Zondag is het Pinksterfeest, het op een na laatste heilsfeit dat we in het kerkelijke jaar gedenken. Het laatste heilsfeit is immers de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En het eerste heilsfeit dat wij vieren is Kerstfeest. Daarna volgen Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaartsdag. In de heilsfeiten ontrolt God Zijn heilsgeschiedenis, die niet ophoudt bij onze grenzen van ruimte en tijd, schreef iemand eens. Maar hier begint gelijk het probleem. Want wij, moderne mensen van de 21e eeuw, leven bij wat wetenschappelijk aantoonbaar is. En door dit denken worden we in niet geringe mate beïnvloed. Meer en meer tref je in je gemeente mensen aan die twijfelen aan wat de Bijbel ons zegt van God en Zijn daden in de geschiedenis van de wereld.

Concreet werd dit duidelijk uit een enquête die het Nederlands Dagblad onder duizend predikanten heeft gehouden en waarvan het resultaat vorige week in die krant werd bekend gemaakt. Een meerderheid van de predikanten constateerde bij velen van hun gemeenteleden verlegenheid met de hemelvaart van Christus en het effect daarvan in hun leven. Maar niet alleen gemeenteleden, ook predikanten die aan de enquête meededen, erkenden dat ze door de kennis van vandaag moeite hadden met het bestaan van een hemel, waar dan ook.

Wat hier gezegd wordt over de hemelvaart van de Heere Jezus staat niet op zichzelf. Is ieder heilsfeit niet iets wat ons beperkt en door de zonde vertroebeld verstand te boven gaat? Waar was Christus, de eeuwige Zoon van God, voordat Hij Mens werd? Voordat er nog van een geschapen wereld en kosmos sprake was? Had Hij toen met de Vader en de Heilige Geest geen ‘woonplaats’? En dat Hij, Die op aarde verbleef als Mens van vlees en bloed, tegelijk God was, wie kan het doorgronden? En dan ook nog zonder zonde? En wie kan het volgen dat Jezus plaatsvervangend voor de Zijnen in de duisternis op Golgotha door God verlaten werd? En dat Hij na drie dagen opstond en de dood en al zijn gestalten achter Zich liet, ja, de doodsteek had gegeven? Het probleem met hemelvaart noemde ik al. Maar wat te denken van Pinksteren? De Heilige Geest, ook God uit God, wordt uitgestort en betrekt harten en levens van zondige mensen? Waar komt Hij vandaan? Wie zendt Hem naar de aarde? En ik zou zo nog wel een aantal van die voor ons ondoorgrondelijke aspecten die met de heilsfeiten verbonden zijn, kunnen opsommen. Bovendien, de heilsfeiten zijn Goddelijke daden die ons heil, ons behoud nu en voor eeuwig beogen. Je zou ze nog met je natuurlijk verstand kunnen accepteren, maar dan heb je er nog niets van begrepen. Ze zijn, om zo te zeggen, niet los verkrijgbaar. Ongetwijfeld hebben ze met ons verstand te maken, daar heeft Jan van Amerongen in zijn commentaar van vorige week gelijk in. Maar dan wel met een door de Heilige Geest verlicht verstand. De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, hij kan het ook niet, betoogt Paulus in zijn 1e brief aan Korinthe. En dan moet de boodschap van het heil inderdaad zo dicht en duidelijk mogelijk bij iedereen gebracht worden, maar de Geest doet er met hart en ziel en hoofd amen op zeggen: heil, ook voor mij. Ik begrijp het niet, maar aanbid God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor Zijn daden van verlossing voor mij en in mij. Maar dan ook van harte aangeprezen door mij aan anderen opdat ook zij deelgenoot worden van Gods onbegrijpelijk heil.

 

Heerde
G. v.d. Groep

 

 


Commentaar

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...

 • De gasprijs en de kerkzaal 2022-11-17 19:08:21

  De stijging van de energiekosten houdt ons allemaal bezig. We zetten de kachel een graadje lager,...

 • Beroepingswerk 2022-11-04 18:21:30

  Als er in een kerkelijke gemeente een vacature is voor de functie van predikant, dan gaat die...

 • Mahsa Amini 2022-10-20 18:06:56

  Ik kom er niet los van, van wat ik hoorde over Mahsa Amini, die door de moraalpolitie werd...