen achter de voordeur gedrukt.
Ik denk aan mensen die gewetensbezwaren hebben tegen een homohuwelijk (en dat is heel wat anders dan dat ik voor geweld tegen homo’s zou zijn, absoluut niet); ik denk aan een mogelijk verbod op het rituele slachten van dieren voor Joden en Moslims; ik denk aan de plaats en ruimte die vluchtelingen in ons land krijgen. Door onze overheid wordt dan bijvoorbeeld gezegd, dat mensen die christen zijn geworden, dat dan maar niet in hun land van herkomst moeten uiten.

Bevrijding – ik denk nog aan een andere bevrijding; de christelijke vrijheid. De vrijheid die de Here Jezus voor mensen heeft gebracht – door zijn kruis en opstanding; een vrijheid van zonde en dood. Zonde en dood zijn ook gruwelijke en wurgende machten, die het leven van mensen kapot maken. Raken wij in Nederland deze diepste vrijheid niet steeds meer kwijt? Zonde tegenover God brengt de eeuwige dood met zich mee. Maar zonde is blijkbaar geen zonde meer, omdat de mens zelf bepaalt wat goed en fout is. De dood hoort tegenwoordig blijkbaar bij het leven en we zijn het bijbelse denken kwijt, dat de dood de laatste vijand is.

Vrijheid gaat heel ver. Vrijheid in spreken, in overtuiging, in politiek en in godsdienst.
De rechten van de mens mogen er zijn, wereldwijd.
Maar ook het recht van God op de mens blijft. In Jezus Christus geeft Hij totale vrijheid, vrijheid tot in eeuwigheid. Die vrijheid is duur betaald met het leven van de Zoon van God. Die vrijheid wil ik me niet zomaar laten afpakken, door welke politieke partij of door welke volksmening dan ook.

Tegelijkertijd besef ik opnieuw, dat vrijheid een groot goed is en duur betaald is … en misschien wel opnieuw betaald moet worden ….

Dronten                                                                                                                    
H. Jonkman


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...